Artikkelit

Suomi sata – onnittelut!

Täällä meidän on hyvä olla.

Suomi sata – onnittelut!

Suomi sata vuotta – onnittelut ke 6.12.2017! Kiitos maamme rakentajille, osaajille.

Suomi 100 v – maailman vakain valtio.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2017

Suomi 100 v – maailman vapain maa Norjan ja Ruotsin ohella.
Freedom House, Freedom in the World 2017

Suomi 100 v – maailman turvallisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Suomi 100 v – maailman paras hallinto.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2016: Finland

Suomi 100 v – maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Organized crime

Suomi 100 v – maailman riippumattomin oikeuslaitos.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Judicial independence

Suomi 100 v – kansa äänestää tanskalaisten ohella vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.
Pippa Norris ja Max Grömping, The Year in Elections, 2017 Mid-Year Update (The Electoral Integrity Project, Sydneyn yliopisto & Harvardin yliopisto)

Suomi 100 v – poliisi ja sisäinen turvallisuus kokonaisuutena maailman toiseksi parhaat.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016

Suomi 100 v – maailman toiseksi paras omistusoikeuden suoja.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Property Rights

Suomi 100 v – maailman vakaimmat pankit.
Maailman talousfoorumi (WEF),The Global Competitiveness Report 2017-2018: Soundness of banks

Suomi 100 v – maailman eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi paras lehdistönvapaus.
Toimittajat ilman rajoja, 2017 World Press Freedom Index: Ranking

Suomi 100 v – maailman toiseksi paras sosiaalisen kehityksen maa.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomi 100 v – Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2016 (Bertelsmann Stiftung 2016)

Suomi 100 v – rikkaista maista kolmanneksi kehitysmyönteisin köyhiä maita tukevien politiikkatoimien vertailussa.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index (CDI)

Suomi 100 v – inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Suomi 100 v – Tanskan ohella maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Tyytyväisyys ja luottamus

Suomi 100 v – maailman viidenneksi onnellisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The world’s happiest countries in 2016

Suomi 100 v – eurooppalaisista toiseksi tyytyväisin elämäänsä.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomi 100 v – luottamus poliisiin suurinta ja luottamus poliittiseen järjestelmään sekä oikeusjärjestelmään toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomi 100 v – luottamus muihin ihmisiin toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomi 100 v – kuluttajien luottamus talouteen Euroopan vahvinta.
Euroopan komissio, Business and consumer surveys

Tasa-arvo

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Suomi 100 v – sukupuolten osallistuminen työelämään on toiseksi tasa-arvoisinta EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation

Suomi 100 v – naisten tasa-arvo työelämässä maailman neljänneksi paras.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2017

Suomi 100 v – valta jakautunut sukupuolille kolmanneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power   

Suomi 100 v – Euroopan maista kolmanneksi eniten naisia kansanedustajina.
Inter-Parliamentatary Union (IPU), Women in Politics 2017

Suomi 100 v – OECD-maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste.
OECD, Society at a Glance 2016: Poverty

Suomi 100 v – OECD-maiden viidenneksi pienimmät tuloerot.
OECD, Society at a Glance 2016: Income inequality

Ympäristö

Suomi 100 v – maailman paras ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa.
Yalen yliopisto, Environmental performance index

Suomi 100 v – maailman vesirikkain maa.
Keelen yliopisto, The Water Poverty Index: an International Comparison

Suomi 100 v – veden kulutus suhteessa uusiutuviin vesivaroihin on maailman viidenneksi pienintä.
C. Kroll: Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready? (Bertelmann Stiftung 2015)

Suomi 100 v – maailman pienin riski altistua luonnononnettomuuksille.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) ja Euroopan komissio, INFORM Index for Risk Management Results 2017

Suomi 100 v – eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Koulutus ja henkinen pääoma

Suomi 100 v – toiseksi eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Human Capital Report: Human Capital Index 2017

Suomi 100 v – maailman paras Perho Liiketalousopisto. perho.fi

Suomi 100 v – peruskoulutus maailman parasta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017-2018: Primary Education

