Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

blogi: Taitajien Taitaja Noora haluaa olla hyvä roolimalli

Noora Salo, liiketoiminnan kaksoistutkinto-opiskelija
(Perho Liiketalousopisto/perustutkinto & Töölön yhteiskoulun aikuislukio/ylioppilastutkinto)
• Taitaja2021 -kultaa Visuaalinen myyntityö -lajissa
• Taitajien Taitaja 2021

Odotan innolla, että pääsen kertomaan oman tarinani!

Perho Liiketalousopistossa opiskeleva Noora Salo valittiin Taitaja2021 Oulu -kilpailussa ammattitaitokilpailujen ja ammatillisen koulutuksen uudeksi lähettilääksi.

Taitajien Taitaja -edustustehtäviinsä Noora voi hurauttaa Toyota Yaris Hybridillä. Kuva: Jouni Ylisuutari, OSAO

– Taitajien Taitajana haluan motivoida ja kannustaa nuoria, jotka miettivät, lähteäkö ammatilliseen koulutukseen. Pyrin olemaan hyvä roolimalli. Edustan omaa alaani ja koko Suomen ammatillista koulutusta. Odotan innolla, että pääsen kertomaan oman tarinani, Noora sanoo.

Edustustehtävissään Noora voi kierrellä Toyota Yaris Hybridillä, joka hänellä on Taitajien Taitajana käytössään seuraavan vuoden ajan. Noora saa ajokortin kesäkuussa, joten ensimmäinen pidempi ajomatka tulee olemaan Oulusta Helsinkiin, kun hän käy hakemassa auton.

Tyytyväinen opiskelija tähtää jatko-opiskeluun

Noora valmistuu Perho Liiketalousopistosta myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeksi merkonomiksi tänä keväänä. Hän on suorittanut kahta tutkintoa samaan aikaan, ja syksyksi on vielä jäljellä lukio-opintoja.

– Opiskelussa parasta on ollut uuden oppiminen sekä koulun ja opiskelun myötä tulleet kokemukset. Taitaja-kilpailu jännitti kovasti, mutta onnistuin tekemään tasaisia kilpailusuorituksia. Voitto oli silti yllätys, Noora kertoo.

Kesällä Noora toimii päävisualistina Perhon uudessa Malmin kampukselle tulevassa ravintolakonseptissa ja hoitaa erään kuntosalin markkinointiprojektia. Myös jatko-opiskelu kiinnostaa häntä, esimerkiksi hallintotieteiden tai visuaalisen markkinoinnin parissa.

Noora Salo keskittymässä visuaalisen myyntityön finaalitehtävään Taitaja2021-kilpailussa Oulussa. Kuva: Laura Mäki, OSAO

Mikä Taitajien Taitaja?

Taitaja-kilpailun jury on vuodesta 2002 alkaen valinnut kilpailijoiden joukosta Taitajien Taitajan. Säännöissä todetaan valinnan kriteereistä seuraavasti:

“Taitajien Taitaja on oman lajinsa paras kilpailija. Hän on ylpeä omasta osaamisestaan ja omasta ammatistaan sekä ammatillisesta koulutuksesta. Hän on luonteeltaan positiivinen ja ulospäin

suuntautunut, hyvä oman lajinsa sekä ammatillisen koulutuksen edustaja. Taitajien Taitaja on halukas ja kyvykäs toimimaan oman ammattialansa ja koko ammatillisen koulutuksen edustajana.”


Aikaisemmat Taitajien Taitajat löydät sivulta Taitaja-tapahtuma kautta aikojen >>


Blogi blogi: ”Taitajien Taitaja Noora Salo haluaa olla hyvä roolimalli” on julkaistu 27.5.2021 taitaja2021.fi -sivuilla >>

 

blogi: Ammattilaisuus on vuorovaikutustaitoja

Mirjami Lehikoinen, lehtori
mirjami.lehikoinen (at) perho.fi

Taitaja 2021 mietteitä – Ammattilaisuus edellyttää vahvoja vuorovaikutustaitoja

Ammattitaidon SM-kilpailut Taitaja 2021 päättyi juuri. Kilpailu on merkittävä ammatillisen koulutuksen esiintuojana ja nuorten itsetunnon ja osaamisen vahvistajana. Tänä vuonna Taitajien Taitajaksi valittiin Perho Liiketalousopiston opiskelija Noora Salo, joka myös voitti kultaa visuaalisen myyntityön lajissa.

blogi: Ammattilaisuus on vuorovaikutustaitoja

Taitajien Taitajaksi valitaan vuosittain yksi kilpailija. Hän on ammatillisen koulutuksen lähettiläs satojen kilpailijoiden ja yli 40 lajin voittaneiden joukosta.

Taitaja-kilpailut, niihin valmistautuminen ja itse kilpailupäivät ovat myös valmentajille mahdollisuus ammatillisen osaamisensa pohdintaan ja reflektointiin. Minulle, Noora Salon valmentajalle, jäi ikimuistoisten päivien lisäksi myös seuraavia ajatuksia.

