Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

tiedote: Työelämäpalaute

Tehokkain ja toimivin tapa kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, on kehittää koulutusta – ratkaista muuttuvat osaamistarpeet oppilaitoksen ja työelämän yhteistyöllä.

Kaksi erillistä kyselyä käsittävä valtakunnallinen Työelämäpalaute -kysely lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on ollut ammatillisten oppilaitosten, kuten Perho Liiketalousopiston, oppisopimus- ja/tai koulutussopimusopiskelijoita.

 

tiedote: Oppivelvollisuus laajentui

Uudistunut oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskee kaikkia 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneitä. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes on suorittanut toisen asteen koulutuksen, joka on maksutonta parikymppiseksi.

tiedote: Oppivelvollisuus laajentui

Oppivelvollisuus jatkuu nyt 18 ikävuoteen saakka

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan varmistaa jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus, kaventaa oppimiseroja ja kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Opintojen aikainen koulun ja kodin välinen yhteistyö on jatkossa entistäkin tärkeämpää

Huoltajan valvontavastuu ulottuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon eli

koulunkäynnin ja opintojen etenemisen seuraaminen jatkuu Wilmassa myös ammatillisissa perusopinnoissa.

Onkin erittäin tärkeää, että aktivoitte mahdollisimman pian oman huoltajatunnuksenne käyttöönne.

Myös koulun vastuu oppivelvollisen ohjauksen, seurannan ja valvonnan osalta vahvistuu entisestään. Muun muassa opiskelijan uraohjaaja ja opettajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajan kanssa.


Opintokulut

Toisen asteen koulutus on maksutonta opiskelijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun 1.1.2021 jälkeen ja jatkavat opiskelua esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy

 • sen kalenterivuoden loppuun, jolloin täyttää 20 vuotta
 • perustutkintoon tai kaksoistutkintoon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) valmistumiseen.

Perho Liiketalousopiston opiskelijalle maksuttomia ovat

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • oppimateriaalit, joita tarvitaan opintojen aikana (opintojen alkaessa tiedotetaan kaikista oppimateriaaleihin liittyvistä asioista)
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet ja -asut
 • kaksoistutkinnossa lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

Nämä opiskelijan pitää hankkia itse:

 • Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet (Urhea-linjan urheiluvalmentautuminen)
 • Vapaaehtoisesta toiminnasta (esimerkiksi matkat tai vierailut) voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Oppivelvollisuus ja sen myötä lakisääteinen maksuttomuus ei koske perusopetuksen ennen 1.1.2021 päättäneitä nuoria.

Oppivelvollisuus laajentui – lisätiedot

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
pedagogisen johtoryhmän puheenjohtaja
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Kirsi Kärki-Luoto, koulutusalajohtaja liiketoiminta
040 714 4264
kirsi.karki-luoto (at) perho.fi


Tule siksi, mikä haluat olla. Ykkösvalinta.

 

tiedote: Koulutyö käyntiin mallikkaasti terveysturvallisuus tapetilla

Perho Liiketalousopistossa koulutyö käynnistyi ma 9.8. lähiopetuksessa mallikkaasti terveysturvallisuuden ollessa erityishuomion kohteena. Ensimmäinen viikko on sujunut pääosin mallikkaasti.

tiedote: Koulutyö käyntiin mallikkaasti – terveysturvallisuus tapetilla

Koronaepidemian leviäminen on edelleen osoittanut kiihtymisen merkkejä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää joka hetki muistaa noudattaa tarkasti annettuja ohjeita.

Opiskelija, joka ei syystä tai toisesta ole valmis ohjeita noudattamaan, aiheuttaa riskin omalle ja muiden terveysturvallisuudelle. Hänet ohjataan jatkamaan opintojaan etäoppimisen keinoin, mikäli asia ei kehotuksesta huolimatta korjaannu.


Kampuksilla pitää käyttää kasvomaskia

Ensimmäisten päivien aikana erityisesti kasvomaskien käyttämisessä on havaittu parantamisen varaa molemmilla kampuksilla.

