tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vastuullisuusraportin keskiössä ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, kouluyhteisön hyvinvointi ja työllistyminen

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Perho Liiketalousopiston vuosien 2021–2023 kestävän kehityksen tulokset, toiminnan ja kehittämiskohteet. Nyt julkaistu vastuullisraportti on järjestyksessään kolmas.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vuosina 2021–2023 Perho Liiketalousopistossa panostettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen kestävyystiekartan rakentamiseen, opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä omien ympäristövaikutusten kriittiseen arvioimiseen.

Aktiivista toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja työllistymisen varmistamiseksi

Tutkitusti suomalaisissa kouluissa nuorten yksinäisyyden tunne sekä kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet ja tämä kehitys koskee myös Perho Liiketalousopistoa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi Perho Liiketalousopistossa on työskennellyt vuodesta 2023 lähtien kaksi yhteisövalmentajaa, jotka toimivat arjessa ja ovat opiskelijoille saatavilla päivittäin. Nuoria aktivoivaan yhteisölliseen toimintaan myös oppituntien ulkopuolella, johon osallistuu joka viikko keskimäärin 100–150 opiskelijaa.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

“Yhteisöllisyyden lisäksi olemme panostaneet erityisesti opiskelijoiden erityisen tukeen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä työllistymisen varmistamiseen. Vuosien 2021–2023 aikana Perho Liiketalousopisto on palkannut muun muassa työllistymisen varmistajien kolmihenkisen tiimin sekä ammatillisen ohjauksen asiantuntijoita”, rehtori Juha Ojajärvi sanoo.

Perho Liiketalousopistosta työllistyneiden ja jatko-opintoihin edenneiden osuus on katsauskaudella noussut noin 87,2 %:sta 93,53 %:iin. Vaikka tämä kehitys ei ole yksinomaan seurausta investoinnista työllistymisen varmistajiin, lisäpanostuksella on osaltaan ollut vaikutusta myönteiseen työllistymiskehitykseen.

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta ja hiilijalanjälkilaskenta käyttöön uusina työkaluina

Vuosien 2022 ja 2023 aikana Perho on ollut rakentamassa valtakunnallista kestävyystiekarttaa, jossa määriteltiin tavoitteet ammatillisen koulutuksen kestävyystyölle kohti hiilineutraalia ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa.

“Kestävyystiekartalla on saatu aikaan aitoa vaikuttavuutta ja se on tuonut yhteen oppilaitosten vastuullisuustyötä tekeviä ihmisiä. Työn ympärillä on ollut innostava tunnelma ja yhteinen tiekartta on haluttu saada käyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa”, vastuullisuuspäällikkö Maria Runonen sanoo.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Osana kestävyystiekartan toteuttamista Perho Liiketalousopisto on ottanut käyttöön ammatillisille oppilaitoksille tehdyn hiilijalanjälkilaskurin. Hiilijalanjäljen mittaamisella kouluyhteisö seuraa toiminnastaan syntyvää haittaa ja kehittää näin toimintaansa kestävämmäksi. Vuonna 2022 Perhon hiilijalanjälki oli 2593,3 tCO2e.

Energiansäästöä nykyisiä rakennuksia remontoimalla ja kestävää ruokatuotantoa kaupunkipellolla

Ympäristövaikutuksia vähennetään myös säilyttämällä ja remontoimalla vanhaa rakennuskantaa. Vuosien 2021–2023 aikana Malmin ja Töölön kampusrakennuksissa on toteutettu merkittäviä remontteja ja kiinteistöteknisiä parannustöitä. Näillä on saavutettu selvää energiansäästöä. Erityisen merkittävää säästö on ollut Töölön kampuksella, jolla julkisivuremontin ja kiinteistöteknisten parannustöiden myötä kaukolämmön kulutus on vähentynyt 23 % ja sähkön kulutus 19 % (2018–2022).

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi oppilaitos pyrkii parantamaan lähiympäristönsä tilaa omalla oppimispellollaan Green City Farmilla. Helsingin kaupunkialueella toimivalla pellolla viljellään luonnonmukaisin menetelmin lähiruokaa kampusten ja pääkaupunkiseudun ravintoloiden tarpeisiin. Vuonna 2022 Green City Farmilla kasvatettiin noin 60 erilaista kasvilajia yhden hehtaarin alueella. Tällä työllä tuetaan luonnon omia ekosysteemeitä, kuten maaperän mikrobeita, kompostoitumista ja pölyttäjiä.

Tutustu vastuullisuusraporttiin:


Vastuullisuusraportti 2021–2023 julkaistu – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Maria Runonen, vastuullisuuspäällikkö
050 535 1001
maria.runonen (at) perho.fi

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652
petri.vainio (at) perho.fi


Perho Liiketalousopisto sai 2022 OKM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Olemme myös olleet mukana VASKI-hankkeessa rakentamassa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa.

Innostu opiskelusta, onnistu elämässä.

Perho Liiketalousopisto on yksityinen ammatillinen kouluttaja, joka toimii ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan koulutusaloilla sekä valtakunnallisena urheiluoppilaitoksena. Fyysisesti toimimme Helsingissä kolmella kampuksella, jotka ovat hyvin saavutettavissa Malmilla ja Töölössä sekä Mäkelänrinteessä (Urhea-kampus). Lisäksi verkkokampuksemme muodostaa digitaalisen oppimis- ja toimintaympäristön Perho Liiketalousopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Monipuolisia oppimisympäristöjämme täydentävät mm. Ravintola Perho, kaupunkipelto Green City Farm ja Helmi Center (www.perho.fi). Perho Liiketalousopisto on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon marraskuussa 2022.

*CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. (Lähde: Tilastokeskus).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments