Päättyneitä hankkeita

Value Europe

Value Europe A.K.A. VEU

Erasmus+ Value Europe Project – Creating an international responsible event for local community

Hankkeet: Value Europe - Logo ©Jonna O.Project Duration: 1.11.2020–31.10.2023 (schedule of the workshops depending on the corona pan-epidemic situation)
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College/Finland
Partners: Haaga-Helia Univerisity of Applied Sciences/Finland, Col·legi Badalonés and Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT/Spain and Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e della Restaurazione “Luigi Carnacina”/Italy

Description of the project: During the Value Europe project students become experienced learners of planning and setting up a responsible event aimed at the surrounding community and selected high schools. In each workshop an event is set up in one of the participating countries. The participating students gain valuable knowledge on Event Production (15 ECTS) and create in English an e-book of event production.

 • May 2021, Finland
 • December 2021, Spain
 • May 2022, Italy

VASKI

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Partnerit: osakoordinaattorit Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Optima samkommun, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK ja Ammattiopisto Luovi. Hankeverkostoon kuuluu pääkoordinaattorin ja osakoordinaattorien lisäksi 55 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Hankkeen kotisivut: vaski.info >>

Hankkeen kuvaus: VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjienohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista työpaketeista (suluissa koordinoija):

 • TP1. Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto (Sataedu)
 • TP2. Tiedotus ja viestintä (Sataedu)
 • TP3. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (Perho Liiketalousopisto)
 • TP4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (Perho Liiketalousopisto ja Sykli)
 • TP5. Osaamisen kehittäminen (Optima)
 • TP6. Alueiden ja työelämän kehittäminen (LHKK)
 • TP7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (Luovi)
 • TP8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (Sykli)

Kestävyystiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Seuraa VASKI-hanketta somessa:

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hanke

Kausi: 1.1.2023 – 31.12.2023
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion erityisavustus >>
Koordinaattori: Perho Liiketalousopiston oma hanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, menetelmiä ja toimintamalleja Perho Liiketalousopistossa.

Hankkeeseen on palkattu yhteisövalmentaja opiskelijaryhmien tueksi. Yhteisövalmentajan lisäksi kehittämistyössä on mukana oppilaitoksen opiskeluhuollon ja opettajien edustajia.

Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistamiseen ja edistämiseen.

Kehittämistyössä keskitytään myös koronapandemian opiskelijoille aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventämiseen ja opiskelijoiden tukemiseen.

Hankkeen tulokset:

 • Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri on vahvistunut
 • yhteisöllinen opiskeluhuollon toimintaa ja menetelmiä kehitetään edelleen ja hankkeen kautta hyväksi havaittuja toimintamalleja otetaan pysyvään käyttöön
 • opiskelijoiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt
 • opiskelijoiden poissaolot, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja polarisaatio ovat vähentyneet
 • yhteisöllisyys, turvallisuudentunne, opiskelija- ja kouluviihtyvyys ovat lisääntyneet ja opiskelutulokset ovat parantuneet
 • opiskeluympäristö on turvallinen ja opiskelijat ovat paremmin kiinnittyneet oppilaitokseen.

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: karkki.info >>

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonais-arkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön.

Hanke koostuu seitsemästä erillisestä työpaketista:

 • TP1. Kartoitus, Sidosarkkitehtuuri ja nykytila -analyysi
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri
 • TP3. Toiminta- ja palveluarkkitehtuuri
 • TP4. Tietoarkkitehtuuri – vastuuorganisaatio & ulkopuolinen konsulttipalvelu
 • TP5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 • TP6. Teknologia-arkkitehtuuri
 • TP7. Osaamisen kehittäminen

Perho Liiketalousopisto toimii osatoteuttajana työpaketissa TP7.

Karkki -hankkeen infograafi (PDF) >>

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Helsingin kaupunki, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin Ammattiopisto
Partnerit:Hankeverkosto koostu 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: oahanke.fi >>

Hankkeen kuvaus:

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämishanke edistää Oikeus osata –ohjelman tavoitteita: parantaa oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota.​

OA –hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.​

Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.​

Hanke on jaettu kahdeksaan erilliseen työpakettiin, joilla kullakin työpaketilla on oma koordinaattorinsa:

 • TP1. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön yhteisen kansallisen vision- ja tavoitetilan muodostaminen
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan käyttökohteet ja tarpeet
 • TP3. Tietovarannot, datalähteet ja datapisteet sekä yhteiset indikaattorit ja hajautettu big data
 • TP4. Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio
 • TP5. Henkilökohtaistaminen: oppimisen ja ohjauksen personointi sekä oppimisen oma data
 • TP6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa
 • TP7. Organisaation oppimisanalytiikan osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen
 • TP8. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi ja ”alustatalous” -konsepti

Perho Liiketalousopisto toimii työpaketeissa TP2. ja TP5. sparraajana työpajoissa ja tuotosten kommentoijana.