Valmennustoiminnalla mahdollisuuksia ammatillisesti lahjakkaille nuorille

Oppilaitoksissa opiskelee monia erittäin lahjakkaita nuoria. Arjen tuki usein menee ihan käytännönkin syistä niille, joilla on enemmän vaikeuksia opinnoissaan. Monissa oppilaitoksissa panostetaan erityisen tuen tarjoamiseen – ja hyvä niin.

Kilpailutoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista tukea erityislahjakkaiden nuorten opintoja ja ammattiin kasvamista. Opiskelijat voivat myös opiskella huippuosaajana toimimisen tutkinnonosan. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtevä valmennustoiminta voisi tukea näiden erityislahjakkaiden nuorten osaamista ja kehittymistä. Lisäksi tulee miettiä myös muita keinoja.

Taitajien Taitaja Noora Salon ammatillinen kehittyminen jatkuu Perho Liiketalousopistossa kesän projektityöntekijänä. Hän suunnittelee muun muassa Malmin kampuksen kahvilan ja ravintolan uutta ilmettä. Pohdinnassa ovat myös kansainväliset kisat, joista oppilaitostasolla Perho Liiketalousopistolla onkin vahvaa kokemusta.

Vahva painotus työprosessiin

Taitaja-lajimme kilpailussa, visuaalisessa myyntityössä, työn lopputuloksesta sai vain alle puolet pisteistä. Sen sijaan tänä vuonna korostettiin aiempia vuosia enemmän suunnittelutyön ja työprosessin arviointia.

Ammattilaisena toimiminen edellyttää vahvasti tavoitteiden hahmottamista, kykyä ymmärtää ja noudattaa ohjeistuksia, aikataulutusta ja muiden osallistujien huomioimista.

Ainakin omassa opetuksessani olen huomioinut ehkä liikaakin lopputulosta. Oman peiliin katsomisen paikan lisäksi on tärkeää varmistaa lähiopetus oppilaitoksessa riittävän pienissä ryhmissä. Tämä tukee myös prosessiosaamista ja täten ammattilaisena kasvamista. Perho Liiketalousopistossa lähiopetusta on lähtökohtaisesti järjestetty paljon. Tästä täytyy pitää kiinni.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot – niistäkin on huippuosaaja tehty

Taitaja 2021 -kilpailussa opiskelijat saivat päivittäin palautetta työskentelystään. Toisen päivän palautteessa tuomaristo nosti esiin Taitajien Taitajaksi valitun Noora Salon käytöstavat: hän on ystävällinen, ottaa opikseen saamastaan palautteesta ja kohtelee kunnioittavasti muita. Itsensä ja toisten kunnioittaminen olivat myös kriteereitä Taitajien Taitajan valintaan. Lisäksi vahvat viestintätaidot ovat edellytyksenä huippuammattilaiseksi kasvamiseen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteissa todetaan (OPH), että ”Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi”.

Kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi tulee tukea vahvasti opinnoissa. Kaikille yhteisille opinnoille pitää varata riittävästi opetustunteja, ja ammatillisissa opinnoissa täytyy vahvasti huomioida teknisen ja ammattialaan liittyvän osaamisen lisäksi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Blogi on julkaistu 27.5.2021 amke.fi -sivuilla >>


Perho Liiketalousopiston lehtori (KTT, ammatillinen opettaja ja erityisopettaja), Taitaja-valmentaja Mirjami Lehikoinen työn ulkopuolella: 

”Visuaalisen myyntityön lisäksi minulle on hyvin tärkeää kestävän kehityksen edistäminen niin työssä kun vapaa-ajalla. Lisäksi  harrastan ja kilpailen show-voimistelussa aikuisten naisten @fintasticmoms -joukkueessa.”

 

blogi: Hologrammit reaalimaailman oppimisympäristöinä

Katja Winogradow, lehtori
katja.winogradow (at) perho.fi

Digitalisaatio on tämän päivän yhteiskunnan käsite, jolta kansalaiset eivät ole voineet välttyä. Se on ilmiö, joka on muodostunut teknologisen kehittymisen ohessa. Informaatioteknologian edistymisen myötä digitaalista tekniikkaa on otettu käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla. Se on helpottanut ja tehostanut tiedon siirtämistä eri osapuolten välillä.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin

Perho Liiketalousopisto on kehittänyt interaktiivisten toimintatapojen avulla uudenlaisia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja virtuaali- ja reaalimaailmaa yhdistäen

Oppilaitosten hanketoiminnat mahdollistavat kehittämään opiskelijoiden, henkilöstön ja yrityselämän digitaalisten ja virtuaalimaailman taitoja vastaamaan tulevaisuuden ammatillista osaamista. Digitaalisilla ratkaisuilla on keskeinen merkitys esimerkiksi tehokkaiden ja yksilöllisten opintopolkujen sekä henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Virtuaalimaailman yhdistäminen reaalimaailmaan mahdollistaa uusien henkilökohtaisten ohjaus- ja tukipalveluiden tuottamisen kaikissa oppimisympäristöissä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Perho Liiketalousopisto mukana ViSu-hankkeessa virtuaalisen todellisuuden pilottiympäristöllään