Kampuksilla ollessa pitää käyttää kasvomaskia tai visiiriä
(luonnollisesti ruokailutilanne muodostaa poikkeuksen).

Toinen huomiota vaativa asia on käytettyjen kasvomaskien heittäminen koulun ja lähialueiden pihoille. Tästä on tullut huomautuksia myös kampusalueiden naapurustosta.

Käytetyt kasvomaskit pitää hävittää asianmukaisesti:
laittaa kampusten sisä- tai ulkoroskiksiin tai kuljettaa muovipussissa kotiin hävitettäväksi.


Perho Liiketalousopiston 4.8.2021 julkaistussa tiedotteessa >> on koottu laajemmin koronatilanteeseen liittyvät käytännön toimintaohjeet. Kaikkien perholaisten hyvällä yhteistyöllä ja toisista välittämällä meillä on mahdollisuus jatkaa hyvin alkanutta opintovuotta kampuksilla lähiopetuksessa.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

tiedote: Koulutyö alkaa pääosin lähiopetuksessa

Koronatilanne on kehittynyt kesän loppupuolella tartuntalukujen valossa huonompaan suuntaan ja pääkaupunkiseutu on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Perho Liiketalousopisto toimii yhdenmukaisesti pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 3.8.2021 tekemien linjausten kanssa ja käynnistää syyskauden pääosin lähiopetuksessa.

tiedote: Perho Liiketalousopistossa koulutyö alkaa pääosin lähiopetuksessa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ti 3.8. vahvistamien linjausten mukaisesti Perho Liiketalousopistossa aloitetaan syyslukukausi pääosin lähiopetuksessa. Tämä tarkoittaa, että opetus ja muu ohjelma käynnistyy ma 9.8.2021 molemmilla kampuksilla lukujärjestysten mukaisesti. Koulutyön alkuun liittyvistä ratkaisuista ja aikatauluista tiedotetaan erikseen koulutusaloittain.

Yleisten linjausten mukaisesti myös Perho Liiketalousopistossa pyritään välttämään uudelleen etäopetukseen siirtymistä ottaen kuitenkin huomioon terveysturvallisuus ja viranomaisten linjaukset.

Jokainen perholainen vastaa osaltaan terveysturvallisuudesta

Kampuksillamme haastavassa koronatilanteessa tartuntariskit pyritään minimoimaan ja turvallisuudesta pidetään edelleen erityistä huolta. Huolellisuus ja turvaohjeiden noudattaminen ovat lähiopetukseen osallistumisen sekä koulutiloissa oleskelun edellytys.

Koulutiloissa asioitaessa ja julkisissa kulkuvälineissä liikuttaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Kasvomaskien käytön, riittävien etäisyyksien ja hygieniaohjeiden noudattamiseen kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa koulun tiloissa. Lisäksi työssäoppimis­paikoilla tulee noudattaa terveysturvallisuudesta mahdollisesti annettuja erityisohjeita.

Ravintolatoiminta ja varattavat tilat

Toistaiseksi Töölön kampuksen Ravintola Perhon ja Malmin kampuksen Ravintola Perhon Helmi  palvelevat arkipäivisin klo 11–14.30. Ravintola Perhon kabinettitiloja on mahdollista varata ennakkoon ryhmille ma–la klo 10–17. Kabinettitiloissa noudatetaan alueellisesti voimassa olevia rajoituksia.

Opintopalvelut ja opiskelun tukipalvelut

Opinto-, IT-  ja muut opintoja tukevat palvelut ovat normaalisti opiskelijoiden käytettävissä molemmilla kampuksilla.

Helmi Centerin liikuntatilat

Helmi Centerin liikuntatilat aukeavat la 14.8.2021 seurojen ja opiskelijoiden käyttöön noudattaen tiloissa olevia toiminta- ja hygieniaohjeita.

Käytännön toimintaohjeet kampuksilla ja epidemiatilanteen seuranta

tiedote: Koulutyö alkaa pääosin lähiopetuksessa

Opiskelijoiden ja opettajien on turvallista palata kampuksille, kun kaikki noudattavat samoja ohjeistuksia ja pelisääntöjä.