OPVA-hankkeen kuvaus (PDF) >>


Strategiarahoitus 2022 -hankkeet

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Perho Liiketalousopisto on mukana osatoteuttajan roolissa seuraavissa:

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Työtehoseura, TTS
Partnerit: Hankeverkosto koostu 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä<
Hankkeen verkkosivu: digiosaava.fi

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla on tarkoitus luoda kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäville digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakentaa siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku.

Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen kehittäminen

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 76 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä

kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Turun kaupunki
Partnerit: Hankeverkosto koostu 65 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.


Bra service

Bra service

Hankkeet: Bra service - Logo ©Jonna O.Period: 1.9.2021–30.9.2023
Contributor: Nordplus
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (Finland)
Partners: Praktiska Gymnasiet Vaxjö (Sweden)

Project Summary: The aim of the project is to implement a new innovative and inspiring teaching method to learn languages and business in collaboration with work life. The project combines learning in work life (business studies) with language studies and is carried out in international teams including Finnish and Swedish students and teachers. The project is also strengthening the participants’ knowledge of Nordic culture including languages, habits and working culture while the participants study and work together.

The project is directly linked to curricula, to business and language studies. The students produce short Swedish-language and English-language customer situation videos on social media such as Instagram. These videos will be used as study material during the project and later on.

Consequently, the project corresponds with the general objectives of Nordplus such as strengthening and developing Nordic co-operation on education, co-operation with the labour market and strengthening cultural understanding.

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen #liikkuvaperholainen

Käynnissä oelvat hankkeet, Liikkuva opiskelu -hanketunnusKausi II: 1.10.2021–30.6.2022
Rahoittaja:
AVI, opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on juurruttaa liikunnallisia ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja kiinteäksi osaksi oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Lisäämme ja monipuolistamme liikettä sekä vähennämme istumista kaikkien perholaisten osalta niin koulussa/töissä kuin vapaa-ajallakin ja vahvistamme henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta Perho Trainerin koordinoimana.

Osallistamme henkilöstöä laajalti mukaan hankkeeseen; kun moni perholainen sitoutuu tekemään liikettä lisääviä ja monipuolistavia tekoja päivän aikana, vaikuttaa se positiivisesti etenkin vähän liikkuvien perholaisten arkeen.

Kausi I: 1.8.2020–30.9.2021
Rahoittaja:
opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeet: Liikuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen - Logo ©Minna JalonenHankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopiston toimintakulttuuri liikunnallistuu. Aktiivisesta työtavasta tulee kiinteä osa henkilöstön ja opiskelijoidenkin arkea; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy. Green City Farm kaupunkipelto liittyy isona osana hankkeeseen oppimisympäristönä, jossa saadaan paljon (hyöty-)liikettä aikaan osallistumalla erilaisiin peltotöihin. Työskentely ulkona raikkaassa ilmassa lisää hyvinvointia, jaksamista ja tuo iloa päivään.

Ohjaus tavoittaa!

Ohjaus tavoittaa!

Kausi: 4.1.2021–31.10.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Helsinki Business College Oy, Careeria Oy, Hevosopisto, Mercuria, Palvelualan Opisto Kuopio, PSK-aikuisopisto, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry ja Turun Ammattiopistosäätiö TAO

Hankkeen kuvaus: Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjaus. Siinä testataan välineitä, kehitetään digiohjauksen malleja ja prosesseja hyödyntäen aiempien hankkeiden tuloksia ja hankeverkostonkokemuksia. Kuvataan digiopinto-ohjaus osana opinto-ohjaajan työnkuvaa.

Hankkeen osa-alueet

 1. hakuvaiheen ohjaus
 2. opiskeluvaiheen ohjaus ja opinto-ohjaus
 3. ura- ja jatko-ohjaus.

Perho Liiketalousopisto keskittyy erityisesti kehittämään

 • opintojen aikaisen ohjausta
 • nivelvaihe 2 -jatko-ohjausta.

Hankkeen tuotoksia Perho LTO:ssa

Tulevaisuuden ammattilaiset

Tulevaisuuden ammattilaiset – Tulevaisuustaajuus

Hankkeessa kehitetään opetusmateriaalia ammatilliselle koulutukselle tulevaisuustaajuus -menetelmän pohjalta.

Tulevaisuuden ammattilaiset – TulevaisuustaajuusKausi: 1.2.2022–31.12.2022
Rahoittaja: Sitra
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partneri: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Hankkeen kuvaus:  Hankkeessa pyritään tuomaan tulevaisuusajattelu opiskelijoiden avuksi erityisesti myönteisten tulevaisuuskuvien kuvittelemisessa ja toiminnan suunnittelemisessa.

Opetusmateriaalia ja tehtäviä testataan vuoden 2022 aikana pääasiassa Perho Liiketalousopiston ja Omnian opiskelijaryhmien kanssa. Materiaalia jatkokehitetään kokemusten ja palautteen perusteella. Opetusmateriaalin pohjalta kuka tahansa opettaja voi rakentaa valmiin verkkokurssin esimerkiksi Moodleen.