Perho Liiketalousopisto on kehittänyt interaktiivisten toimintatapojen avulla uudenlaisia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja virtuaali- ja reaalimaailmaa yhdistäen. ViSu-hankkeen aikana on jatkokehitetty eXtended-realityn virtuaalimaailman pilottioppimisympäristöä ja testattu sen toimivuutta yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja yrityselämän kanssa. Käyttäjätestausten ovat antaneet positiivista ja rakentavaa tietoa pilottioppimisympäristön käytettävyydestä. XR-teknologia on koettu mielenkiintoiseksi tavaksi oppia tulevaisuuden taitoja oman ammattialan materiaalien ja sisältöjen kautta.

Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin

Käyttäjätestausten ovat antaneet positiivista ja rakentavaa tietoa Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön käytettävyydestä

Uuden teknologian käyttäminen on osan mielestä kiinnostavaa ja osa hieman arastelee, kuinka he oppivat käyttämään sitä. Ensimmäisen kokemuksen jälkeen käyttäjät ovat halunneet tietää lisää, mitä hologrammimaailmassa voi tehdä ja oppia. Käyttäjät ovat olleet motivoituneita Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön käyttämisestä ja sen tuomasta kokemuksesta.

Pilottioppimisympäristöä ovat testanneet myös muutamat palvelualan yritysten edustajat, jotka haluavat olla mukana jatkokehittämisessä, kun ympäristöön lisätään työelämäosioita.

Perho HoloLens 2 demosovelluksen lyhyt esittelyvideo:


”Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin” julkaistu 5.5.2021 ViSu-hankkeen sivuilla >>

 

blogi: Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen – oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään, tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Perho Liiketalousopistossa opiskelijan lähiohjaajana toimii opiskelijan oma uraohjaaja, joka on opiskelijan tärkein tukihenkilö ja lähiaikuinen opintojen arjessa. Kuvassa Katriina Klén

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Haastattelimme Perho Liiketalousopiston pedagogisen johtoryhmän puheenjohtaja Katriina Kléniä. Kysyimme myös opiskelijoita edustavilta järjestöiltä, mitä ajatuksia aihe herättää.

OSKU ry:n >> edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti ja SAKKI ry:n >> edunvalvonnan asiantuntijaa Matti Tujula kuvaavat tilannetta nuorten näkökulmasta.

– Ehdottomasti tärkeintä on huolehtia opiskelijapalveluiden riittävyydestä ja niiden resurssoinnista. Tämä teema on ollut paljon esillä jo ennen koronaa, mutta korostuu entisestään. Koska rajoitukset ovat osuneet todella vahvasti pääkaupunkiseutuun, tämän tärkeys näkyy siellä erityisen paljon. Myös yhteisöllisyys on kärsinyt; opiskelijat eivät pääse tapaamaan toisiaan ja yksinäisyys on lisääntynyt. Kaikenlaisten matalan kynnysten palveluiden tukeminen ja mahdollistaminen olisi tärkeää, Emma Holsti sanoo.

– Opiskelijat eivät välttämättä tiedä, mistä tukea voi hakea, tai että tukea voi ylipäätään saada. Kyselyissä on useasti noussut esiin, että tukea ei ole välttämättä tajuttu olevan saatavilla. Lisäksi jonkinlainen ”vuositarkastus” joko opiskeluterveydenhuollosta tai muuten hyvinvointitoimijoiden toteuttamana, olisi paikallaan. Tällaisessa hakevassa, tai kaikkia koskevassa toiminnassa, tavoitettaisiin myös ne, jotka ovat passiivisimpia ja siten eniten vaarassa tippua, Matti Tujula painottaa.

Perhossa oppimisen tuki on kokonaisuus

Perho Liiketalousopistossa oppimisen tuen, ohjauksen ja hyvinvoinnin palvelut muodostuvat monen eri toiminnon ja palvelun yhdistelmästä. Tavoitteena on, että palvelut yhdistyvät opiskelijan näkökulmasta saumattomaksi hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Pedagoginen strategia on päästrategia, jota toteutetaan siten, että kaikki toiminnot muodostavat kokonaisuuden.

– Korona-aika on pakottanut meitä mukauttamaan toimintojamme. Erinomaisesti toimiva kokonaisuus on valjastettu uuteen digitaalisuuteen painottuvaan ympäristöön, jossa tuetaan opiskelijaa, sanoo Klén.

