Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

Perho Liiketalousopisto EfVET-verkostoon

EfVET – the European Forum of Technical and Vocational Education and Training

Perho Liiketalousopisto on liittynyt jäseneksi EfVET-verkostoon.

Perho Liiketalousopisto EfVET-verkostoon

EfVET – the European Forum of Technical and Vocational Education and Training on mukana EU:n ammatillisen koulutuksen politiikoissa tehden yhteistyötä sen toimielinten sekä monien kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Päätavoitteena on tarjota ylikansalliset puitteet, jotka tukevat kaikkia yhteistyötoimia, joilla pyritään tehostamaan ja parantamaan ammatillista koulutusta.

Laaja verkosto tarjoaa kattavaa ammatillisen koulutuksen tietoa-taitoa

Verkosto kattaa Euroopan tasolla noin 1 500 ammatillista oppilaitosta sekä niiden 60 000 opiskelijaa ja 50 000 opettajaa ynnä muuta henkilökuntaa. EfVET Annual Conferences >> kokoaa vuosittain yli 200 delegaatiota eri maista Euroopan unionissa sekä myös Aasiasta ja Amerikasta.Tapahtuma on erinomainen tilaisuus jäsenille keskustella ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen aiheista keskeisten poliittisten päättäjien, sidosryhmien ja ammatillisen koulutuksen ammattilaisten kanssa.

Vuosikonferenssit on suunniteltu verkostoalustaksi, jossa jäsenet voivat tavata, esitellä Erasmus Plus -hankkeitaan, löytää Erasmus+-projektikumppaneita ja mikä tärkeintä, oppia lisää uusimmista ammatillisen koulutuksen politiikan kysymyksistä.

EfVET -jäsenyyden myötä meille on siis muun muassa luvassa kansainvälistä tukea ja ideoita tehdä koulustamme entistäkin innostavampi ja vaikuttavampi ammatillinen oppilaitos!

Perho Liiketalousopisto EfVET-verkostoon – lisätiedot

Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
Manager, International Affairs
+358 (0)50 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi

EOL: 5 kysymystä yhteistyöstä

Kasvua osaamisella

Miten Perho Liiketalousopistossa luodaan ja kehitetään työelämäsuhteita, joilla muun muassa varmistetaan, että perholaiset ovat työelämän ykkösvalintoja?

Pääpiirteiltään kuulet sen tässä noin viidessä minuutissa, kun apulaisrehtorimme Katriina Salmikuukka kertoo Perho Liiketalousopiston työelämäkäytänteistä ja yhteistyömalleista EOL:n tuottamalla ”5 kysymystä yhteistyöstä” -videolla.

Kysymykset

 1. Kerro käytössä olevasta hyvästä käytänteestä?
 2. Miten käytänne on syntynyt?
 3. Mitä käytänteen toteuttaminen on vaatinut oppilaitokselta?
 4. Miten on kartoitettu työelämän yhteistyö organisaation osaamistarpeita?
 5. Millä muilla tavoilla organisaationne tekee yhteistyötä työelämän kanssa?

Video on osa ammatillisten oppilaitosten etujärjestö Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry:n (EOL) ja Owal Groupin >> ”Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömallit kohtaantohaasteeseen vastaamisessa” -hanketta.

Lisää videoita @ eolry.fi >>

EOL: 5 kysymystä yhteistyöstä – lisätiedot

Juha Ojajärvi
Perho Liiketalousopiston rehtori, toimitusjohtaja
EOL ry:n puheenjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Katriina Salmikuukka
Perho Liiketalousopiston apulaisrehtori
050 366 6711
katriina.salmikuukka (at) perho.fi


Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry:n tehtävänä on tukea ja edistää yksityisten ammatillisten ja elinkeinoelämän oppilaitosten pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa ja edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Yhdistykseen kuuluu 39 koulutuksen järjestäjää.

 

Kaupan alan työpaikkaohjaaja 2023

Perho Liiketalousopisto onnittelee Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2023 -kilpailun voittajaa Antti Hassista!

Kaupan alan työpaikkaohjaaja 2023

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostopäällikkö Tomi Rytkönen, myymäläpäällikkö Antti Hassinen sekä häntä kilpailuun ehdottaneen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opettaja Pia Kotro. Valokuva: Leevi Halonen

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus järjestää vuosittain valtakunnallisen kilpailun, jossa etsitään kaupan alan vuoden työpaikkaohjaajaa.