Tavoitteena on kolme erilaajuista opetuspakettia:

 • Tiivis toteutus
  Yksittäisiä tehtäviä, joita voi käyttää esimerkiksi alustuksena tunnilla. Tehtävien yhteydessä on esitetty lyhyt kuvaus, kuinka tehtävää voidaan käyttää osana omaa opetusta.
 • Tulevaisuusajattelutyöpaja
  Kuvaus ja ohjeet tulevaisuusajattelutyöpajan toteuttamiseen kestävä kehitys -teemalla osana ammatillisen koulutuksen opetusta.
 • Laaja kokonaisuus
  Kuvaus laajemmasta kokonaisuudesta, joka sisältää alustusta tulevaisuusajatteluun, työpajan sekä osan, jossa keskitytään omien vaikuttamistekojen pohdintaan omassa ammatissa. Laajaakokonaisuutta voi käyttää esimerkiksi kurssin osana tai vuonna 2021 Opetushallituksen julkaiseman uuden valinnaisen oppimiskokonaisuuden “Kestävän tulevaisuudenrakentaminen” toteuttamiseen.

Seuraa Tulevaisuustaajuus -hanketta Sitran somessa:

Yhdessä parasta!

Yhdessä parasta!

Kausi: 06/2020 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: ammattiopisto Varia
Partnerit: hankeohjelmassa on mukana laajasti Suomen ammatillisia oppilaitoksia. Etelä-Suomessa on kolme koordinaatioryhmää ja sen lisäksi Ita, Länsi ja Pohjoinen ryhmä.

Hankkeen kuvaus: hankekokonaisuuden tavoitteena on ottaa käyttöön Parasta osaamista -hankkeiden toimintamalleja ja materiaaleja.

Perho PROssa keskitytään työelämässä oppimisen palveluprosessin tarkasteluun ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Syksyn aikana tehdään kriittiset pisteet -testi, jonka perusteella tunnistetaan palveluprosessin kehittämisen kohteet yhdessä PROn henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Testin perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka mukaan tehdään konkreettisia parannuksia palveluprosessiin. Kehittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon Parasta-hankkeiden valmiita malleja ja toimintatapoja. Osana työelämäyhteistyön kehittämistä laaditaan kumppanuuksien kehittämissuunnitelma, jossa kuvataan yritysyhteistyöhön liittyvä toiminta. Valtakunnallisesti hankkeiden toimintamallina on vertaisvalmentaja-toiminta.

LARK 9 – Kohti huippulaatua

LARK 9 – Kohti huippulaatua

Kausi: 1.1.2020–30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Omnia, Varia, Stadin ammattiopisto, Careeria, Työtehoseura, Hyria-koulutus, Mercuria, Kanneljärven opisto, Luksia, Business college Helsinki, AVA-akatemia, Sykli ja koulutuskeskus Salpaus

Hankkeen kuvaus: Jo vuodesta 2012 toiminut LARK-verkosto jatkaa vuosina 2020-2021 arjen laatutyön kehittämistä.

Perho Liiketalousopiston painopisteinä hankkeessa ovat:

 • Kokonaisvaltainen laadunhallinta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jatkamme vuonna 2020 itsearviointeja koulutusaloilla. Valitsemme koulutusaloille sopivat arviointiteemat ja toteutamme itsearvioinnit syksyllä 2020. Lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus kouluttaa lisää vertaisarvioinnin osaajia Perho Liiketalousopistoon.
 • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä jo käynnissä olevan tietovaraston ja tiedolla johtamisen menetelmien kehittämistä, sekä tulosten analysointia ja tiedottamista sekä hyödyntämistä toiminnan ennakoinnissa.

Parasta ohjausta kansainvälisissä oppimisympäristöissä

Parasta ohjausta kansainvälisissä oppimisympäristöissä

Erasmus+ KA1, opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus, ravintola-ala.

Kausi: 1.8.2020–30.6.2022
Rahoittaja: Erasmus+/opetushallitus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: CHASE-Verkosto, EduGate (Kypros), Stiker Global (Bilbao, Baskimaa, Espanja)

Hankkeen kuvaus: Työelämäyhteistyö ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittäminen

 • Opiskelijoille eripituisia työelämässa oppimisen jaksoja (5 vk–3 kk/5 kk) 32 liikkuvuutta, henkilöstö 14 liikkuvuutta, neljä vierailijaa Kyprokselta/kyproslainen brunssi Ravintola Perhossa keväällä 2021
 • Työpaikkaohjaajien kouluttaminen; ohjaus, palautteen antaminen, tutkinnonosien tavoitteet, näytön arviointi
 • KV-taitojen ja ohjaustaitojen kehittyminen/henkilöstö
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatukriteeristö Perho Liiketalousopistolle