Perho Liiketalousopistossa opiskelijan hyvinvointia edistävät toiminnot jaetaan neljään osa-alueeseen:

 1. Uraohjaus
 2. Yhteisöllinen hyvinvointitoiminta
 3. Hyvinvointiin ja pedagogiikkaan keskittyvä HYPE -toiminta
 4. Opintojen tuen ja ohjauksen palvelut (erityisopetus, opinto-ohjaus, uravalmennus).
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Opiskelijat arvostavat kiinnostunutta otetta heidän arjestaan

Tukea kaikkiin nuorten elämään liittyviin asioihin

Uraohjauksen tavoitteena on kannustaa ja tukea opiskelijaa oppimiseen, opiskeluun, hyvinvointiin ja ammatti-identiteetin omaksumiseen koko opintopolun aikana

– Opiskelijan lähiohjaajana toimii meillä opiskelijan oma uraohjaaja, joka on opiskelijan tärkein tukihenkilö ja lähiaikuinen oppilaitoksessa. Uraohjaaja myös tukee ja edistää opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia, Klén kertoo.

Yhteisölliseen hyvinvointitoimintaan kuuluvat kaikkien aloittavien ryhmien tapaamiset, joissa käytettävissä on monipuolista osaamista. Tarjolla on mm. psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palveluita.

Hyvinvointiteemoissa tehdään yhteistyötä myös laajasti muiden organisaatioiden kanssa.

– Käsittelemme kaikkia nuorten elämään liittyviä asioita esimerkiksi talous ja seksuaalisuus. Yhteistyötä tehdään niin Takuusäätiön, rikosuhripäivystyksen, Nuorisoaseman, Aseman lasten kuin Punaisen Ristin kanssa, avaa Klén.

Yksilöllisiä tapaamisia koululla ja verkossa

Korona-aikana opiskeluhuolto järjestää opiskelijoille viikoittain tapaamisia verkossa. Opiskelijoilta kerätyn aineiston pohjalta tapaamisissa on erilaisia teemoja esimerkiksi stressi, jaksaminen ja yksinäisyys.

Yksilöllisessä työssä toteutetaan psykologin ja kuraattorin yksilötapaamisia koululla ja verkossa.

– Yhteisöllistä työtä korona-aikana on olosuhteista johtuen tehty vähemmän, yksilötapaamiselle ollut enemmän tarvetta. Käyntimäärät olleet koko ajan kasvussa. Terveydenhoitajan vastaanotto on ollut auki joka päivä. Korona-aikana on mahdollista tulla vastaanotolle lähitapaamiseen. Terveystarkastuksia on tehty myös puhelimitse, Klén sanoo.

Hyvinvointiin ja pedagogiikkaan keskittyvä työ on systemaattista ja tarkkaa opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin kartoittamiseksi tehtävää yhteistyötä.

Yhteisölliseen hyvinvointitoimintaan kuuluvat kaikkien aloittavien ryhmien tapaamiset.

– Olemme havainneet, että etätyöskentelyn myötä on tullut esiin myös positiivisia onnistumisia eli osalle opiskelijoita etäopiskelu sopii hyvin. Iloitsemme yhdessä niin pienistä kuin suuristakin opiskelijoidemme onnistumisista, hymyilee Klén.

– Toisaalta opiskelijoita on valitettavasti osittain korona-aikaan ”kadoksissa”. Osaa on hankala tavoittaa tai heiltä ei saada vastausta. Vaikka opiskelija ei vastaa, niin yritämme aina uudestaan. Pidämme periaatteena, että sitkeästi etsimme tapoja tavoittaa opiskelija, Klén avaa.

Opiskelijat arvostavat kiinnostunutta otetta heidän arjestaan

Kuulumisten vaihtaminen opiskelijoiden kanssa on merkittävässä osassa yhteydenotoissa.

– Osoitamme aidosti välittämistä ja näemme välittämisen kautta saavutettavat tulokset merkityksellisinä. Myös huoltajayhteistyö on korostunut korona-aikaan, Klén toteaa.

Perhossa kehittäminen ei ole pysähtynyt koronaan. Esimerkiksi kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisytyötä moniammatillisena kehittämistyönä jatketaan ja se on tiedolla johtamisen perustana.

– Kartoitamme systemaattiseksi opiskelijan näkemyksiä kiusaamisen ja häirinnän kokemuksista ja puutumme heti epäkohtia havaittuamme tilanteisiin, painottaa Klén.

Opinto-ohjauksen saavutettavuus on ollut erittäin hyvä koronan aikana. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa opiskelemaansa alaa, jatko-ohjaus toisiin opintoihin toimii joustavasti.

– Korona-ajan haasteena on ollut löytää töitä valmistuneille ja opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Vuoden aikana verkkotapaamiset ovat lisääntyneet ja opiskelijat pyytävät enemmän oma-aloitteisesti tukea, Klén sanoo.

Korona-aikana yhteistyö Perhossa on entisestään tiivistynyt henkilökunnan kesken.

– Yhteistyön myötä löytyy se opiskelija, jolla on tuen tarvetta. Yhteistyössä on kaikilta osin voimaa! lopettaa Klén.

Julkaistu 22.4.2021 Sivistan sivuilla >>

 

tiedote: Palailemme lähiopetukseen ma 26.4. alkaen!