 • Tule vain terveenä ja täysin oireettomana kampukselle tai työssäoppimispaikallesi.
 • Jos saat koronaan viittaavia oireita koulupäivän aikana, ilmoita asiasta opettajalle/ohjaajalle ja poistu viivytyksettä koulun tiloista ja hakeudu koronatestiin.
 • Käytä aina kampustiloissa kasvomaskia (poikkeuksena vain painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan).
 • Huolehdi vähintään kahden metrin turvavälistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualla aina tullessasi kampukselle, ennen ruokailua sekä esimerkiksi niistettyäsi tai yskittyäsi sekä usein päivän aikana.
 • Käytä käsidesiä, jos käsienpesu ei ole mahdollista.
 • Yski ja aivasta hihaan ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Tervehdi tuttavallisesti, mutta ilman fyysistä kosketusta kuten kättelyä tai halaamista.
 • Etsi kampukselta hyvä ja väljä työskentelytila. Jos työskentelet yhteistilassa, työskentele samassa pisteessä koko päivän ajan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat työpisteet ja työvälineet käytettyäsi niitä.
 • Vältä ovenkahvoihin ja pintoihin koskemista paljain käsin.
 • Huomioi turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla. Pidä muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.
 • Kulje koululle polkupyörällä tai jalan, jos mahdollista. Pyri välttämään ruuhkabusseja ja -junia.

Seuraamme epidemiatilanteen etenemistä. Tiedotamme muutoksista arjen käytänteisiin liittyen Wilmassa sekä kotisivuillamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652 

 

Älä jätä kaveria autoon läkähtymään!

Auto kuumenee hetkessä pätsiksi 🥵

Pilvinen sää tai auton parkkiin jättäminen varjoon ei oikeuta jättämään kesällä lemmikkiä autoon odottamaan edes kauppareissun ajaksi. Myöskään ikkunan raolleen jättämisestä ei ole apua, sillä

Älä jätä kaveria autoon läkähtymään!

Jos huomaat lemmikin jätetyn kuumaan autoon:

 • tärkeintä on toimia nopeasti. Tilanne on vakava, jos kaveri (useimmiten koira) ei enää läähätä tai ole levoton, vaan makaa apaattisena.
 • esim. kaupassa kannattaa ensimmäiseksi pyytää henkilökuntaa kuuluttamaan auton omistajaa.
 • mikäli auton omistajaa ei löydy nopeasti,

Älä jätä kaveria autoon läkähtymään!

soita yleiseen hätänumeroon 112

 • poliisin ohjeen mukaan hätätapauksissa olet oikeutettu pelastamaan kärsivän lemmikin itse. Ikkunan rikkominen on kuitenkin viimeinen keino, jota varten pyydä neuvoa hätäkeskuksesta.
 • ensiapuna lämpöhalvauksen saanut lemmikki siirretään varjoon ja kastellaan haalealla vedellä. Jos kaveri pystyy juomaan, sille tulee antaa viileää juomavettä.
 • kaveri kannattaa viedä eläinlääkärille, vaikka se virkoaisikin. Matkan ajaksi se kääritään viileään ja märkään pyyhkeeseen.
 • mikäli omassa autossasi pystyy jättämään ilmastoinnin päälle, vaikka auto ei olisi käynnissä, jätä ikkunaan lappu kertomaan asiasta ohikulkijoille.

Hyvää ja järkevää kesää!

P.S. Eläinsuojelulaki lähtee siitä, että lemmikin huoltaja (”omistaja”) on kaikin tavoin vastuussa eläinkaveristaan. Pitää huolta kuin muistakin perheenjäsenistään: antaa kaverille kodin turvan ja ruoan.On ymmärrettävä, että eläin on yhtä lailla tunteva olento kuin ihminenkin.⁣

Kesäkuukaudet ovat löytöeläintaloilla ja eläinsuojeluyhdistyksillä vuoden ruuhkaisinta aikaa. Tuhansia kotieläimiä hylätään luontoon ja asuntoihin muuton yhteydessä, vaikka laki kieltää heitteillejätön.⁣

Kissa on Suomen kaltoin kohdelluin lemmikkieläin. Niitä jätetään heitteille vuosittain noin 20 000. Määrä on kasvussa, kun muiden hylättyjen lemmikkieläinten määrä on lähtenyt pienoiseen laskuun.