EduComp

EduComp

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.8.2019–31.7.2022
Rahoittaja:
OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: F&U International Academy (Espanja), South West College (Pohjois-Irlanti), Col·legi Badalonès (Espanja), Laventeli (Ranska), Scancoming Ltd (Iso-Britannia), Scancoming SPRL (Belgia), IES Isidor Macabich (Espanja), Europroyectos Erasmus Olus SL (Espanja), Lycée boisjoly potier (Ranska, Reunion island), Light on the Path (Skotlanti), EduGate (Kypros)

Hankkeen kuvaus: EduComp -hankkeessa perustetaan yhteistyötä tekevä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehittävä ja tukeva verkosto liiketoiminnan ja matkailun aloille. Yrityspartnerit toimivat asiantuntijoina ja tuovat verkostoon tietoa työelämän tarpeista.

Ammatillisen koulutuksen reformin ja Erasmus+ ohjelman hengen mukaisesti tavoitteena on toteuttaa entistä pidempiä ja useita tutkinnon osia sisältäviä opiskelijaliikkuvuuksia.

Uuden OPSin tavoitteita täsmennetään kv-ympäristössä ja näyttöjen antamisen mahdollisuus ja hyvä laatu varmistetaan. Lisäksi päivitetään ammatillista osaamista ja löydetään uusia innovatiivisia ja innostavia uutta opettajuutta tukevia työtapoja ja metodeja. Hololens-laseja pilotoidaan kansainvälisissä opiskelija- ja opettajavaihdoissa.

Tavoitteena on myös tutustua ja saada tietoa uusista partnereista ja to-paikoista sekä ylläpitää olemassa olevia kumppanuuksia.

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Kausi: 1.1.2021–30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto ja 21 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostavat valtakunnallisen verkoston, joka tukee kunkin organisaation uudistumiskykyä toimintakentän muutoksissa ja tulevaisuuden haasteissa. Tavoitteena on PRIDE-teorian mukaisten positiivisen organisaation osatekijöiden ja positiivisen johtamisosaamisen vahvistamisella luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutosten johtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Hankkeen toimenpiteillä kehitetään muun muassa etäjohtamista, tiimiorganisaation toimintaa, johdon yhteistä puhetta ja viestintää sekä koko yhteisön hyvinvointia muun muassa PRIDE- työkaluja hyödyntäen. Hankkeessa luodaan lisäksi pedagogisen johtamisen toimintamalli tukemaan oppilaitoksen strategian mukaista toimintaa eri palveluprosesseissa.

Tuloksena on jatkuvasti arvioitava ja kehittyvä prosessi, jonka avulla voidaan vastata asiakkaiden ja työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin joustavasti ja nopeasti.

Perho Liiketalousopiston osahankkeen tavoitteena on ”Future proof education management” -malli, joka tukee oppilaitosten johdon työtä digitaalisessa toimintaympäristössä.

ViSu

ViSu

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja: OPH / Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut
Koordinaattori: Turun kaupungin sivistystoimiala
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Länsirannikon koulutus oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kaupunginsivistystoimi, ammatillinen koulutus ja Varalan säätiö

Hankkeen kuvaus: Hankkeen partnerien yhteisenä tavoitteena on tutkia virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeessa kokeillaan matalan kynnyksen AR-ympäristöjä, joihin opettajat valmennetaan tekemään omia sisältöjään.  Hankkeessa myös kartoitetaan ja pilotoidaan 3D-simulaatioiden hyödyntämistä opetuksessa.

Hankkeessa Perho Liiketalousopistolla on tavoitteena kehittää ja pilotoida eXtended -virtuaaliympäristöön rakennettuja oppimista, ohjausta ja opetusta sekä etäyhteyttä tukevia opetusmateriaalia ja digitaalisia palveluja ravintola- ja cateringalalle sekä myös liiketoiminnan ja matkailun aloille.

Hankkeessa myös hyödynnetään ja jatkokehitetään Perho Hololens ravintola- alan pilottiympäristöä konkreettisemmin opetus – ja ohjauskäyttöön sekä tutkitaan laajemmin sen hyödyntämisen mahdollisuuksia myös liiketoiminnan ja matkailun aloille, joiden opetuskäyttöön Perho Hololens ravintola-alan pilottiympäristö on helposti sovellettavissa. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia tuottaa eXtended -virtuaaliympäristöön materiaalia, jotka ovat käytössä muille ammatillisille oppilaitoksille tai asiasta kiinnostuneille.

