Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

uutiskirje: Väyläopinnoista ponnahdus korkeakouluopintoihin

Perho Liiketalousopisto
09 350 9210, info (at) perho.fi

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveisetOhjaus tavoittaa! -hankkeessa on mukana yksitoista ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea. Hanke on yksi Oikeus osata -kehittämisohjelman hankkeista, ja sen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen haku- ja opiskeluvaiheessa sekä valmistumisen jälkeisessä ura- ja jatko-ohjauksessa.


Ohjaus tavoittaa! -hankeverkoston oppilaitoksissa on kevään 2022 aikana otettu käyttöön uusia hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja ja materiaaleja. Hankeverkoston tapaamisissa on jaettu kokemuksia ja esitelty tuloksia, mikä on koettu rikastuttavaksi ja avartavaksi.

Hankeverkoston oppilaitoksissa kehittämistyötä ovat hidastaneet mm. hanketyöntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet. Opetushallitus on myöntänyt Ohjaus tavoittaa! -hankkeelle jatkoaikaa 31.10.2022 asti, mikä mahdollistaa kaiken kehittämistyön loppuun saattamisen. Hankkeen jatkoaika mahdollistaa myös henkilöstön perehdyttämisen uusiin käytäntöihin ja käytäntöjen jalkauttamisen osaksi oppilaitosten arkea.


Case Perho Liiketalousopisto

Väyläopinnoista ponnahdus korkeakouluopintoihin

uutiskirje: Väyläopinnoista ponnahdus korkeakouluopintoihin

Perholaiset väyläopiskelijat ovat kokeneet ammattikorkeakoulun opinnot loistavana ponnahduslautana oman ammatillisen uran kehittymiseen. Korkeakouluopinnot ovat antaneet heille laaja-alaisen ymmärryksen, kuinka omaa oppimispolkua voi rakentaa henkilökohtaisten kiinnostuksen pohjalta. Perho Liiketalousopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet väyläopintoja vuodesta 2017.

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen aikana Perho Liiketalousopistoon kehitettiin väyläopinnot kaikille koulutusaloille:

Väyläopintoihin opiskelija voi hakeutua, jos hänellä on ammatillisia opintoja jäljellä noin vuosi. Ammattikorkeakoulussa väyläopiskelija suorittaa korkeakoulun ensimmäisen vuoden opintoja. Samaan aikaan hän viimeistelee ja saattaa loppuun opintonsa Perho Liiketalousopistossa. Hyvin suoritetut Väyläopinnot mahdollistavat pääsyn Haaga-Helian ammattikorkeakoulun restonomi- tai tradenomitutkinto-opiskelijaksi.

Perho Liiketalousopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajien verkostoimainen yhteistyö on tukenut ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita heti hakuvaiheesta alkaen sekä koko väyläopintojen ajan. Vuorovaikutteinen ja luotettava yhteistyö on tuottanut erinomaisen toimintamallin oppilaitosten välille, jonka tulos näkyy opiskelijoiden opiskelumotivaatiossa ja korkeakouluopintojen suorittamisessa.


Voit lukea koko Ohjaus tavoittaa! -hankkeen huhtikuun 2022 uutiskirjeen täältä >>

 

blogi: Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista

Eve Nieminen, tulevaisuusviestinnän harjoittelija
Ennakointi- ja strategiatoiminnon tiimi, Sitra
eve.nieminen (at) sitra.fi

Terveisiä Tulevaisuustaajuuksilta:

Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista ammatillisissa oppilaitoksissa

Omnia ja Perho Liiketalousopisto soveltavat Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää ammattiin opiskelevien koulutustarjonnassa.

blogi: Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Perhon Liiketalousopisto kehittävät yhdessä Tulevaisuuden ammattilaiset -hankkeessa >> Tulevaisuustaajuus -menetelmää ammatillisen opetuksen tarpeisiin sopivaksi.

Projektia luotsaavat Omnian kestävän kehityksen opettajat Iiris Lukkarinen ja Niina Rossi sekä Perho Liiketalousopiston kestävän kehityksen asiantuntija Maria Runonen. Projektin tavoitteena on kehittää työpajamenetelmään perustuvia oppimateriaaleja, joita opettajat voivat hyödyntää tulevaisuusajattelun opettamisessa monipuolisesti eri yhteyksissä.

Idea Tulevaisuustaajuuden hyödyntämisestä syntyi tarpeesta saada ammattiin opiskeleville nuorille enemmän työkaluja ajatella tulevaisuuden työelämää ja sen vaatimuksia. Esimerkiksi kestävän kehityksen taidot tulevat olemaan merkittävässä osassa monessa tulevaisuuden ammatissa.Tulevaisuustaajuuden avulla halutaan auttaa opiskelijoita tarkastelemaan tulevaisuuden ammattitaitoa kestävyysosaamisen näkökulmasta. Rossi, Runonen ja Lukkarinen toivovat opiskelijoiden saavan myös vahvistusta sille, että tulevaisuus voi olla monella tavalla parempi kuin nykyhetki ja siihen voi myös itse vaikuttaa.

Käynnistysvaiheessa olevassa projektissa kartoitetaan ensin, kuinka menetelmä sopisi kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisen toiminnan opetukseen. Havaintojen perusteella tiimi kehittää opetusmateriaaleja, jotka tulevat valtakunnallisesti opettajien käyttöön vuoden 2022 lopussa.

– Pidemmällä aikavälillä työpajaa voisi toivottavasti soveltaa myös muiden aineiden opetuksessa, toteaa Runonen.

Työpajan rohkea soveltaminen kannattaa

Kevään aikana Runonen, Rossi, ja Lukkarinen ovat vetäneet tulevaisuustaajuus -työpajoja eri opetustilanteissa ja keränneet opiskelijoilta palautetta. He ovat huomanneet, että iso osa nuorista ajattelee tulevaisuuden olevan synkkä, eikä toivonpilkahduksia kauheasti ole.

– Ammatillisissa opinnoissa tulevaisuusajattelua ei juuri huomioida, sanoo Runonen.

Menetelmä vaatii kuitenkin muokkaamista, jotta se toimii opiskelumaailmassa ja taustoiltaan hyvin erilaisten nuorten sekä aikuisten kanssa. Runonen, Lukkarinen ja Rossi korostavat esimerkiksi sitä, miten tärkeää on avata erilaisia käsitteitä tai selittää niitä yksinkertaisemmin, kuin valmiissa materiaaleissa on.

blogi: Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista

Kuva: Topias Dean, Sitra

Myös työpajaan käytettävä aika vaatii tilannekohtaista soveltamista. Kolme tuntia kestävä työpaja on moniin opetustilanteisiin liian pitkä, ja toisaalta eri harjoitukset kestävät ryhmästä riippuen eri verran. Tiimi aikookin soveltaa menetelmää niin, että sen voi toteuttaa osissa tai hyödyntää vaikka vain yhtä harjoitusta kerrallaan.

Myös omien käsityksien haastaminen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu vaatii ryhmästä riippuen erilaisia harjoituksia.

– Opiskelijat ovat yllättäen olleet inspiroituneempia tulevaisuustarinoista kuvan ja tekstin muodossa – kuunnelmat eivät ole innostaneet niin paljon”, Runonen viittaa Tulevaisuustaajuuden materiaaleihin, joissa kuvataan yllättäviä tulevaisuusnäkymiä.

Tulevaisuususkolle ja omien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiselle on siis tilausta. Ensimmäisten kokeilujen perusteella opiskelijat ovatkin olleet tulevaisuustaajuudesta innoissaan.

Eräs opiskelija kommentoi työpajaa näin:

– Vaikka positiiviseen visiointiin heittäytyminen tuntuikin itselle alkuun haastavalta, oli työpaja lopulta valtavan inspiroiva. Oli hyvä irrottautua pelkästään negatiivisten ympäristövaikutusten torjunnan pohdinnasta ja ikään kuin kääntää päälle se itselle aiheen suhteen vähemmän tuttu luovemman, positiivisen ajattelun moodi.

Kolme vinkkiä tulevaisuustaajuudesta kiinnostuneille

blogi: Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista

Kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista – lisätiedot

Perho Liiketalousopisto
Maria Runonen, kestävän kehityksen asiantuntija
maria.runonen (at) perho.fi

Tulevaisuustaajuus – opetusmateriaaleja, työpajoja ja tuntisuunnitelmia

Perho Liiketalousopisto kehittää Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa yhdessä Omnian kanssa opetusmateriaalia ja tuntisuunnitelmia yksittäisille tunneille sekä esimerkiksi valinnaiselle YTO-kurssille ”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen”.

Tuotettava materiaali perustuu kestävän tulevaisuuden rakentamiselle ja sitä voi soveltaa kaikilla aloilla. ​​​​​​​Opetusmenetelmistä kysytään palautetta opiskelijoilta ja opettajilta.