Entäpä tuotantoeläimet  – possut, lehmät, kanat, hevoset jne.?

 

tiedote: Taitaja2022 Pori -kilpailua odotellessa

Skills Finland julkaisi ma 21.6. alustavan listan Taitaja2022 Pori -kilpailun semifinaalijärjestäjistä. Semifinaalit järjestetään 31.1.−4.2.2022 ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.

Taitaja2022 Pori -kilpailua odotellessa

Semifinaalien voittajat osallistuvat 16.–19.5.2022 järjestettäviin Taitaja2022 Pori -finaalikilpailuihin

Lopulliset kilpailujärjestäjät lukitaan marraskuussa 2021 kilpailijailmoittautumisen päätyttyä, mutta näyttää vahvasti siltä, että

järjestämme Perho Liiketalousopistossa seuraavat Taitaja2022 -semifinaalikisat

 • 301 Asiakaspalvelu ja myynti
 • 310 Yrittäjyys.

Lisäksi kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa järjestettävät semit kisalajeille

 • 204 Tietojenkäsittely
 • 308 Visuaalinen myyntityö
 • 312 Matkailu
 • 313 Taloushallinto
 • 502 Kokki
 • 504 Tarjoilija.

Semien voittajat osallistuvat 16.–19.5.2022 järjestettäviin Taitaja2022 Pori -finaalikisoihin, mistä tavoitteena on tuoda kotiin arvometallinen mitali sekä erityisesti

 • oppia ja hyviä kokemuksia!

Taitaja2022 Pori -kilpailua odotellessa – lisätiedot

Topi Turunen, lehtori, perholaisten taitajien kisakapteeni
050 360 4151
topi.turunen (at) perho.fi

 

blogi: Näin valmennettiin Taitajien Taitaja 2021

Mirjami Lehikoinen, lehtori
mirjami.lehikoinen (at) perho.fi

Moi!

Mua pyydettiin kirjoittamaan juttu Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n SKOotteri -lehteen (s. 6–7) näkökulmana ”Näin valmennettiin Taitajien Taitaja”.

Tältä nyt valmis ja julkaistu juttu näyttää – käy lukemassa! Linkki alla :)

Kesäterkuin,

Mirjami


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Juttu löytyy  aukeamalta s. 6–7


Mirjami Lehikoinen toimi Taitaja 2021 -ammattitaitokilpailussa kultaa Visuaalinen myyntityö -lajissa voittaneen ja  Taitajien Taitajaksi valitun liiketoiminnan kaksoistutkinto-opiskelija Noora Salon valmentajana sekä kisahuoltajana ja valvojana.

 

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveiset

Katja Winogradow, lehtori
katja.winogradow (at) perho.fi

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveisetOhjaus tavoittaa! -hankkeessa on mukana yksitoista ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea ja on yksi Oikeus osata kehittämisohjelman hankkeista. Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen haku- ja opiskeluvaiheessa sekä valmistumisen jälkeisessä ura- ja jatko-ohjauksessa.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Kevään aikana hankeverkoston oppilaitokset ovat tavanneet toisiaan Teamsissa. Keskeistä tapaamisissa on ollut vertaisoppiminen, aiemmin tehdyn kehittämistyön kokemukset ja kevään aikana tehdyn kehittämistyön kokemusten ja tulosten esittely. Tapaamisissa on tutustuttu mm. ThingLinkin käyttöön, esitelty videoiden tekoa ja alustavia tuloksi Annieappin pilotoinnista sekä keskusteltu chatbottien kehittämisestä.

Tässä hankkeen Perho Liiketalousopiston kehittämistyön tuloksia!