SusCop – Sustainable Cooking for the Planet

SusCop – Sustainable Cooking for the Planet

Updating skills of culinary teachers on alternative proteins for a tasty and sustainable future

Kausi: 1.10.2018–31.12.2021
Rahoittaja: Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Koordinaattori: ROC Da Vinci College (Alankomaat)
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, EntoCube ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Suomi), Ikaslan Gipuzkoa (Baskimaa), Ridgwater and Taunton College  (Iso-Britannia) ja Stichting Landstede (Alankomaat)

Hankkeen kuvaus: The project seeks and builds knowledge relevant for VET training on alternative proteins in several areas.
Output: Cooking for the planet – Teaching & Training Module for VET students
This teaching and training module will contain a cycle of 10 weeks classes about learning to work with alternative proteins. The materials will be produced in the languages of the partner countries. Train the trainer short course, training events/practical workshops. Short-term joint staff training events.

Taste Europe on the Go!

Taste Europe on the Go! A.K.A. TeGo

Hankkeet: Taste Europe on the Go - Logo ©Jonna O.Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Kausi: 1.9.2018–31.12.2021
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Col’legi Badalonés, Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis”, Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, IPSAR “Luigi Carnacina”, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja NHTV Breda University of Applied Sciences

Hankkeen kuvaus: Taste Europe on the Go! on hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva jatkohanke International POP-UP Restaurant- ja Culinary Caravan-hankkeille.

Hankkeessa ravintola-alan ja liiketoiminnan opiskelijat suorittavat sähköisen tutkinnonosan Working at a Company ja toteuttavat opettajien ohjaamina pop up -ravintolan.  AMK-opiskelijat Suomesta ja Hollannista toimivat pop up -ravintolassa esimiehinä.

Neljä viikon mittaista workshopia järjestetään vuorotellen mukana olevissa maissa (Suomi, Italia, Espanja ja Hollanti).

Lue lisää  >>

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kausi: 1.7.2018–30.6.2021
Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Stadin ammattiopisto ja REDU sekä kv-partnereina CHASE-verkoston oppilaitokset

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisyys osana HOKS-polkua -hankkeessa tuotetaan yhteinen prosessi kv-HOKS’ille ammatillisen koulutuksen reformin lainsäädännön mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia opetuksen ja oppimisen toteuttamistapoja sekä joustavia malleja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Palvelumuotoilua hyödyntämällä rakennetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja digitaalisiin ohjaus- ja tukipalveluihin sekä avataan tutkinnonosien tavoitteita.

Kv-strategiahanke

Kv-strategiahanke

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Kausi: 1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja:
OKM
Koordinaattori: Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun kristillinen opisto

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija valmistuu ja työllistyy ammattiin ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan toimialoille. Hankerahoituksella on mahdollistettu muun muassa englanninkielisten verkko-opintojen monipuolistaminen ja laajentaminen kaikkiin yhteisten tutkinnon osien (YTO)-opintoihin. Valmistuessaan opiskelijoilla on myös työelämässä tarvittava riittävä suomen kielen taito.

Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa monikulttuurisuuskoulutuksen avulla. Näin pystytään selkeyttämään linjaukset ja toimintatavat, jotka koskevat eri kulttuurien/uskontojen sääntöjen vaikutuksia opintojen ja työnteon rajoittamiseen.

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Kausi: 2.1.2019–28.2.2021
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Helsinki Business College, Seurakuntaopisto,  Ammattiopisto LIVE, Careeria, Practikum,  Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ammattiopisto Spesia

Hankkeen kuvaus: Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeella kehitetään pedagogista hyvinvointia osaamisen johtamisella yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa. Painopistealueina ovat johtamisosaamisen kehittäminen pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta sekä kumppanuuksien johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Hankkeen avulla saamme lisäksi tutkimustietoa digitaaliseen ympäristöön siirtymisen vaikutuksista pedagogisessa johtamisessa.

Ravintola Solut

Ravintola Solut

Hankkeen kuvaus: Tämän sisäisen hankkeen tavoitteena on kehittää Ravintola Perhon toimintaa siten, että ravintola toimii kaikkien Perho Liiketalousopiston koulutusalojen opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Hankkeen puitteissa eri koulutusalojen opettajat ja ravintolan henkilöstö verkostoituvat ja kehittävät Perho Liiketalousopiston sisäisiä oppimisympäristöjä yhdessä. Tutkinnon tavoitteiden lisäksi huomioidaan liiketoiminnan tavoitteet, jotka nivoutuvat yhteen hankkeessa. Ravintolan brändiä ja toimintaa kirkastetaan Perho Liiketalousopiston arvojen ja strategian mukaisesti.

Lisätiedot: jaana.makinen (at) perho.fi

Farm to Restaurant

Farm to Restaurant (F2R)

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.10.2019–30.4.2020
Rahoittaja:
Uudenmaan liitto
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Collico Oy, Herttoniemen Ruokaosuuskunta ja Korjuu.com

Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa Urban Food -muutosprojektissa (1.9.2018–30.4.2019) aloitettua työtä, jossa tavoitteena oli luoda uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja pientuottajien ja ravintoloiden välille.