Perho Liiketalousopistossa palataan asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkavalla periodilla koulutusaloittain annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu rajoitetusti jo 19.4. alkaen ja Helmi Centerin toiminta jatkuu voimassa olevien ryhmäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti.

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Pääkaupunkiseudun koronatartunta- ja koronailmaantuvuusluvut ovat pienentyneet merkittävästi maaliskuun lopun ja huhtikuun ajan.

Ammatillisen koulutuksen osalta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä >> on korostanut lapsiin ja nuoriin vaikuttavien koronarajoitusten purkamista ensisijaisesti, tautitilanteen niin salliessa. Koronakoordinaatio­ryhmä on jo aiemmin linjannut lähiopetukseen palaamisesta ammatillisessa koulutuksessa asteittain ja harkiten, huhtikuun puolivälistä alkaen.

Perho Liiketalousopistossa aktivoidaan harkitusti ja asteittain lähiopetusta

Kevätkauden viimeisen periodin aikana 26.4.–28.5.2021 tavoitteenamme on saada lisättyä lähiopetuksen osuutta kampuksillamme sekä kampusten lähiympäristössä harkitusti ja asteittain.

Olemme arvioineet kunkin Perho Liiketalosuopiston ryhmän opintojen vaiheen ja periodin lähiopetustarpeet, terveysturvallisesti käytettävissä olevat kampustilat Töölössä ja Malmilla sekä opetustilanteiden ja ruokailujen järkevän rytmityksen. Viimeisen periodin toteuttamisen lähtökohtana on kunkin perholaisen ryhmän ja opiskelijan Wilma -lukujärjestykseen perustuva suunnitelma, johon pyritään tekemään mahdollisimman vähän muutoksia.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta lähiopetuksessa sekä muista kevään viimeisellä periodilla huomioitavista käytännön asioista. Ehdottoman tärkeää on, että vain terveenä ja hyvävointisena saa tulla kouluun ja osallistua opetukseen. Lisäksi on tärkeää varautua siihen, että aina kampustiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamisessa kaikissa tiloissamme.

Lähiopetuksen järjestämisessä noudatamme 26.4.–28.5. seuraavia yhteisiä periaatteita ja painotuksia:

 • Maksimissaan 1/3 normaalista opiskelijavahvuudesta saa olla yhtäaikaisesti läsnä kampuksella, mikä vastaa pääkaupunkiseudulla ammatillisessa koulutuksessa noudatettavaa koronakoordinaatioryhmän tekemää linjausta. Toteutuminen varmistetaan päivittäin huolellisella lähiopetuksen aikataulu- ja ryhmäkoko­suunnittelulla, ruokailuihin ilmoittautumisilla sekä läsnäolotarkistuksilla ryhmittäin.
 • Kampuksilla käytetään monipuolisesti erilaisia ryhmäoppimisen mahdollisuuksia (ml. ulkona toteutettavat toiminnalliset ratkaisut) ja kampusrakennuksissa tilat valitaan siten, että kullakin ryhmällä on koko ajan käytettävissään riittävän väljä ja turvavälit mahdollistava tila.
 • Kun harkitaan eri ryhmien/opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua lähiopetukseen, painotamme harkinnassa
  • valmistumisvaiheessa tai sitä lähellä olevia opiskelijoita
  • syksyllä 2020 ja keväällä 2021 opintonsa aloittaneita opiskelijaryhmiä
  • opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita mm. pienryhmin ja tukipajoin.
 • Kampuksilla tapahtuvan ryhmämuotoisen opiskelun tilat, oppituntien aikataulut, ruokailuajat ja opiskelijoiden kulku kampuksille pyritään toteuttamaan niin, että ryhmät ovat mahdollisimman vähän kosketuksissa toistensa kanssa ja että ruokailu- ja yhteiskäyttötiloissa turvavälien ylläpitäminen on koko ajan mahdollista.
 • Kaikkien lähiopetuksessa käytettävien kampustilojen tuuletukseen, ilmanvaihtoon, siivoukseen sekä desinfiointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ryhmien siirtymisiä opetustilasta toiseen saman opintopäivän aikana vältetään kaikin keinoin.

Ravintola Perhon tiloissa palvellaan rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikkarajoituksin

Ravintoloiden sulkutilan päätyttyä Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu 19.4. pääasiassa lounasasiakkaiden tarpeita huomioiden. Toistaiseksi aukioloaika on arkipäivisin klo 11–15. Lisäksi tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa jatketaan ja Ravintola Perhon ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Luonnollisesti asiakaspaikkamäärissä sekä terveysturvallisuudessa noudatamme kaikkia voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Ravintola Perhon asiakasvarauksella käytettävissä olevien kabinettitilojen varaaminen on mahdollista rajoitetusti pienten asiakasryhmien käyttöön. Jo tiloja varattaessa varmistamme, että ryhmäkoko noudattaa Etelä-Suomen alueellisia kokoontumisrajoituksia ja että tilaisuudet ovat muutoinkin järjestettävissä asianmukaisin turvavälein ja terveysturvallisella tavalla.