Suomi 100 v – korkeakoulutuksen laatu maailman kolmanneksi paras.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Higher education and training / Quality of education

Suomi 100 v – OECD-maiden kärkimaa koulutuksessa.
OECD, Better Life Index: Education

Suomi 100 v – koulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin kolmanneksi parhaiten maailmassa.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

Suomi 100 v – maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World’s Most Literate Nations: Rank Breakdown

Suomi 100 v – Euroopan toiseksi ahkerimpia kirjaston käyttäjiä.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Tietoyhteiskunta ja kilpailukyky

Suomi 100 v – tieto- ja viestintätekniikka kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamisessa toiseksi parhasta maailmassa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Networked Readiness Index

Suomi 100 v – julkisten palvelujen tarjonta verkossa toiseksi parasta Euroopassa.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomi 100 v – asukaslukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten ammattilaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Bloomberg, Bloomberg 2017 Innovation Index

Suomi 100 v – osallistuminen työnantajan tarjoamaan koulutukseen Euroopan korkeinta.
Eurofound, Euroopan työolotutkimus 2015

Suomi 100 v – Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomi 100 v – digitaalinen kilpailukyky maailman neljänneksi paras.
IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017

Suomi 100 v – OECD-maista toiseksi eniten langattomia laajakaistaliittymiä sataa henkeä kohti.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Suomi 100 v – eniten mobiilidataa liittymää kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomi 100 v – maailman toiseksi eniten mobiililaajakaistaliittymiä asukasta kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomi 100 v – Euroopan kolmanneksi paras maa yritystoiminnalle.
European Chamber, Best European countries for business 2017

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi paras talousympäristö liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Suomi 100 v – yritysten eettiset toimintatavat ovat maailman toiseksi parhaat.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics 

Suomi 100 v – kestävä kilpailukyky on maailman kolmanneksi paras.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2016

Lasten hyvinvointi ja koulunkäynti

Suomi 100 v – maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

Suomi 100 v – maailman toiseksi paras maa olla tyttö.
Pelastakaa lapset, Every last girl: Girl’s opportunity index

Suomi 100 v – lapsilla maailman kolmanneksi turvatuin lapsuus.
Pelastakaa lapset, Stolen Childhood: End of Childhood, Report 2017

Suomi 100 v – nuoret (11–15-vuotiaat) hyvinvointivaltioiden nuorista neljänneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Suomi 100 v – 15-vuotiaat samanikäisistä OECD-maiden nuorista kolmanneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Suomi 100 v – neljäsluokkalaisten luonnontieteiden osaaminen OECD-maiden toiseksi parasta.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Suomi 100 v – 15-vuotiaat OECD-maiden joukossa toiseksi parhaita lukutaidossa ja kolmanneksi parhaita luonnontieteissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

Terveys

Suomi 100 v – maailman 20 kärkimaan joukossa vastasyntyneiden elinajanodotteessa. Erot kärjen joukossa ovat pieniä.
WHO, Life expectancy

Suomi 100 v – äitien ja lasten hyvinvointi maailman toiseksi parasta.
Pelastakaa lapset, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Suomi 100 v – maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus (alle vuoden ikäisenä kuolleet).
YK, SDG Indicators, Infant mortality rate

Suomi 100 v – vähiten äitiyskuolemia maailmassa.
WHO, World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs

Suomi 100 v – OECD-maiden kolmanneksi alhaisin kokonaiskuolleisuusluku syöpään.
OECD, Health at a Glance 2015. Mortality from cancer

Helsinki 100 v

Helsinki 100 v – kolmanneksi paras kaupunki asua ja elää. (Vertailussa 65 kaupunkia.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsinki 100 v – asukkaat tukholmalaisten ohella EU:n pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.
Euroopan komissio, Quality of Life in European Cities 2015

Helsinki 100 v – maailman toiseksi houkuttelevin kaupunki startup-yrityksille.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsinki 100 v – kolmanneksi paras kaupunki osaavan työvoiman hankkimisessa.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 Rankings: Top Ten

