Artikkelit

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vastuullisuusraportin keskiössä ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, kouluyhteisön hyvinvointi ja työllistyminen

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Perho Liiketalousopiston vuosien 2021–2023 kestävän kehityksen tulokset, toiminnan ja kehittämiskohteet. Nyt julkaistu vastuullisraportti on järjestyksessään kolmas.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Vuosina 2021–2023 Perho Liiketalousopistossa panostettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen kestävyystiekartan rakentamiseen, opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä omien ympäristövaikutusten kriittiseen arvioimiseen.

Aktiivista toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja työllistymisen varmistamiseksi

Tutkitusti suomalaisissa kouluissa nuorten yksinäisyyden tunne sekä kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet ja tämä kehitys koskee myös Perho Liiketalousopistoa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi Perho Liiketalousopistossa on työskennellyt vuodesta 2023 lähtien kaksi yhteisövalmentajaa, jotka toimivat arjessa ja ovat opiskelijoille saatavilla päivittäin. Nuoria aktivoivaan yhteisölliseen toimintaan myös oppituntien ulkopuolella, johon osallistuu joka viikko keskimäärin 100–150 opiskelijaa.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

“Yhteisöllisyyden lisäksi olemme panostaneet erityisesti opiskelijoiden erityisen tukeen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä työllistymisen varmistamiseen. Vuosien 2021–2023 aikana Perho Liiketalousopisto on palkannut muun muassa työllistymisen varmistajien kolmihenkisen tiimin sekä ammatillisen ohjauksen asiantuntijoita”, rehtori Juha Ojajärvi sanoo.

Perho Liiketalousopistosta työllistyneiden ja jatko-opintoihin edenneiden osuus on katsauskaudella noussut noin 87,2 %:sta 93,53 %:iin. Vaikka tämä kehitys ei ole yksinomaan seurausta investoinnista työllistymisen varmistajiin, lisäpanostuksella on osaltaan ollut vaikutusta myönteiseen työllistymiskehitykseen.

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta ja hiilijalanjälkilaskenta käyttöön uusina työkaluina

Vuosien 2022 ja 2023 aikana Perho on ollut rakentamassa valtakunnallista kestävyystiekarttaa, jossa määriteltiin tavoitteet ammatillisen koulutuksen kestävyystyölle kohti hiilineutraalia ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa.

“Kestävyystiekartalla on saatu aikaan aitoa vaikuttavuutta ja se on tuonut yhteen oppilaitosten vastuullisuustyötä tekeviä ihmisiä. Työn ympärillä on ollut innostava tunnelma ja yhteinen tiekartta on haluttu saada käyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa”, vastuullisuuspäällikkö Maria Runonen sanoo.

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Osana kestävyystiekartan toteuttamista Perho Liiketalousopisto on ottanut käyttöön ammatillisille oppilaitoksille tehdyn hiilijalanjälkilaskurin. Hiilijalanjäljen mittaamisella kouluyhteisö seuraa toiminnastaan syntyvää haittaa ja kehittää näin toimintaansa kestävämmäksi. Vuonna 2022 Perhon hiilijalanjälki oli 2593,3 tCO2e.

Energiansäästöä nykyisiä rakennuksia remontoimalla ja kestävää ruokatuotantoa kaupunkipellolla

Ympäristövaikutuksia vähennetään myös säilyttämällä ja remontoimalla vanhaa rakennuskantaa. Vuosien 2021–2023 aikana Malmin ja Töölön kampusrakennuksissa on toteutettu merkittäviä remontteja ja kiinteistöteknisiä parannustöitä. Näillä on saavutettu selvää energiansäästöä. Erityisen merkittävää säästö on ollut Töölön kampuksella, jolla julkisivuremontin ja kiinteistöteknisten parannustöiden myötä kaukolämmön kulutus on vähentynyt 23 % ja sähkön kulutus 19 % (2018–2022).

tiedote: Perho Liiketalousopiston vastuullisuusraportti vuosilta 2021–23 on julkaistu

Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi oppilaitos pyrkii parantamaan lähiympäristönsä tilaa omalla oppimispellollaan Green City Farmilla. Helsingin kaupunkialueella toimivalla pellolla viljellään luonnonmukaisin menetelmin lähiruokaa kampusten ja pääkaupunkiseudun ravintoloiden tarpeisiin. Vuonna 2022 Green City Farmilla kasvatettiin noin 60 erilaista kasvilajia yhden hehtaarin alueella. Tällä työllä tuetaan luonnon omia ekosysteemeitä, kuten maaperän mikrobeita, kompostoitumista ja pölyttäjiä.

Tutustu vastuullisuusraporttiin:


Vastuullisuusraportti 2021–2023 julkaistu – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Maria Runonen, vastuullisuuspäällikkö
050 535 1001
maria.runonen (at) perho.fi

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652
petri.vainio (at) perho.fi


Perho Liiketalousopisto sai 2022 OKM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Olemme myös olleet mukana VASKI-hankkeessa rakentamassa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa.

Innostu opiskelusta, onnistu elämässä.

Perho Liiketalousopisto on yksityinen ammatillinen kouluttaja, joka toimii ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan koulutusaloilla sekä valtakunnallisena urheiluoppilaitoksena. Fyysisesti toimimme Helsingissä kolmella kampuksella, jotka ovat hyvin saavutettavissa Malmilla ja Töölössä sekä Mäkelänrinteessä (Urhea-kampus). Lisäksi verkkokampuksemme muodostaa digitaalisen oppimis- ja toimintaympäristön Perho Liiketalousopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Monipuolisia oppimisympäristöjämme täydentävät mm. Ravintola Perho, kaupunkipelto Green City Farm ja Helmi Center (www.perho.fi). Perho Liiketalousopisto on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon marraskuussa 2022.

*CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. (Lähde: Tilastokeskus).

Vastaa ja vaikuta toimintaamme!

Ykkösvalinta – kestävä koulutus, vastuullinen osaaminen

Tule mukaan kehittämään Perho Liiketalousopiston toimintaa!

Kerro ajatuksiasi ja näkemyksiäsi 2024 alkavan strategiakautemme vision suunnittelun tueksi.

Videolla kerromme päättyvän strategiakauden 2021–2023 kestävän koulutuksen valinnoistamme:


Perho Liiketalousopisto – vastuullinen ykkösvalinta

Perholainen vastuullisuus

”Osaaminen on enemmän kuin ammattitaitoa. Ympäristötietoisuus ja sitoutuminen kestävään elämäntapaan on tulevaisuuden huippu-osaamista.”

Maria Runonen, kestävän kehityksen asiantuntija/Perho Liiketalousopisto

Perholainen kumppanuus

”Teemme päivittäistä yhteistyötä kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa tutkinnoissa – myös työelämän kanssa.”

Pauliina Lehtinen, lehtori, matkailuala/Perho Liiketalousopisto

Perholainen onnistuminen

”Varmistamme, että jokainen perholainen työllistyy. Löytää työelämässä oppimispaikan ja valmistuttuaan työpaikan.”

Maria Virolainen, työllistymisen varmistaja/Perho Liiketalousopisto

Perholainen hyvinvointi

”Me ollaan aina valmiita tekemään parhaamme, että kaikilla olisi asiat hyvin. Hyvinvointi tekee onnelliseksi – ja päin vastoin!”

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö/Perho Liiketalousopisto

Perholainen arvostus

”Täällä opettajat näkee mut omana ittenäni. Ne kannustaa mua aina parempaan suuntaan. Mussa – ja meissä kaikissa – on potentiaalia!

– opiskelija/Perho Liiketalousopisto

Perholainen fiksuus

”Me rakennamme luottamusta tulevaan. Pyrimme mitoittamaan toimintamme  mahdollisimman oikein – koulumme arvot, tulevaisuus ja talous huomioiden.”