Vuoden 2023 voittajaksi on valittu Antti Hassinen, joka työskentelee myymäläpäällikkönä Jyväskylän kauppakeskus Forumin Tokmannilla >>. Valinnan teki kaupan alan oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten muodostama raati ehdotusten perusteella.

Monipuolinen kaupan ala tutuksi

Antti palkittiin ti 2.4.2024 työpaikallaan Tokmannilla. Paikalle oli saapunut myös hänet kilpailuun ehdottaneen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian >> edustajia sekä Tokmannin Keski-Suomen aluepäällikkö Nina Laukkanen.

”Äärimmäisen hyvältä tuntuu, että saa tunnustusta tehdystä työstä, jonka itse koen erittäin tärkeäksi. Tärkeää on myös, että saamme työntekijöitä tälle alalle oppilaitosyhteistyön kautta. Sen kautta voidaan avata opiskelijalle tulevaisuuden urapolkuja ja mahdollistaa hyvä kuva kaupan alasta ja Tokmannista työnantajana. Haluamme antaa esimerkkiä omalla työllämme, jota arvostamme”, Antti kommentoi voittoaan.

”Ttyöskentely kaupan alalla on todella monipuolista ja jokaiselle löytyy paikka ja työtehtävä sieltä.”

Kiitosten ja kunnian lisäksi ansioituneesta työstä työpaikkaohjaajana toimimisesta Antti saa 1 000 euron henkilökohtaisen apurahan, jonka myöntää aiempien vuosien tapaan Helsingin Kauppiaitten Yhdistys r.y.

Työpaikkaohjaaja on työelämässäoppijan mentori

Antti on työskennellyt kaupan alalla jo vuodesta 2009; Tokmannilla pian 14 vuotta ja työpaikkaohjaajanakin jo useamman vuoden ajan. Oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus ovat hänelle tärkeä ja innostava osa työtä.

Gradian opettajien perusteluidensa mukaan hän on työpaikkaohjaajana rohkaiseva, monipuolinen ja luova. Hän kannustaa opiskelijoita kehittämään osaamistaan ja antaa rakentavaa palautetta ja huomioi loistavasti näiden erityistarpeet.

”Parasta ja palkitsevinta työpaikkaohjauksessa on, kun näen opiskelijan kehittymisen ja sen, kun hän ylittää omat ”haamurajansa”, Antti sanoo.

Kohta 10 vee

Kilpailu järjestettiin tänä keväänä jo yhdeksättä kertaa. Muun muassa oppilaitokset voivat ilmoittaa kilpailuun kaupan alalla työskenteleviä työpaikkaohjaajia, jotka ovat edellisen vuoden aikana ohjanneet kaupan ja liiketoiminnan alojen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita kannustavasti, opiskelijalähtöisesti ja koulutuksen käytännöt tuntien.

”Saimme kilpailuun tänä keväänä yhteensä 14 ehdotusta 12 eri paikkakunnalta. On hienoa nähdä, kuinka oppilaitosten edustajat, työpaikan kollegat ja jopa opiskelijat haluavat antaa tunnustusta työpaikkaohjauksesta, kommentoi Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostopäällikkö Tomi Rytkönen.

”Kyllähän tämä voitto tuli itselle yllätyksenä”, myhäilee Antti Hassinen, Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2023.

Kaupan alan työpaikkaohjaaja 2023 – lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus
Tomi Rytkönen, verkostopäällikkö,
040 574 0368
tomi.rytkonen (at) mercuria.fi

mercuria.fi/kaupanalanohjaaja >>


Vuosittaista kilpailua järjestävä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus toimii valtakunnallisena verkostona, jonka tehtävänä on kehittää kaupan alan koulutusta ja yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. Verkosto koostuu Mercurian, Perho Liiketalousopiston, Savon ammattiopiston, Palvelualojen ammattiliitto PAMin, Kaupan liiton, K-kauppiasliiton sekä HOK-Elannon edustajista. Mercuria vastaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen toiminnan koordinoinnista.