Helsinki 100 v – kolmanneksi paras kaupunki teknologian, innovaation ja yritystoiminnan suhteen. (Vertailussa 40 kaupunkia.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsinki 100 v – eurooppalaisista kaupungeista neljänneksi parhaiten digitaalisia yrityksiä ja yrittäjiä tukeva.
Nesta, European Digital City Index

Helsinki 100 v – Euroopan suurista kaupungeista helpointa ja miellyttävintä liikkua. (Vertailussa 20 kaupunkia).
Politico, Urban Mobility Index

Helsinki 100 v –  asukkaat EU:n pääkaupunkien asukkaista toiseksi tyytyväisimpiä kulttuuripalveluihin.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsinki 100 v – maailman rehellisin kaupunki.
Valitut Palat, Most Honest Cities

Helsinki 100 v – lentokenttä on maailman paras.
Travellink, Helsinki-Vantaan lentoasema on maailman paras

…ja kärkisijat jatkuvat:

Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa ihmistä kohden Euroopassa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Suomessa on EU:n puhtainta ruokaa.
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA), The 2015 European Union report on pesticide residues in food

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten kahvia maailmassa.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Suomella on eniten kesäolympiamitaleja asukasta kohti.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Suomalaisten aikuisten englannin kielen taito on 72 maan vertailussa viidenneksi paras.
Education First (EF), The world’s largest ranking of countries by English skills

Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin. Sillä pääsee matkustamaan ilman viisumia 175 maahan.
Henley & Partners, Visa Restriction Index

Suomi on maailman kolmanneksi paras matkakohde vuonna 2017.
Lonely Planet, Best in Travel 2017: Top Countries

Suomi sata – onnittelut!

Lähde (pääosin): Tilastokeskus

Hae nyt – ehdit vielä myös merkonomin näyttötutkintoon

Jos sinulla on jo suoritettuna ammatillisia tai korkeakouluopintoja ja/tai sinulla on tutkintoa vastaavaa alan työkokemusta

hae liiketalouden monimuoto-opintoihin 6.12.2017 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Ehdit vielä myös merkonomin näyttötutkintoon

Voit suorittaa merkonomin opinnot myös näyttötutkintomuotoisina*, mikäli aloitat ne 11.12.2017 (näyttötutkinto poistuu ammatillisen reformin voimaan tulon myötä 1.1.2018).

Merkonomiksi monimuoto-opinnoilla, liiketalouden perustutkinto (aikuiskoulutus)

Asiakaspalvelu ja myynti >>
Talous- ja toimistopalvelut >>

• Työn ohessa suoritettavien näyttötutkintomuotoisten monimuoto-opintojen aloitus ma 11.12.2017
• Uuden tutkintomallin mukaisten monimuoto-opintojen aloitus tammikuussa 2018

*Näyttötukintomuotoisissa opinnoissa sinun ei tarvitse suorittaa yhteisiä tutkinnon osien aineita (ytot yht. 35 osp, mm. matematiikka ja äidinkieli), vaan voit suorittaa koko tutkinnon vielä nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan. Halutessasi voit suorittaa opinnot uusien elokuussa voimaan tulevien perusteiden mukaisesti eli suorittaa myös ytot.

Hae nyt – ehdit vielä myös merkonomin näyttötutkintoon

Ravintola-, matkailu- tai liiketalouden alan perustutkinto päiväopintoina >>

Hae nyt – ehdit vielä merkonomin näyttötutkintoon

Lisätiedot

hakutoimisto (at) perho.fi
09 350 9210

Haastattelemme hakijoita marras-joulukuussa.

HAKULOMAKE – jatkuva haku: liiketalous pt

Jatkuva haku liiketalouden perustutkinto-opintoihin (ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet ja/tai työkokemusta jo hankkineet)
  • Aiempi koulutus ja suoritetut tutkinnot

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee! Mikä muuttuu?

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Ammatillisen koulutuksen reformi yhdistää nykyiset lait uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee! Mikä muuttuu?

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015

Koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.

Mikä muuttuu opiskelijalle
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee! Mikä muuttuu?

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee! Mikä muuttuu?

Klikkaa kuva suuremmaksi