F2R-hankkeen tavoitteena on (1.) luoda uudenlainen pientuottajille suunnattu tilausjärjestelmä ja logistiikan toimintamalli, joka tukee ravintoloiden mahdollisuuksia hyödyntää lähiruokaa ja samalla tuottajien mahdollisuuksia saada ravintoloista uusia asiakkaita. Lisäksi tarkoitus on (2.) kehittää satokausikalenterisovellus ja karttapalvelu, jotka mahdollistavat entistä paremmin ravintoloita hyödyntämään lähiruokaa. Karttapalvelu tukee myös maatilamatkailun edistämistä.

Tavoitteena on myös (3.) kestävän gastronomian verkoston luominen ja vahvistuminen kestävän gastronomian nettisivujen (kestavagastronomia.fi) välityksellä.

Digikädenjälki

Digikädenjälki

Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen.

Kausi: 1.4.2018–31.3.2020
Rahoittaja:
EU – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Koordinaattori: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto Oy, Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Hankkeen kuvaus: Kiertotalous, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kehityssuuntia, joita yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä halutaan edistää.

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen kestävän kehityksen oppimateriaali kiinteistöhuolto-, ruokapalvelu-, liiketalous- ja matkailualoille. Ammatillisen digioppimisen tavoitteena on tukea sekä yksilöiden että yritysten osaamista ja menestymistä kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämisessä.

Digikädenjälki-hanke

kadenjalki.fi >>

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Kausi: 1.6.2018–31.12.2019
Rahoittaja:
OKM, strategiarahoitus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Valtakunnallinen urheiluammattioppilaitosten verkosto ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Hankkeen kuvaus:Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen päätavoitteena on mahdollistaa ammatillisen koulutuksen ja huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen. Käytännön ydintoimintoihin kuuluu laadukkaan päivittäisvalmennuksen organisointi, opintojen henkilökohtaistaminen ja tukeminen sekä laajamittainen sidosryhmäyhteistyö olosuhteiden ja asiantuntijapalvelujen järjestämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ikäluokkansa SM- ja kansainvälisellä tasolla urheilevat nuoret pääkaupunkiseudulla. Yksittäisiä urheilijaopiskelijoita hakeutuu Perho Liiketalousopistoon myös muualta Suomesta.

Järjestämme liiketoiminnan, matkailun ja ravintola-alan perustutkintoon johtavat opinnot siten, että kansainvälisellä ja kansallisella huipulla olevilla urheilijaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto ja samanaikaisesti valmentautua omassa lajissaan täyspainoisesti, edustaa seuraansa ja osallistua lajinsa maajoukkuetoimintaan ja arvokilpailuihin. Tutkintoon johtava opiskelu ja siihen sisältyvä urheiluvalmennus tukevat urheilijaopiskelijan yksilöllistä kasvua ja yksilöllisiä tarpeita. Urheilijaopiskelija suorittaa tutkinnon 1–3 vuodessa ja saa valmiudet siirtyä joko ammattiurheilijaksi tai urheilu-uransa ohella opintoalansa työtehtäviin.

Tällä hetkellä Perho Liiketalousopistossa on noin 80 oman ikäluokkansa SM/tai korkeammalla tasolla urheilevaa urheilijaopiskelijaa ja lisäksi meillä 60 ns. haastajatason urheilijaa. Urheilijat edustavat noin 20 eri urheilulajia.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Huippu-urheilu ja opiskelu Urhea-linjalla >>

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Kausi: 1.3.2017–31.12.2019
Rahoittaja:
ESR / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Helsingin kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu, Nuori Yrittäjyys ry, Lappeenrannan kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi, Lahden kaupunki, lukiokoulutus, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena lukiolaisten työelämätuntemuksen parantaminen ja urasuunnittelun helpottaminen. Pyritään luomaan työelämäyhteistyön malleja lukiokoulutukseen siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee oppimista työelämälähtöisesti ja opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

Alatavoitteena on lisätä opettajien ja ohjaajien työelämätuntemusta esim. OpeTET-mallin kautta ja työelämätreffien avulla sekä järjestää yhteistyökursseja joko työelämän kanssa tai yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Lukiokoulutuksen rakenteita on tarkoitus kehittää niin, että lukio tukee opiskelijoiden urasuunnittelua.

Loma-aikoina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppisopimuskoulutusta, opiskelijoiden työkokemus hyödynnetään ja ylipäätään ammatillisen koulutuksen yhteistyötä lisätään lukiokoulutuksen kanssa.