Opiskelemaan Perho Liiketalousopistoon ja töihin kaupan alalle?

 

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vastuullisuusraportin keskiössä ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, kouluyhteisön hyvinvointi ja työllistyminen

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Perho Liiketalousopiston vuosien 2021–2023 kestävän kehityksen tulokset, toiminnan ja kehittämiskohteet. Nyt julkaistu vastuullisraportti on järjestyksessään kolmas.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vuosina 2021–2023 Perho Liiketalousopistossa panostettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen kestävyystiekartan rakentamiseen, opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä omien ympäristövaikutusten kriittiseen arvioimiseen.

Aktiivista toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja työllistymisen varmistamiseksi

Tutkitusti suomalaisissa kouluissa nuorten yksinäisyyden tunne sekä kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet ja tämä kehitys koskee myös Perho Liiketalousopistoa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi Perho Liiketalousopistossa on työskennellyt vuodesta 2023 lähtien kaksi yhteisövalmentajaa, jotka toimivat arjessa ja ovat opiskelijoille saatavilla päivittäin. Nuoria aktivoivaan yhteisölliseen toimintaan myös oppituntien ulkopuolella, johon osallistuu joka viikko keskimäärin 100–150 opiskelijaa.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

“Yhteisöllisyyden lisäksi olemme panostaneet erityisesti opiskelijoiden erityisen tukeen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä työllistymisen varmistamiseen. Vuosien 2021–2023 aikana Perho Liiketalousopisto on palkannut muun muassa työllistymisen varmistajien kolmihenkisen tiimin sekä ammatillisen ohjauksen asiantuntijoita”, rehtori Juha Ojajärvi sanoo.

Perho Liiketalousopistosta työllistyneiden ja jatko-opintoihin edenneiden osuus on katsauskaudella noussut noin 87,2 %:sta 93,53 %:iin. Vaikka tämä kehitys ei ole yksinomaan seurausta investoinnista työllistymisen varmistajiin, lisäpanostuksella on osaltaan ollut vaikutusta myönteiseen työllistymiskehitykseen.

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta ja hiilijalanjälkilaskenta käyttöön uusina työkaluina

Vuosien 2022 ja 2023 aikana Perho on ollut rakentamassa valtakunnallista kestävyystiekarttaa, jossa määriteltiin tavoitteet ammatillisen koulutuksen kestävyystyölle kohti hiilineutraalia ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa.

“Kestävyystiekartalla on saatu aikaan aitoa vaikuttavuutta ja se on tuonut yhteen oppilaitosten vastuullisuustyötä tekeviä ihmisiä. Työn ympärillä on ollut innostava tunnelma ja yhteinen tiekartta on haluttu saada käyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa”, vastuullisuuspäällikkö Maria Runonen sanoo.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Osana kestävyystiekartan toteuttamista Perho Liiketalousopisto on ottanut käyttöön ammatillisille oppilaitoksille tehdyn hiilijalanjälkilaskurin. Hiilijalanjäljen mittaamisella kouluyhteisö seuraa toiminnastaan syntyvää haittaa ja kehittää näin toimintaansa kestävämmäksi. Vuonna 2022 Perhon hiilijalanjälki oli 2593,3 tCO2e.

Energiansäästöä nykyisiä rakennuksia remontoimalla ja kestävää ruokatuotantoa kaupunkipellolla

Ympäristövaikutuksia vähennetään myös säilyttämällä ja remontoimalla vanhaa rakennuskantaa. Vuosien 2021–2023 aikana Malmin ja Töölön kampusrakennuksissa on toteutettu merkittäviä remontteja ja kiinteistöteknisiä parannustöitä. Näillä on saavutettu selvää energiansäästöä. Erityisen merkittävää säästö on ollut Töölön kampuksella, jolla julkisivuremontin ja kiinteistöteknisten parannustöiden myötä kaukolämmön kulutus on vähentynyt 23 % ja sähkön kulutus 19 % (2018–2022).