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja/Perho Liiketalousopisto

Perholainen

”Me halutaan tehdä kestävää tulevaisuutta. Kestävä kehitys on osa meidän ammattitaitoa.”

– opiskelija/Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalouspisto on vastuullinen ykkösvalinta

”Mullon täällä hyvä olla. Täällä pidetään huolta toisista. Oikeesti.”

– opiskelija/Perho Liiketalousopisto

”Vastuullinen ykkösvalinta!”

– työelämän edustaja: Krista Ruusunen, projektipäällikkö/Grease-musikaali


Kuluva strategiakautemme päättyy siis hyvissä tunnelmissa! Myös jatkossa haluamme panostaa siihen, että meiltä valmistuvat ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan perholaiset ovat osaavia, oppimisesta innostuvia ja tulevaisuuteen luottavia ammattilaisia.

Millaisiin teemoihin muun muassa Perho Liiketalousopiston ammatillisen koulutuksen tulisi vastata? Millaisia asioita olisi hyödyllistä oppia tulevaisuutta silmällä pitäen? Koulutammeko osaajia, joiden osaaminen on relevanttia myös tulevaisuudessa?

KYSELY ON SULJETTU – kiitos kaikille vastaajille!


Vastaa ja vaikuta toimintaamme – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Katriina Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
050 366 6711
katriina.klen (at) perho.fi

Tule siksi, mikä haluat olla. Become what you want to be. #perholainen


 

tiedote: Perho LTOlle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2022

Perho Liiketalousopisto ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ovat voittaneet opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa laatupalkintokilpailussa vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.

Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Palkintoperustelut

Perho Liiketalousopisto Oy on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan koulutusalojen ja urheilijoiden koulutusta järjestävä yksityinen ammatillinen oppilaitos Helsingissä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat edelläkävijä, palveleva, innostava ja vastuullinen. Perho Liiketalousopistossa opiskelee noin 1600 opiskelijaa ja henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 169. Koulutusta järjestetään ammatillisina perustutkintoina, ammatti- ja erikoisammattitutkintoina ja työvoima koulutuksena. Kampusten Malmi, Töölö, Urhea ja iPerho lisäksi kaikille yhteisiä oppimisympäristöjä ovat liikuntakeskus Helmi Center, oma kaupunkipelto Green City Farm ja Perhon Ravintolat.

Perho Liiketalousopiston missiona on kouluttaa toimialojen tarpeeseen ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistaa opiskelijoiden työllistyminen ja urakehitys. Perho Liiketalousopiston strategiasta välittyy syvällisyys. Strategiaa toteutetaan aidosti. Johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan on tarkoituksenmukainen ja hyvin organisoitu. Talous on hyvin hoidettu ja taloudellisiin riskeihin varaudutaan ennakoivasti. Perho Liiketalousopiston strateginen suorituskyky on erinomainen.

Perho Liiketalousopistossa on poikkeuksellisen hienosti toimiva tiimiorganisaatio, jossa toimivallan jako toteutuu aidosti ja johon kytkeytyy yhteistyön henki. Toiminnasta välittyy positiivisuus kehittämiseen. Kaikilla tasoilla on ymmärretty toiminnan kehittämisen merkitys. Perho Liiketalousopiston yhteistoiminnallinen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja uudistamisen toimintamalli toimii erinomaisesti.

Perho Liiketalousopisto on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Kestävä kehitys on strategian keskiössä ja läpäisee koko toiminnan. Perho Liiketalousopiston toiminnassa toteutuvat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän arvon luonnin osalta tietoa kerätään vuosittain laadittavaan vastuullisuusraporttiin (GRI). Kestävä kehitys ymmärretään laajasti ja sitä toteutetaan vahvasti ja monipuolisesti.