Liikuntakeskus Helmi Centerin liikuntatilat avoinna ammattiurheiluun ja nuorten harjoitteluun

Helmi Center pysyy edelleen suljettuna kuitenkin niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää. Toistaiseksi liikuntatilojen käyttämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka ja ne koskevat myös opiskelijoidemme liikuntaa Helmi Centerin tiloissa.

Helmi Center huolehtii tilojen varauksen yhteydessä, että mainittuja käyttörajoituksia noudatetaan. Tiloja varanneet seurat ja harjoitustilanteita toteuttavat valmentajat puolestaan vastaavat turvallisuudesta ja koronaohjeistuksen noudattamisesta.

Kampusrakennusten aukiolo ja palvelut

Perho Liiketalousopiston kampustilat ovat avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut) sekä Töölössä että Malmilla. Palvelutiloissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palvelutilanteet pystytään hoitamaan henkilökohtaisesti ja asianmukaisia turvavälejä noudattaen.

Käytännön toimintaohjeet kampuksilla

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan ja muutoksista arjen käytänteisiin tiedotetaan. Tiedotamme muutoksista ja pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa sekä nettisivujamme perho.fi.

Jokaisella perholaisessa yhteisössä toimivalla on tärkeä rooli ja vastuu yhteisestä turvallisuudestamme. Seuraavassa toimintaohjeet kaikille Perho Liiketalousopiston tiloissa työskenteleville, opiskeleville ja vieraileville:

 • Tule vain terveenä ja hyvävointisena kampukselle.
 • Jos saat koronaan viittaavia oireita koulupäivän aikana, ilmoita asiasta opettajalle/ohjaajalle ja poistu viivytyksettä koulun tiloista ja hakeudu koronatestiin.
 • Käytä aina kampustiloissa kasvomaskia (poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan).
 • Huolehdi 2 metrin turvavälistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Pese kädet kuumalla vedellä ja saippualla aina tullessasi kampukselle, ennen ruokailua sekä esim. niistettyäsi tai yskittyäsi – ja vähän väliä päivän aikana.
 • Käytä käsidesiä, jos käsienpesu ei ole mahdollista.
 • Yski ja aivasta hihaan ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Tervehdi tuttavallisesti, mutta ilman kättelyä tai halaamista.
 • Etsi kampukselta hyvä ja väljä työskentelytila. Jos työskentelet yhteistilassa, työskentele samassa pisteessä koko päivän ajan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat työpisteet ja työvälineet käytettyäsi niitä.
 • Vältä ovenkahvoihin ja pintoihin koskemista paljain käsin.
 • Huomioi turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla. Pidä muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.
 • Kulje koululle polkupyörällä tai jalan, jos mahdollista. Pyri välttämään ruuhkabusseja ja -junia.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

 

tiedote: Lähiopetukseen asteittain ma 26.4. alkaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti jatkamme etäopiskelua 23.4. saakka Perho Liiketalousopistossa. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 saakka. Ravintola Perhon noutomyynti ja ruokarekka jatkavat normaalisti toimintaansa. Helmi Center pysyy toistaiseksi suljettuna kuitenkin niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää.

tiedote: Lähiopetukseen asteittain ma 26.4. alkaen

Koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa pääkaupunkiseudulla rajoituksista ja sulkutilasta huolimatta. Onneksi viimeisten päivien aikana tartuntaluvut ovat kuitenkin kääntyneet laskuun. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 30.3. linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan vielä pääsiäisen jälkeen.

Perho Liiketalousopisto jatkaa etäoppimisen ratkaisuin käynnissä olevan jakson loppuun eli 23.4.2021 asti.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita pyritään tukemaan kaikin keinoin, jotta tavoiteaikataulussa valmistuminen olisi mahdollista.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Perho Liiketalousopisto palaa lähiopetukseen asteittain maanantaina 26.4. alkaen kevätkauden viimeisellä periodilla.

Noudatamme lähiopetuksen ratkaisuissa terveysviranomaisten sekä pääkaupunkiseudun asiantuntijoiden linjauksia ja päätöksiä. Vaikka lähiopetukseen siirryttäisiin, opiskelija pystyy halutessaan osallistumaan opetukseen myös etäyhteyksin. Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta lähiopetuksessa tulevien viikkojen aikana.

 • Ravintola Perhoon sulkutila vaikuttaa siten, että asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyvät suljettuina 18.4. saakka. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään.
 • Helmi Center pysyy suljettuna niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää.
 • Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut ovat saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ja julkisissa kulkuvälineissä on maskipakko. Ainoastaan terveydentilan estäessä maskia voi olla käyttämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme.

Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia, tällä hetkellä kuusi henkilöä, sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan ja muutoksista arjen käytänteisiin tiedotetaan. Lisäksi seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Tiedotamme muutoksista ja pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa sekä kotisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

 

webinaari: Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö

Aika: ti 30.3.2021 klo 14–15
Paikka: webinaari Teams

Perho Liiketalousopistossa ravintola-alan opiskelijat ovat jo parin vuoden ajan saaneet mahdollisuuden käydä ammatillisen koulutuksen tulevaisuudessa, jossa virtuaalisuus laventaa oppimisympäristöä silmin nähden potenssiin äks.