Perholaiset sparraamassa Tikkurilan lukiolaisia >>

Akademie Otzenahausen

Akademie Otzenahausen

Grassroots, Self-Commitment and Ecodictatorship – Can Democracy Achieve Sustainable Development

Kausi: 2019
Rahoittaja: Anerkannter Bildungsträger ja Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.
Koordinaattori: Europäische Akademie Otzenhausen
Partnerit: Perho Culinary, Tourism & Business College/Suomi, Main-Taunus-Schule Hofheim/SaksaIstituto Technico Commerciale ”Archimede”/Italia ja ”Petru Rares” National College/Romania 

Hankkeen kuvaus:  Tutustutaan kestävään kehitykseen, kulttuureihin ja kieliin. Vierailulle Saksan Otzenhauseniin viikolla 8, Italian Modicaan viikolla 43 osallistuu Perho Liiketalousopistosta  13 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

MR Amis-Mixed Reality

MR Amis – Mixed Reality

Tekoäly ja robotiikka ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.3.2018–31.12.2019
Rahoittaja: OPH / Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena
Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattiopisto Live, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Suomen ympäristöopisto Sykli, TTS Työtehoseura, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopistossa tavoitteena on selvittää lisätyn todellisuuden, AR (Augmented Reality) ja MR (Mixed Reality), hyödyntämistä opetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisätyn todellisuuden toivotaan lisäävän luovia ratkaisuja fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämisessä.

Virtuaalisissa ympäristöissä voidaan oppia ja tehdä tehtäviä uudella tavalla. Kokemus oppimisesta voi parantaa opiskelijan tuloksia ja lisätä kiinnostusta oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa tutkitaan, millaiset tekniset ratkaisut tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja työelämään tutustumista. Opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit ovat vahvasti mukana muotoilemassa käyttäjälähtöistä virtuaalista ympäristöä.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana XR Studio toteutti Perho Liiketalousopistolle HoloLens-sovelluksella virtuaalisen oppimisympäristön, joka opastaa ja ohjeistaa työprosessien vaiheiden tekemisessä. Käyttäjä hallinnoi Hololens-sovellusta eleillä tai katseella, jolloin kädet jäävät vapaaksi työskentelyä varten.

Sovellusta kehitettiin kesällä 2019 rakentamalla hallintointityökalu, jonka avulla voidaan itse lisätä opetusmateriaalia sovelluksen käyttöliittymään.

MR Amis -hankkeessa on selvitetty myös Pepper-robotin hyödyntämistä opetuksessa ja Arilyn-sovelluksen käytettävyyttä oppimisen tukena.

Virtual Learning Environment with HoloLens >>

KOPPI – palvelumuotoilu

KOPPI

KOPPI – koulutukseen parempia koulutuskokemuksia ja innovaatioita

Kausi: 31.1.2018–31.12.2019
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Business College Helsinki Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, TTS Työtehoseura ry, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Kiinteistöalankoulutussäätiö sr Kiinko

Hankkeen kuvaus: Koppi-hankkeella uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen ydinprosesseja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen niin, että asiakasnäkökulma on aina kaiken kehittämisen keskiössä.

Uudistettavaksi prosessiksi valittiin HOKS-prosessi. Hankkeessa levitetään muotoiluosaamista oppilaitoksessa niin, että muotoiluajattelua ja –menetelmiä osataan hyödyntää kehittämistoiminnassa ja opetuksessa. Hankkeessa kokeiltuja muotoilun menetelmiä jaetaan sähköisessä muodossa case-esimerkkien kautta.

Lark 8

Lark-kasi

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen

Kausi: 16.1.2019–31.12.2019
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Keski Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, AVA-instituutti, Business College Helsinki, Edupoli, Hyria Koulutus Oy, Kanneljärven Opisto, Luksia, Mercuria, Omnia, Careeria, Yrksinstitutet Prakticum, Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Spesia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Työtehoseura ja Varia

Hankkeen kuvaus: Lark-kasi -hankkeen painopistealueina Perho Liiketalousopistossa on palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.

Toinen hankkeen painopiste on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen, johon liittyy vertaisarviointi ja siihen liittyvä osa-alue Osaamisen hankkiminen.

Ravintola-alan AMK-väyläopinnot

Ravintola-alan AMK-väyläopinnot

Hankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kehittävät väyläopintoja ravintola-alan opinnoista Ruokatuotannon johtamisen restonomi (AMK) koulutukseen. Hankkeen tavoitteena on luoda ravintola-alan ammatillisen perustutkinnon suorittajalle mahdollisuus yhdistää omiin opintoihin ammattikorkeakoulun opintojaksoja.

Ravintola-alan AMK-väyläopinnot mahdollistavat perholaisille sujuvan siirtymisen ammattikorkeakoulun jatko-opintoihin. Väyläopinnoissa huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut ja ammatillisen tutkinnon loppuun suorittaminen. Opintojen jälkeen opiskelijat voivat hakea Haaga-Helia ammattikorkeakouluun restonomitutkintoon suoraan toisen lukuvuoden opiskelijaksi.

Yhteistyöhankkeen ensimmäisten väyläopiskelijoiden opinnot alkoivat elokuussa 2019.