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi oppilaitos pyrkii parantamaan lähiympäristönsä tilaa omalla oppimispellollaan Green City Farmilla. Helsingin kaupunkialueella toimivalla pellolla viljellään luonnonmukaisin menetelmin lähiruokaa kampusten ja pääkaupunkiseudun ravintoloiden tarpeisiin. Vuonna 2022 Green City Farmilla kasvatettiin noin 60 erilaista kasvilajia yhden hehtaarin alueella. Tällä työllä tuetaan luonnon omia ekosysteemeitä, kuten maaperän mikrobeita, kompostoitumista ja pölyttäjiä.

Tutustu vastuullisuusraporttiin:


Vastuullisuusraportti 2021–2023 julkaistu – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Maria Runonen, vastuullisuuspäällikkö
050 535 1001
maria.runonen (at) perho.fi

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652
petri.vainio (at) perho.fi


Perho Liiketalousopisto sai 2022 OKM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Olemme myös olleet mukana VASKI-hankkeessa rakentamassa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa.

Innostu opiskelusta, onnistu elämässä.

Perho Liiketalousopisto on yksityinen ammatillinen kouluttaja, joka toimii ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan koulutusaloilla sekä valtakunnallisena urheiluoppilaitoksena. Fyysisesti toimimme Helsingissä kolmella kampuksella, jotka ovat hyvin saavutettavissa Malmilla ja Töölössä sekä Mäkelänrinteessä (Urhea-kampus). Lisäksi verkkokampuksemme muodostaa digitaalisen oppimis- ja toimintaympäristön Perho Liiketalousopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Monipuolisia oppimisympäristöjämme täydentävät mm. Ravintola Perho, kaupunkipelto Green City Farm ja Helmi Center (www.perho.fi). Perho Liiketalousopisto on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon marraskuussa 2022.

*CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. (Lähde: Tilastokeskus).

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen

Kyselyjen tuloksetkin kertovat hyvää Perho Liiketalousopistosta!

– poimintoja meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmastamme –

Perho Liiketalousopisto on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö & oppimisympäristö, jossa kaikkien on turvallinen ja hyvä olla. Meille on tärkeää keskinäinen luottamus ja arvostus.

Perholaiset opiskelijat laativat huoneentaulun turvallisemman tilan periaatteista. Kuvan klikkaus avaa pdf:n.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja turvallisuus ovat Opetushallituksen valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen perusteella opiskelijoillemme perholaista arkea:

Opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti (opintojen päättövaiheen kysely)

 • 2020: 4,31/5 p.
 • 2021: 4,54/5 p.
 • 2022: 4,56/5 p.

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi (opintojen alkuvaiheen kysely)

 • 2020: 4,60/5 p.
 • 2021: 4,58/5 p.
 • 2022: 4,59/5 p.

Olemme #kiusaamisvapaakoulu #häirintävapaakoulu #syrjintävapaakoulu

Kiusaaminen on toistuvaa loukkaamista, vahingoittamista  ja/tai joukosta ulossulkemista lähikontaktissa tai etänä. Kiusaajalla itsellään saattaakin olla psyykkisiä ongelmia tai muuten paha olo, esimerkiksi huono itsetunto.

Jos joku on lähtökohtaisesti muita huonommassa asemassa esim. sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai vammaisuuden vuoksi, se on syrjintää. Syrjinnän taustalla on yleensä erilaisuuden pelko.


Vuodesta 2022 kokemukset ja havainnot kiusaamisesta/syrjinnästä/häirinnästä ovat vähentyneet, mutta kohteeksi joutumisen tilanteet lisääntyneet. Käynnistimme selvitystyön opiskelijaryhmissä sekä tehostimme konfliktien ennaltaehkäisyn ja monikulttuurisuuden koulutusta ja tiedotusta sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Perholaisten käytössä on myös sähköinen palautekanava >>, jonka kautta voi kertoa havaituista epäkohdista.

Toimenpiteiden tehoa mittaamme muun muassa valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteella:

”Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen” (opintojen päättövaiheen kysely)

Arvo 2020:

 • 16 % Kyllä, olen havainnut
 • 4 % Kyllä, olen ollut kohteena
 • 80 % En ole havainnut, enkä ole ollut kohteena

Arvo 2021:

 • 13 % Kyllä, olen havainnut
 • 2 % Kyllä, olen ollut kohteena
 • 83 % En ole havainnut, enkä ole ollut kohteena

Arvo 2022:

 • 12 % Kyllä, olen havainnut
 • 4 % Kyllä, olen ollut kohteena
 • 85 % En ole havainnut, enkä ole ollut kohteena

”Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan” (opintojen päättövaiheen kysely)

 • 2020: 3,74/5 p.
 • 2021: 3,84/5 p.
 • 2022: 4,06/5 p.

Mennään eikä meinata – ja perille asti

Meillä onnistut! Perholainen liiketoiminnan kaksoistutkinto-opiskelija, nykyinen alumni Noora Salo voitti Taitaja 2021 -ammattitaitokilpailussa visuaalisen myyntityön kultaa. Lisäksi hänet laakeroitiin kaikkien kultamitalistien joukosta Taitajien taitajaksi.

Esteetön ja saavutettava oppimisympäristö sekä selkeät  ja johdonmukaiset opetusmateriaalit ovat konkreettisia tekijöitä yhdenvertaisuuden kannalta. Niitä ovat myös välittävä ja positiivisuutta henkivä yhteisö, joka on aina valmiina auttamaan.

Jokainen perholainen saa läpi opintojen täyden tuen ja avun koulutehtäviensä ja tutkintonsa suorittamiseen. Onnistumista tukee myös mahdollisuus suorittaa opinnot omien kykyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti, sillä perille voi päästä useammalla eri suoritustavalla.

Opiskelijavalinnassa tarvittavat erityisjärjestelyt ja/tai mahdollinen tuen tarve opinnoissa eivät muodosta pullonkaulaa myöskään koulutukseemme pääsyssä.

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun (opintojen alkuvaiheen kysely)

 • 2020: 4,27/5 p.
 • 2021: 4,07/5 p.
 • 2022: 4,20/5 p.

Saan tarvittaessa hyvin tukea opintoihini

 • Perho LTO -kysely 2020: 4,03/5 p.
 • Perho LTO -kysely 2021: 4,18/5 p.
 • Perho LTO -kysely 2022: 3,99/5 p.
Yhdessä ja yksin opiskelua koutsit tukena

Meillä opiskelija tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Heistä kasvaa itsevarmoja, ja siksi erityisen osaavia, ravintola-, matkailu- ja luontoalojen sekä liiketoiminnan ammattilaisia, joille kestävä kehityksen osaaminen on vahva kilpailutekijä työmarkkinoilla.


Opiskelupolun karttamerkkejä

Osaamisen arviointikriteerit ja -menetelmät on määritelty ja viestitty koulutusalakohtaisissa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmissa.

Tieto näyttää menneen myös perille, sillä valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen perusteella perholaiset tuntevat käytännöt hyvin!

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan (opintojen alkuvaiheen kysely)

 • 2020: 4,24/5 p.
 • 2021: 4,20/5 p.
 • 2022: 4,20/5 p.

Voi hyvin – tee hyvin

Opiskelijoillemme on tarjolla kaikilla kampuksilla kattavat opiskeluhuollon palvelut, joiden matalien kynnysten takaa löytyvät terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja.


Turvallinen & häiriötön ykkösvalinta – lisätietoja

Katriina Salmikuukka, pedagoginen johtaja ja liiketoiminnan koulutusalajohtaja
050 366 6711
katriina.salmikuukka (at) perho.fi

Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kokonaisuudessaan täällä:


OPH:n ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen >> avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen.

Valtakunnallinen palautekysely lähetetään kaksi kertaa opiskelijan opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa.

tiedote: Julkisen liikenteen lakko 12.–15.2.2024

Laajentuvan julkisen liikenteen lakon vaikutukset Perho Liiketalousopistossa   

– päivitetty tiedote ma 12.2.2024 –

Tuoreimman tiedon mukaan Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) linja-autonkuljettajat ja huoltokorjaamojen henkilökunta liittyvät ke 14.–to 15. helmikuuta julkisen liikenteen lakkoon, joka pysäytti tänään ma 12.2. junaliikenteen. Lakon aikana Perho Liiketalousopistossa opetus järjestetään normaalisti.

tiedote: Julkisen liikenteen lakko 12. ja 14.–15.2.

Junalakko pysäytti ma 12.2. lähijunat Metro, raitiovaunut ja osa busseista lakossa ke 14.–to 15.2.2024.