Ohjaustapaamisten saavutettavuuden edistäminen ajanvarauksella

Ohjauspalveluiden saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus edistää ja tukee opiskelijoita. Erilaiset kommunikaatiotavat lisäävät saavutettavuutta, kun ohjattava voi valita itselleen sopivimman vuorovaikutus- ja yhteydenottotavan. Perho Liiketalousopistossa käynnistettiin hankkeen alkuvaiheessa erilaisten digitaalisten varausjärjestelmiin tutustuminen ja päädyttiin testaamaan Microsoft Booking-varausjärjestelmää. Opiskelijoille tuli mahdollisuus henkilökohtaisten etäohjausaikojen varaaminen digitaalisesti opinto-ohjaajien ja uravalmentajien työkalentereista.

Kokemuksia Microsoft Booking -varausjärjestelmästä

Testausten yhteydessä kerättiin Webropol-kyselyiden kautta tietoa käyttäjäkokemuksia niin ohjaajilta kuin opiskelijoita. Digitaalisen järjestelmän käytettävyys koettiin helpoksi ja nopeaksi tavaksi yhteisen ajan sopimiseen, varsinkin poikkeustilan aikana, kun lähitapaamiset eivät olleet mahdollisia. Opiskelijat kokivat digitaalisen varausjärjestelmän ja virtuaaliset ohjauskeskustelut erittäin näppäräksi tavaksi omien asioiden selvittämiseen. Vuorovaikutuksen joustava saavutettavuus auttoivat opiskelijoita ratkaisemaan pohdituttavien asioiden eteenpäin viemisessä.

Perho Liiketalousopistossa jatketaan ajanvarausjärjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2021 käynnistetään sen jalkauttaminen laajemmin käyttöön oppilaitoksessa henkilöstökoulutuksilla.

Kokemustemme innoittamana Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa moni oppilaitos on aloittanut Microsoft Booking-järjestelmän pilotoinnin kevään aikana.

Työpaikkaohjaajien osaamisen edistäminen

Työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen on merkityksellinen opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen aikana. Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa Perho Liiketalousopisto halusi luoda yritysten työpaikkaohjaajille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinnon osa, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp, Perho Liiketalousopiston opiskelijana.

Hanketoiminnan tavoitteena on yritysten työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen edistäminen ja alan opiskelijoiden tukeminen työelämässä hankittavan osaamisen aikana. Tutkinnon osan suorittaminen vahvistaa työpaikkaohjaajalle ymmärrystä oman ammattialan perustutkinnon muodostumisesta ja hän osaa kohdentaa sen oikein suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Samalla työpaikkaohjaaja selkeyttää itselleen, kuinka ammatillisen perustutkinnon opiskelija hankkii osaamista työelämässä ja miten osaaminen arvioidaan tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tärkeintä on vahvistaa työpaikkaohjaajan taitoja hyvän ohjaamisen keinoihin ja palautteen antamiseen. Yrityksille työntekijöiden tutkinnon osan suorittaminen parantaa ohjausosaamisesta määrällisesti ja laadullisesti sekä yrityksen maine hyvänä työpaikkana kasvaa opiskelijoiden tietoisuudessa. Tutkinnon osan toteuttaminen ja kehittäminen jatkuu Perho Liiketalousopiston toisessa hankkeessa: Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen.

Voit lukea koko uutiskirjeen täältä >>

 

blogi: Taitajien Taitaja Noora haluaa olla hyvä roolimalli

Noora Salo, liiketoiminnan kaksoistutkinto-opiskelija
(Perho Liiketalousopisto/perustutkinto & Töölön yhteiskoulun aikuislukio/ylioppilastutkinto)
• Taitaja2021 -kultaa Visuaalinen myyntityö -lajissa
• Taitajien Taitaja 2021

Odotan innolla, että pääsen kertomaan oman tarinani!

Perho Liiketalousopistossa opiskeleva Noora Salo valittiin Taitaja2021 Oulu -kilpailussa ammattitaitokilpailujen ja ammatillisen koulutuksen uudeksi lähettilääksi.