Partneri: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot: paivi.kaksonen (at) perho.fi / katja.winogradow (at) perho.fi
birgitta.nelimarkka (at) haaga-helia.fi

Kokin väyläopinnot, restonomi >>

SYPPI – palvelumuotoilu

SYPPI – palvelumuotoilu

Hankkeen kuvaus: Ydinprosessien kehittämistä ja uudistamista palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena on levittää muotoiluajattelua Perho Liiketalousopistossa ja käyttää palvelumuotoilun menetelmiä kaikessa kehittämistyössä niin, että kunkin prosessin asiakkaat ovat aina kehittämistoimen ytimessä ja mukana kehittämisessä.

Lisätiedot: sini.nuorgam (at) perho.fi

Green City Farm

Green City Farm

Hankkeen kuvaus: Ydinprosessien kehittämistä ja uudistamista palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena on levittää muotoiluajattelua Perho Liiketalousopistossa ja käyttää palvelumuotoilun menetelmiä kaikessa kehittämistyössä niin, että kunkin prosessin asiakkaat ovat aina kehittämistoimen ytimessä ja mukana kehittämisessä.

Lisätiedot: jarmo.ake (at) perho.fi

Oma kaupunkipelto – Green City Farm >>

Kestävä gastronomia -huippuseminaari

Kestävä gastronomia

Huippuseminaari 2019 >>

Lisätiedot: juha.ojajarvi (at) perho.fi

Verkkokampus iPerho

Verkkokampus iPerho

Lisätiedot: tutteli.nurminen (at) perho.fi

 


Muita jo päättyneitä hankkeita

Hankkeet: Culinary Caravan on the Move - Logo ©Jonna O.Culinary Caravan on the Move

EU-tasollakin huomiota ja kiitosta niittäneessä kansainvälisessä Culinary Caravan on the Move -hankkeessa innostettiin nuoria yrittäjyyteen monikulttuurisessa ympäristössä sekä tuettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta yli maiden rajojen.

Päättyneitä hankkeita: Culinary Caravan on the Move

Perholaiset ravintola- ja liiketoiminnan alojen Culinary-karavaanarit pyörittämässä päivän ajan perustamaansa street food pop up-ravintolaa Barcelonassa

POP-UP Restaurant

Hankkeen kuvaus: Building up international e-learning entrepreneurship platform with pop-up restaurant module.


Hankkeet: Tasa-arvoista oppimista 24/7 - Logo ©Jonna O.Tasa-arvoista oppimista 24/7

Hankkeen kuvaus: Valtakunnallisessa Tasa-arvoista oppimista 24/7 -hankkeessa luotiin verkkoon aina avoin digitaalinen koulutustarjotin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille ja yrityksille.

Päättyneitä hankkeita: Oppia 24/7

Tasa-arvoista oppimista 24/7-hankkeen aikana ryhmä perholaisia matkailualan opiskelijoita mm. suoritti pilottina yhden tutkinnonosan toisen oppilaitoksen verkkokurssilla.


VRobotiikka360

Hankkeen kuvaus: VRobotiikka360 -hankkeessa selvittiin, miten opiskelijan valmiudet työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa paranevat, kun hän on ennen harjoittelujaksoa tutustunut työpaikkaan ja työssäoppimiseen liittyviin tehtäviin 360-ympäristössä tai on jäljitellyt todellisen työympäristön tehtäviä virtuaalitodellisuuden avulla.

Päättyneitä hankkeita: VRobotiikka360

Robotiikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa on testattu ja hyväksi todettu


Urban Food – Smart & Clean

Turvapaikasta työpaikkaan- ja Maahanmuuttajakoulutuksen avustus

Hankkeen kuvaus: Hankkeissa kehitettiin maahanmuuttajien mahdollisuutta opiskella ammatti nykyistä sujuvammin esimerkiksi oppisopimuksella.  Opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia pyrittiin vahvistamaan mm. yhdistämällä kielitaidon kehittäminen osaksi opetusta ja tutkinnon suorittamista.

Päättyneitä hankkeita: Urban Food – Smart & Clean

Kuuden viikon intensiivikoulutusta suorittaneet maahanmuuttajataustaiset kokit tekivät yhteen Hanke Caféista oman kulttuurinsa ruokia keittiöopettajansa opastuksella


Evaluating Catering and Hospitality Skills through ECVET

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutettiin vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittivat 4–5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antoivat näytön.


AMERKE

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa luotiin työs­sä­op­pi­mis­paik­ka­ver­kos­to­ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vil­le opis­ke­li­joil­le. Hankkeessa kehitettiin myös työ­paik­ka­oh­jaa­jien ja työs­sä­op­pi­mis­ta oh­jaa­vien opet­ta­jien kou­lu­tusta sekä luo­tiin toimintamalleja yk­si­löl­li­seen eri­tyis­oh­jauk­seen.

Päättyneitä hankkeita: AMERKE

AMERKE-hankkeen työssäoppimisen ohjauksessa painotettiin opiskelijan vahvuuksien tunnistamista ja positiivisen ohjauksen menetelmiä.