Tietojemme mukaan seuraavaksi lakko pysäyttää ke 14.2. ja to 15.2.

 • metron, raitiovaunujen ja pikaratikan liikenteen kokonaan. Lue lisää: HSL >>
 • osan busseista. Lakossa olevat linja-autoyhtiöt: AKT >>

Alkuviikon junaliikenteen lakon tavoin myös tämä lakko valitettavasti vaikeuttaa metro-, raitiovaunu- ja bussiliikenteen varassa olevien Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten pääsyä kampuksille keskiviikkona sekä torstaina.

Opetus järjestetään normaalisti kaikkina lakkopäivinä

Perho Liiketalousopistossa koulu ja oppimistoiminta jatkuu normaalisti kaikilla kampuksillamme. Tavoitteenamme on toteuttaa kaikki ryhmien lukujärjestyksiin merkityt lähioppitunnit ja -oppimistilanteet aikataulujen mukaisesti kaikilla kampuksillamme.

Jos opiskelijalla on lakon takia ylipääsemätön este päästä koululle, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta normaalisti omalle uraohjaajalleen.

Pyydämme seuraamaan erityisen huolellisesti Wilma-viestejä. Mahdollisista lukujärjestys- ja ohjelmamuutoksista tiedotetaan Wilmassa.

Julkisen liikenteen lakko – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori
0400 939 269
juha.ojajarvi@perho.fi

Kati Salmikuukka, apulaisrehtori
050 366 6711
katriina.salmikuukka (at) perho.fi

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi


Liikenne kulkee normaalisti bussilinjoilla 16, 21, 21N, 22, 22B, 26, 54, 90, 90A, 90N, 94B, 96, 96N, 116, 117, 119, 137, 138, 148, 149, 166, 167, 168, 169, 201, 207, 229, 232, 241, 242, 313, 413, 433, 434, 443, 444, 445, 446, 447, 576, 583, 584, 603, 625, 701, 702, 704, 713, 719, 723, 802, 805, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 839, 839K, 912-918, 964, 965, 961, 966, 967, 971, U191, U192, U193, U195, U455-U457, U465, U999.

Myös junat ja Suomenlinnan- ja Kruunuvuoren-lautat liikennöivät normaalisti.

 

 

ELNE European Educational Leadership Week 12.2.-16.2.

Perho Liiketalousopisto ja Green City Farm ovat mukana ELNE European Educational Leadership Week (EELW)! -verkkotapahtumassa 12.2.-16.2.2024.

Viiden päivän aikana eri alan työnantajien ja oppilaitosten asiantuntijat esittävät kaikkiaan 30 dynaamista ja inspiroivaa webinaaria, joissa aiheina ovat muun muassa digitaalinen koulutus, tekoäly, uudet oppimisympäristöt ja paljon muuta.

Green City Farmin webinaari to 13.2. 2024 klo 03:00 PM to 04:00 PM CET

Viljelytoiminnan asiantuntija Heidi Hovi-Sippola ja koulutusteknologian kehittämispäällikkö Jarmo Heimala esittelevät eurooppalaisille koulutus- ja opetusalan yleisölle Green City Farmin monialaista oppimisympäristöä, joka tuottaa opiskelijoillemme osaamista ja hyvinvointia kestävän kehityksen hengessä.

Jos olet opettaja, opiskelija, oppilaitoksen rehtori, osallistu webinaareihin!

Lisätiedot – ELNE European Educational Leadership Week 12.2.-16.2.

Jarmo Heimala, koulutusteknologian kehittämispäällikkö, lehtori
040 147 8552
jarmo.heimala (at) perho.fi


ELNE-verkostossa >>on työnantajien lisäksi palkansaajien, rehtoreiden, opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien järjestöjä. ELNE-verkosto järjestää vuosittain webinaarin, kokoaa verkkosivuilleen digitaalisen kirjaston johtamisteemoista sekä järjestää osallistujille vuotuisen kansainvälisen konferenssin.

tiedote: Loppuviikon lakon uhka

– tiedote ti 30.1.2024 –

Loppuviikon lakon uhka ja sen vaikutukset Perho Liiketalousopistossa

Suomen hallituksen valmistelemia työelämä- ja lainsäädäntömuutoksia vastustavat työntekijöiden ammattijärjestöjen lakkotoimenpiteet ke 31.1.–pe 2.2.2024 vaikuttavat Perho Liiketalousopiston loppuviikon toimintaan, vaikka lakot eivät suoraan kohdistu koulutusalalle.