Tervetuloa tutustumaan virtuaaliseen Perho HoloLens -oppimisympäristöömme

Tiistain 30.3. miniwebinaarissamme klo 14–15 esittelemme virtuaalisen Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön.

Perho HoloLens -sovellus opastaa ja ohjeistaa opiskelijaa työprosessien eri vaiheissa, kun tämä voi puolestaan käskyttää sovellusta katseilla ja eleillä.

Opiskelijalle on kädet vapaana tehdä ja työskennellä sekä lisäksi mahdollisuus silmäillä älylaseille tallennettua opetusmateriaalia ja kommunikoida etäyhteydellä; myös virtuaalisessa oppimisympäristössä opettaja on katseen kantamassa tukemassa ja ohjaamassa.


Virtuality goes real in our restaurant and culinary studies

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Perho HoloLens 2 – yhteistyössä Softability XR Studio

webinaari: Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö

ViSu-miniwebinaari PHL2 30.3.

Perholaiset esittelivät Perho Hololens -oppimisympäristöä 14.–18.10.2019 VET Expossa

Perho HoloLens kehitettiin yhdessä Softability XR Studion >> kanssa vuonna 2020. Virtuaalisen ja simuloidun ravintola-alan oppimisympäristön tarjoavasta Perho HoloLens -sovelluksesta on nyt julkaistu uusi versio. Sovellus on ladattavissa HoloLens 2 -älylaseihin Microsoftin äppikaupassa:


Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö – lisätietoja

Jarmo Åke, koulutusteknologian kehittämispäällikkö, lehtori
040 147 8552
jarmo.ake (at) perho.fi

Katja Winogradow, lehtori, uravalmentaja
040 809 3636
katja.winogradow (at) perho.fi


Perho HoloLens pilottioppimisympäristö -webinaari on osa opetushallituksen rahoittamaa Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa -hankkeen miniwebinaarisarjaa (pdf) >>

 

 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 5.4. saakka

Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on jatkunut huolestuttavana sulkutilasta ja 8.3. voimaan tulleista lisärajoituksista huolimatta. Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on arvioinut koronatilanteeseen liittyviä riskitekijöitä ja päättänyt, että terveys- ja turvallisuussyistä jatkamme etäopiskelua ainakin pääsiäisen yli, 5.4. saakka. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 valtioneuvoston maanantaisen sulkuesityksen mukaisesti.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan esityksiä mahdollisista alueellisista liikkumisrajoituksista ja muista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävistä toimenpiteistä, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi pääkaupunkiseudulla asuviin. Tällä hetkellä ei ole tietoa toimenpiteiden yksityiskohdista. Pääkaupunkiseudun koronayhteistyöryhmä on tänään linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan pääsiäisen yli, mutta kaupungit tekevät päätökset.

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on 24.3. tehnyt päätöksen, että jatkamme edelleen pääosin etäopinnoissa kaikilla koulutusaloillamme 29.3. – 5.4.2021. Koronatilanteen kehitys ja siihen liittyvät terveydelliset riskit huomioiden tällä hetkellä ei ole edellytyksiä ryhmämuotoiseen lähiopetukseen palaamiseen. Vaikka etäoppiminen ei aina ole optimaalinen ratkaisu oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, pystymme opiskelemaan ja ohjaamaan oppimista verkkoympäristössä turvallisesti.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta tulevien viikkojen aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen opintojen loppuvaiheessa sekä valmistumisen tavoiteaikataulussa.

Valtioneuvosto on 22.3. esittänyt, että tällä hetkellä 28.3. saakka voimassa oleva ravintoloiden sulku jatkuisi kolme viikkoa eli 18.4. saakka. Toteutuessaan ravintoloiden sulku koskisi mm. Uudenmaan aluetta ja se tarkoittaisi, että Ravintola Perhon asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyisivät suljettuina vastaavasti. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Korostamme, että koulun tiloissa asioitaessa ja julkisissa kulkuvälineissä tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme. Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia, enintään kuuden hengen kokoontumisrajoituksia sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Toivomme, että pääsisimme palaamaan normaalimpaan arkeen kevään aikana, koronatilanteen niin salliessa. Perho Liiketalousopistossa valmistaudumme erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja opiskelumalleihin kaikilla koulutusaloilla. Mahdollinen paluu kampuksille ja pienryhmissä tapahtuviin lähiopintoihin tullaan toteuttamaan hallitusti portaittain.

Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Uusimmat koronarajoitukset ja tulevat toimenpiteet

tiedote: Uusimpien koronarajoitusten ja valmisteilla olevien toimenpiteiden vaikutus Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä päätti 19.2.2021, että opintovuosi jatkuu etäopintoina 28.3. asti. Uudet viranomaisohjeet ja päätökset eivät tällä hetkellä vaikuta tähän päätökseen. Ravintola Perhossa valmistaudutaan poikkeustilapäätöksen jälkeen tapahtuvaan asiakastilojen sulkemiseen 8.3. alkaen ja siirtymiseen take away -toimintaan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 
Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on helmikuun loppupuolella jatkunut edelleen huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla. Valtioneuvosto on tänään todennut Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen johdosta.

Tiedotimme 19.2.2021, että 1.3.–28.3.2021 Perho Liiketalousopistossa jatketaan pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021. Lähiopetus on mahdollista edelleen hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Lisäksi pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen ja opintojen loppuvaiheen tarpeet, esimerkiksi työelämässä oppimisen haasteiden ratkaisemisessa sekä oppilaitosnäyttöjen toteuttamisessa.

Rajatuissa lähiopetustilanteissa ja muissa kohtaamissa kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia ohjeita:

 • enintään kuuden hengen kokoontumiset
 • noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta: koronaturvallisuusohjeet, riittävät turvaetäisyydet ja väljät tilat
  • koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuun aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä.

Ravintola Perho valmistautuu asiakastilojensa sulkemiseen

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut poikkeustilaolosuhteisiin liittyvästä ravintolatilojen sulkemisesta määräajaksi, joka toteutuu 8.3. alkaen ja jatkuu ainakin 28.3. asti.

Ravintola Perho valmistautuu ja organisoituu tällä viikolla asiakastilojensa sulkemiseen. Opiskelijoita otetaan työvuoroihin vähemmän kuin normaalisti ja työskentelyyn käytetään opetuskeittiö ja kabinettitiloja, jotta varmistetaan kaikille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Asiakastilojen sulkemisen myötä ravintolassa tullaan keskittymään erityisesti lounaiden jakelutoimintaan take away -tilauksien pohjalta sekä panostamaan koko ajan reitillään jatkavan ruokarekan palveluihin.

Perho Liiketalousopiston kampukset ja Helmi Center

Perho Liiketalousopiston kampukset ovat toistaiseksi avoimina koronarajoitukset ja toimintaohjeet huomioiden. Malmin kampuksella Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun liittyvään harjoitteluun informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Seuraa tiedottamistamme!

Viime viikolla alueelliset viranomaiset ennakoivat mahdollisesti valmisteilla olevaa koulutilojen sulkemista koskevaa viranomaismääräystä, jonka sisällöstä tai aikataulusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos tällainen määräys myöhemmin annetaan, tiedotamme sen vaikutuksista Perho Liiketalousopistossa viivytyksettä. Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme sen vaatimista muutoksista.

Pyydämme edelleen seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka

Eilen annettuja viranomaissuosituksia ja linjauksia arvioituaan Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuosi jatkuu pääosin etäopintoina talvilomaviikon 8 jälkeen 1.3–28.3.2021 välisen ajan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pitivät torstaina 18.2.2021 tiedotustilaisuudet koronatilanteen kehittymisestä ja tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Pääkaupunkiseudulla kehitys on helmikuun aikana jatkunut huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on päättänyt vallitsevassa tilanteessa, että toisella asteella ja ammatillisen opetuksessa voidaan palata osittain lähiopetukseen. Koordinaatioryhmän linjauksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa enintään 1/3 opiskelijoista voi olla kerrallaan lähiopetuksessa rajatusti ja terveysturvallisesti. Muilta osin alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun 2021 loppuun.

Opintovuotta 2021 jatketaan kaikilla koulutusaloilla maaliskuun loppuun pääosin etäopinnoissa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuotta jatketaan 1.3.–28.3.2021 pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021.

Lähiopetus on mahdollista hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Kaikissa lähiopetus-, tukipaja- ja ohjaustilanteissa saa olla enintään 1/3 normaalista ryhmäkoosta ja opetuksessa hyödynnetään kampusrakennusten tilavimpia luokka- ja muita tiloja. Opetus- ja ohjaustilanteissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita sekä riittäviä turvaetäisyyksiä.

Korostamme, että kaikissa opetustilanteissa ja koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei ole yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuussa sekä ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti (erityisen tuen tarpeet) lähiopetusmahdollisuuksista koululla. Uraohjaajamme ovat jatkossakin opiskelijoiden ensisijaisia kontaktihenkilöitä ja hakevat aktiivisesti toimivimpia oppimisen ratkaisuja – turvallisuusohjeistukset huomioiden.

Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina ja Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat käytettävissä alkuvuodesta totuttuun tapaan. Helmi Centerin tilojen informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä. Tarpeen mukaan tarkennamme toimintaohjeita erikseen sähköpostitse sekä Wilmassa, koulutusala- ja kampuskohtaisesti.

Toivomme, että talvilomaviikko antaisi poikkeustilanteesta ja rajoituksista huolimatta perholaisille opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden hengähtää hetkeksi sekä nauttia Suomen talvesta!

Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka – lisätiedot

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711