Taitajien Taitaja -edustustehtäviinsä Noora voi hurauttaa Toyota Yaris Hybridillä. Kuva: Jouni Ylisuutari, OSAO

– Taitajien Taitajana haluan motivoida ja kannustaa nuoria, jotka miettivät, lähteäkö ammatilliseen koulutukseen. Pyrin olemaan hyvä roolimalli. Edustan omaa alaani ja koko Suomen ammatillista koulutusta. Odotan innolla, että pääsen kertomaan oman tarinani, Noora sanoo.

Edustustehtävissään Noora voi kierrellä Toyota Yaris Hybridillä, joka hänellä on Taitajien Taitajana käytössään seuraavan vuoden ajan. Noora saa ajokortin kesäkuussa, joten ensimmäinen pidempi ajomatka tulee olemaan Oulusta Helsinkiin, kun hän käy hakemassa auton.

Tyytyväinen opiskelija tähtää jatko-opiskeluun

Noora valmistuu Perho Liiketalousopistosta myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeksi merkonomiksi tänä keväänä. Hän on suorittanut kahta tutkintoa samaan aikaan, ja syksyksi on vielä jäljellä lukio-opintoja.

– Opiskelussa parasta on ollut uuden oppiminen sekä koulun ja opiskelun myötä tulleet kokemukset. Taitaja-kilpailu jännitti kovasti, mutta onnistuin tekemään tasaisia kilpailusuorituksia. Voitto oli silti yllätys, Noora kertoo.

Kesällä Noora toimii päävisualistina Perhon uudessa Malmin kampukselle tulevassa ravintolakonseptissa ja hoitaa erään kuntosalin markkinointiprojektia. Myös jatko-opiskelu kiinnostaa häntä, esimerkiksi hallintotieteiden tai visuaalisen markkinoinnin parissa.

Noora Salo keskittymässä visuaalisen myyntityön finaalitehtävään Taitaja2021-kilpailussa Oulussa. Kuva: Laura Mäki, OSAO

Mikä Taitajien Taitaja?

Taitaja-kilpailun jury on vuodesta 2002 alkaen valinnut kilpailijoiden joukosta Taitajien Taitajan. Säännöissä todetaan valinnan kriteereistä seuraavasti:

“Taitajien Taitaja on oman lajinsa paras kilpailija. Hän on ylpeä omasta osaamisestaan ja omasta ammatistaan sekä ammatillisesta koulutuksesta. Hän on luonteeltaan positiivinen ja ulospäin

suuntautunut, hyvä oman lajinsa sekä ammatillisen koulutuksen edustaja. Taitajien Taitaja on halukas ja kyvykäs toimimaan oman ammattialansa ja koko ammatillisen koulutuksen edustajana.”


Aikaisemmat Taitajien Taitajat löydät sivulta Taitaja-tapahtuma kautta aikojen >>


Blogi blogi: ”Taitajien Taitaja Noora Salo haluaa olla hyvä roolimalli” on julkaistu 27.5.2021 taitaja2021.fi -sivuilla >>

 

blogi: Ammattilaisuus on vuorovaikutustaitoja

Mirjami Lehikoinen, lehtori
mirjami.lehikoinen (at) perho.fi

Taitaja 2021 mietteitä – Ammattilaisuus edellyttää vahvoja vuorovaikutustaitoja

Ammattitaidon SM-kilpailut Taitaja 2021 päättyi juuri. Kilpailu on merkittävä ammatillisen koulutuksen esiintuojana ja nuorten itsetunnon ja osaamisen vahvistajana. Tänä vuonna Taitajien Taitajaksi valittiin Perho Liiketalousopiston opiskelija Noora Salo, joka myös voitti kultaa visuaalisen myyntityön lajissa.

blogi: Ammattilaisuus on vuorovaikutustaitoja

Taitajien Taitajaksi valitaan vuosittain yksi kilpailija. Hän on ammatillisen koulutuksen lähettiläs satojen kilpailijoiden ja yli 40 lajin voittaneiden joukosta.