Loppuviikon lakon uhka ja sen vaikutukset

Lakot ovat luonteeltaan poliittisia ja laajempia kuin joulukuussa toteutetut työtaistelutoimet.

JHL:n mukaan pääkaupunkiseudulla paikallisjunat, metrot ja raitiovaunut eivät liikennöi perjantaina 2. helmikuuta lainkaan koko vuorokauden aikana. Myös HSL:n bussiliikenteestä suuri osa jää ajamatta.

Lakkojen vaikutukset opetukseen Perho Liiketalousopistossa

Julkisen liikenteen lakkopäivänä pe 2.2. opetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti, mutta se toteutetaan liiketoiminnan ja matkailualan koulutuksissa etäopetuksena.

Ravintola-alan koulutuksessa ammatillisten teoria-aineiden ja yhteisten tutkintoaineiden (YTO) opetus toteutetaan etäopetuksena. Lukujärjestyksen mukainen ammattiaineiden (ruoanvalmistus ja tarjoilu) opetus toteutetaan lähi- tai etäopetuksena opettajan harkinnan mukaisesti. Opettaja sopii ja tiedottaa opiskelijaryhmiään toteutuksesta.

Jos opiskelijalla on julkisen liikenteen lakoista johtuen ylipääsemätön este osallistua lähiopetukseen, hän ilmoittaa asiasta ennakolta opettajalle tai omalle uraohjaajalle.

Esimerkiksi sairastumisen vuoksi johtuvasta poissaolosta opetuksesta (etä- ja lähiopetus) opiskelija ilmoittaa normaaliin tapaan opettajalle/omalle uraohjaajalle.

Opiskelijaruokailu

Julkisen liikenteen lakkopäivänä pe 2.2. Perho Liiketalousopiston kampuksilla ei järjestetä opiskelijaruokailua.

Tilanteen kehittymisen seuranta

Tietojemme mukaan tällä viikolla ke–pe toteutettavissa lakoissa mukana ovat ainakin Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ohella ainakin PAM, Teollisuusliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto ja Rakennusliitto. Lisäksi OAJ, Tehy, Super, JHL, Talentia ja Jyty ovat ilmoittaneet lakoista pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa.

Koska lakon piirissä olevia toimintoja on paljon ja ammattijärjestöjen tiedottaminen toimenpiteistä sekä lakkojen ajoituksista on hajanaista, kehotamme seuraamaan tilanteen kehittymistä julkisista tiedotusvälineistä.

HSL julkaisi tiistai-iltana (30.1.) sivuillaan >> tiedotteen, jossa listataan kaikki ne kymmenet bussilinjat, jotka ajetaan lakosta huolimatta.

Liikenne kulkee normaalisti bussilinjoilla 16, 21, 21N, 22, 22B, 26, 54, 90, 90A, 90N, 94B, 96, 96N, 116, 117, 119, 137, 138, 148, 149, 167, 168, 169, 207, 229, 232, 241, 242, 313, 413, 433, 434, 443, 444, 445, 446, 447, 576, 583, 584, 603, 625, 701, 702, 704, 713, 719, 723, 801, 802, 805, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 839, 839K, 912-918, 964, 965, 966, 967, 971, U191, U192, U193, U195 ja U999.

Lisäksi yksittäisiä bussivuoroja ajetaan linjatunnuksilla U194, U280, U375 ja U848.

Loppuviikon lakon uhka ja sen vaikutukset Perho Liiketalousopistossa – lisätiedot

Kati Salmikuukka, apulaisrehtori
050 366 6711
katriina.salmikuukka (at) perho.fi

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Value Europe -hanke päätökseen

Lämmin kiitos kaikille osallisille onnistuneesta Value Europe -hankkeesta!
We thank all parties sincerely for the successful Value Europe Project!

Kolmevuotinen Erasmus+ Value Europe -hanke (VEU) päättyi joulukuussa.

Value Europe -hanke päätökseen

Hankkeessa toteutettiin mm. workshop kussakin osallistujamaassa, missä kansainväliset opiskelijaryhmät ideoivat ja järjestivät erilaisia vastuullisia aktiviteettejä

Viime silaus 2020–2023 käynnissä olleelle VEU’lle annettiin Barcelonassa, missä viimeisteltiin hankkeessa tuotettu e-kirjana julkaistu opas

FINDING VALUE IN EVENT – Event Production in Vocational Education


Oppaan kirjoittamiseen osallistuivat kaikki hankkeen partnerikoulut:  Suomesta Perho Liiketalousopiston lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Espanjasta CETT ja Col·legi Badalonès ja Italiasta IPSAR Luigi Carnacina ja IIS De Amicis.

Perho Liiketalousopistosta hankkeessa olivat mukana opettajina Mika Salminen ja Leni Palminkoski-Pihlamo, koordinaattorina Johanna Mäesalu ja teknisenä vastuuhenkilönä Tutteli Nurminen.

 

 

blogi: HOKS – hurmaava hirviö?

MIrjami Lehikoinen, erityisasiantuntija, OAJ
020 748 9628, mirjami.lehikoinen (at) oaj.fi

HOKSin arvokas tavoite on hautautunut kirjaamisvyöryn alle, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Mirjami Lehikoinen.

Nykyinen HOKS tuli käyttöön reilut viisi vuotta sitten, OAJ:n erityisasiantuntija Mirjami Lehikoinen, silloinen Perho Liiketalousopiston lehtori, ei ole unohtanut hoksauksen työläyttä. Kuva: Leena Koskela

Tynnyrityömaa. Aikasyöppö. Jatkuvasti paisuva ikiliikkuja.

Näin kuvailivat OAJ:n selvitykseen osallistuneet opettajat ja koulutuksen järjestäjät HOKS-prosessia. Siltikin he pitävät sitä äärimmäisen tärkeänä ammatillisia opintoja paaluttavana työkaluna mutta liikaa aikaa varsinaiselta ohjaukselta ja opetukselta haukkaavana sellaisena.

Ammatillisissa opinnoissa ei ”keksitä pyörää uudelleen”, vaan opiskellaan se, mitä ei vielä osaa

Ammatillisen koulutuksen v 2018 reformin myötä käyttöönotettujen henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien eli HOKSien tavoitteena on tunnistaa opintonsa aloittavan aiempi osaaminen niin, että opiskelija voi keskittyä opinnoissaan olennaiseen – siihen, mitä ei vielä osaa ja taida.

HOKS-keskusteluissa jo hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan (= hyväksi luetaan) opintosuorituksiksi, joiden lopullinen osaamisen taso arvioidaan työelämässä tapahtuvissa osaamisen näytöissä.

Kirjaten – ja josko vähän keskustellenkin

Viime kesänä OAJ:n tekemä selvitys kertoo, että arvokas tavoite on hautautunut kirjaamisvyöryn alle; opiskelijakohtainen HOKS voi olla 20-sivuinen paperinippu, jossa on täytettävänä jopa satoja pakollisia tietoja. Viimeisimpänä oppivelvollisuusuudistus, joka toi mukanaan liudan uusia opiskelijan seurantaan liittyviä velvoitteita ja kirjauksia.

Opettajan on kirjattava suunnitelmaan muun muassa milloin opiskelija opiskelee ja missä milloinkin: kokopäiväisesti oppilaitoksessa vai työelämässä. Kirjattava on myös työpaikkaohjaajien yhteystiedot, jotta heille voidaan lähettää kyselyitä

…ja paljon muuta, joiden kirjauksissa ei myöskään sovi oikoa mutkia tai hutiloida, sillä ne kaikki vaikuttavat oppilaitoksen rahoitukseen.

”Toinen puoli minusta yritti [HOKS-keskusteluissa] keskittyä opiskelijan tilanteeseen ja kohtaamiseen. Toinen puoli mietti, mitä kaikkea piti kirjata, olenko muistanut kirjata, ovatko kirjaukset oikein”, sanoo Mirjami Lehikoinen.

”Eikä se muuksi ole muuttunut.”

Lähde: Opettaja.fi -verkkolehdessä 18.12.2024 julkaistu Mirjamin blogi >>