Perho Liiketalousopistossa opiskelijat ovat aidosti toiminnan keskiössä ja he kokevat turvallisuutta ja välittämistä. Oppimisen prosessi, ohjaus ja opiskelijoiden tuki toimivat hyvin. Uraohjaajat ja työllisyyden varmistajat toteuttavat osaltaan Perho Liiketalousopiston missiota ja sosiaalista kestävyyttä auttamalla opiskelijoita etenemään tavoitteisiinsa ja työllistymään. Perho Liiketalousopistosta valmistuneet opiskelijat työllistyvät erinomaisesti.

okm.fi >>

Laatupalkinto nostaa esille ajankohtaisia ja koulutuspoliittisesti tärkeitä teemoja. Vuoden 2022 painopisteeksi valitulla teemalla Kestävällä kehitys on haluttu edistää pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista muun muassa ammatillisessa koulutuksen

 • johtamisessa
 • toimintakulttuurissa
 • ympäristövastuussa
 • osaamisen kehittämisessä
 • HOKSeissa
 • pedagogiikassa
 • oppimisympäristöissä.

Laatupalkinto on tunnustus pitäjänteisestä kehitystyöstä

Opetusministeri Li Andersson luovutti palkinnot ti 15.11.2022 Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Joensuussa.

Perho Liiketalousopiston lisäksi laatupalkinto myönnettiin tänä vuonna Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHK:lle >> Kunniamaininnat saivat koulutuskuntayhtymä Tavastia >> ja Savon ammattiopisto SAKKY >> 

Saimme ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon – ihan oikein meille 🤩Kiitos kaikille upeasta yhteisestä ja pitkäjänteisestä työstä 🥂🍾 t: rehtori (2. vasemmalta)

Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

– Tämä on kaikkien perholaisten sekä kumppaneidemme yhteinen voitto. Olemme toimineet vasta reilun viiden vuoden ajan Perho Liiketalouspistona, ja tuntuu upealta saada tunnustusta hyvin ja laadukkaasti tehdystä työstä jo toistamiseen. Edellisessä, vuoden 2020 laatupalkintokilpailussa, saimme kunniamaininnan tunnustuksena kestävän tulevaisuuden työstä osana laadunhallintaa, Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi sanoo ja jatkaa:

– Syystäkin olemme ylpeitä juuristamme. Vaikka toimintamme ajalle on osunut useita yhteiskuntaa ja koulutusalojamme kurittaneita kriisejä, vahvan ja terveen historiaamme tukemina onnistumme ja olemme onnistuneet myös laatujärjestelmäämme kehittämisessä sekä kestävän tulevaisuuden oppimisratkaisujen innovoinnissa.

Perho Liiketalousopiston palkintoperusteluja

 • Poikkeuksellisen hienosti toimiva tiimiorganisaatio, jossa toimivallan jako toteutuu aidosti ja johon kytkeytyy yhteistyön henki.
 • Toiminnasta välittyy positiivisuus kehittämiseen.
 • Kaikilla tasoilla on ymmärretty toiminnan kehittämisen merkitys.
 • Yhteistoiminnallinen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja uudistamisen toimintamalli toimii erinomaisesti.
 • Opiskelijat ovat aidosti toiminnan keskiössä ja he kokevat turvallisuutta ja välittämistä.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu on järjestetty 2000-luvun alusta lähtien. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arvioimaan toimintansa laatua ja tarvittaessa parantamaan sitä.

Perho Liiketalousopistolle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto – lisätiedot

Perho Liiketalousopistolle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Tahdomme jakaa osaamistamme sekä verkostoitua muiden oppilaitosten ja toimialojemme yritysten kanssa. Yhteistyössä on voimaa!

Juha Ojajärvi, rehtori
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Pekka Selenius, Senior Advisor
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi


Perho Liiketalousopisto on helsinkiläinen ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen yksityinen ammatillinen oppilaitos, jolla on valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen status. Toimimme neljällä kampuksella: Malmilla, Töölössä ja verkossa sekä Urhea-kampuksella. Oppimisympäristöjämme ovat lisäksi Perhon ravintolat, kaupunkipelto Green City Farm ja hyvinvointikeskus Helmi Center.