Taitaja-kilpailut, niihin valmistautuminen ja itse kilpailupäivät ovat myös valmentajille mahdollisuus ammatillisen osaamisensa pohdintaan ja reflektointiin. Minulle, Noora Salon valmentajalle, jäi ikimuistoisten päivien lisäksi myös seuraavia ajatuksia.

Valmennustoiminnalla mahdollisuuksia ammatillisesti lahjakkaille nuorille

Oppilaitoksissa opiskelee monia erittäin lahjakkaita nuoria. Arjen tuki usein menee ihan käytännönkin syistä niille, joilla on enemmän vaikeuksia opinnoissaan. Monissa oppilaitoksissa panostetaan erityisen tuen tarjoamiseen – ja hyvä niin.

Kilpailutoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista tukea erityislahjakkaiden nuorten opintoja ja ammattiin kasvamista. Opiskelijat voivat myös opiskella huippuosaajana toimimisen tutkinnonosan. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtevä valmennustoiminta voisi tukea näiden erityislahjakkaiden nuorten osaamista ja kehittymistä. Lisäksi tulee miettiä myös muita keinoja.

Taitajien Taitaja Noora Salon ammatillinen kehittyminen jatkuu Perho Liiketalousopistossa kesän projektityöntekijänä. Hän suunnittelee muun muassa Malmin kampuksen kahvilan ja ravintolan uutta ilmettä. Pohdinnassa ovat myös kansainväliset kisat, joista oppilaitostasolla Perho Liiketalousopistolla onkin vahvaa kokemusta.

Vahva painotus työprosessiin

Taitaja-lajimme kilpailussa, visuaalisessa myyntityössä, työn lopputuloksesta sai vain alle puolet pisteistä. Sen sijaan tänä vuonna korostettiin aiempia vuosia enemmän suunnittelutyön ja työprosessin arviointia.

Ammattilaisena toimiminen edellyttää vahvasti tavoitteiden hahmottamista, kykyä ymmärtää ja noudattaa ohjeistuksia, aikataulutusta ja muiden osallistujien huomioimista.

Ainakin omassa opetuksessani olen huomioinut ehkä liikaakin lopputulosta. Oman peiliin katsomisen paikan lisäksi on tärkeää varmistaa lähiopetus oppilaitoksessa riittävän pienissä ryhmissä. Tämä tukee myös prosessiosaamista ja täten ammattilaisena kasvamista. Perho Liiketalousopistossa lähiopetusta on lähtökohtaisesti järjestetty paljon. Tästä täytyy pitää kiinni.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot – niistäkin on huippuosaaja tehty

Taitaja 2021 -kilpailussa opiskelijat saivat päivittäin palautetta työskentelystään. Toisen päivän palautteessa tuomaristo nosti esiin Taitajien Taitajaksi valitun Noora Salon käytöstavat: hän on ystävällinen, ottaa opikseen saamastaan palautteesta ja kohtelee kunnioittavasti muita. Itsensä ja toisten kunnioittaminen olivat myös kriteereitä Taitajien Taitajan valintaan. Lisäksi vahvat viestintätaidot ovat edellytyksenä huippuammattilaiseksi kasvamiseen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteissa todetaan (OPH), että ”Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi”.

Kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi tulee tukea vahvasti opinnoissa. Kaikille yhteisille opinnoille pitää varata riittävästi opetustunteja, ja ammatillisissa opinnoissa täytyy vahvasti huomioida teknisen ja ammattialaan liittyvän osaamisen lisäksi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Blogi on julkaistu 27.5.2021 amke.fi -sivuilla >>


Perho Liiketalousopiston lehtori (KTT, ammatillinen opettaja ja erityisopettaja), Taitaja-valmentaja Mirjami Lehikoinen työn ulkopuolella: 

”Visuaalisen myyntityön lisäksi minulle on hyvin tärkeää kestävän kehityksen edistäminen niin työssä kun vapaa-ajalla. Lisäksi  harrastan ja kilpailen show-voimistelussa aikuisten naisten @fintasticmoms -joukkueessa.”