Blogi on julkaistu 19.4.2022 osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelman juttujarjaa >>, jossa kuulemme 10 tiimin kokemuksia työpajamenetelmän hyödyntämisestä vuoden 2022 aikana. 

tiedote: Maskisuosituksen poistuminen ja kevään tilaisuudet

Koronavirustartunnat pääkaupunkiseudulla ovat maalis–huhtikuun aikana jo kääntyneet laskuun, mutta virusta on edelleen runsaasti liikkeellä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on muuttanut valtakunnallista maskisuositusta 14.4.2022 ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä 20.4. alueellisesti.

tiedote: Maskisuosituksen poistuminen ja kevään tilaisuudet

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän alueellisten suositusten mukaisesti

Perho Liiketalousopistossa käytetään jatkossa kasvomaskia jokaisen oman harkinnan mukaan.

Maskia suositellaan edelleen käytettävän Perho Liiketalousopiston kampuksilla, jos tiedät altistuneesi koronavirukselle tai kuulut riskiryhmään vakavan koronataudin osalta.

On tärkeää, että jatkossakin kampuksille tullaan vain terveinä ja oireettomina.

Kevään tapahtumat Perho Liiketalousopistossa

Suurien tapahtumien järjestämisessä otamme huomioon vallitsevan koronatilanteen, ja tapahtumia järjestetään harkiten.

  • Toukokuun 13. päivänä järjestetään vanhojentanssit
  • kesäkuun 3. päivänä perinteinen valmistujaisjuhla.

Vanhojentanssien avoimeen tapahtumaan sekä valmistujaisjuhlaan on mahdollista osallistua – koronatilanne huomioiden – valmistuvan opiskelijan kaksi perheen jäsentä tai lähipiiriin kuuluvaa.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

podcast: Uusi ura – aikuisena kokiksi!

Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun lähtee opiskelemaan aikuisena? Aihe on katettu pöytään ja haarukoitavaksi Pöytävaraus -podcastin kakkoskauden 3. jaksossa ”Uusi ura – aikuisena kokiksi”. Vieraana perholainen Satu Koivisto!

Mikä yllättää opiskelussa ja miksi opiskeleminen kannattaa? Millaista on hypätä opiskelijaksi, kun takana on jo työuraa? Entä miltä ravintola-alan ammattilaisten kilpailut näyttävät opiskelijan näkökulmasta?

Opintielle lähteminen aikuisena ei ole helppo päätös …vai onko?

Kokki ja ruokastylisti Linnea Vihosen Pöytävaraus -podcastin vieraana on Perho Liiketalousopistossa kokiksi opiskeleva ruokabloggaaja Satu Koivisto. Aiheena on ravintola-alan vetovoimaisuus ja uuden oppiminen – sekä uraunelmat, jotka voi päivittää ja toteuttaa vielä aikuiselle iälle ehdittyäänkin.

Behind the audio scenes:

Samalla keskustellaan ravintolamaailman tähtien ja vaikuttajien kanssa alan vetovoimaisuudesta sekä upeasta suomalaisesta ruokakulttuurista Vuoden Kokki – ja Vuoden Tarjoilija -tapahtumaa unohtamatta.


Tule siksi, mikä haluat olla.

 

blogi: Vastuullisuustyön 3 steppiä

Maria Runonen, kestävän kehityksen asiantuntija
maria.runonen (at) perho.fi

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
petri.vainio (at) perho.fi

Vastuullisuustyö on asennetta, halua edelläkävijyyteen ja osaavaa viestintää

Mikään organisaatio ei omassa vastuullisuustyössään ole koskaan ”valmis” toimintaympäristöjen jatkuvasti muuttuessa.

Vastuullisuustyön hyvä lähtökohta on määritellä, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa. Hyvässä vastuullisuustyössä nostetaan rohkeasti esiin kipupisteitä ja uskalletaan myös sanoa ”en tiedä” kysymyksiin, joita tulisi selvittää. Jatkuva nälkä kehittää osaamistaan vastuullisuuden saralla, tuo eteenasioita joihin vaikutamme ja joihin voimme tulevaisuudessa vaikuttaa.

blogi: Vastuullisuustyön 3 steppiä

Kestävän koulutuksemme tukena on myös Kestävän kehityksen opas (linkki kuvassa)

Perho Liiketalousopistolla on pitkä historia ollakseen vasta 5-vuotias oppilaitos. Juuremme yltävät lähes 90 vuoden päähän. Pitkän historiamme aikana kestävä kehitys on nivoutunut osaksi taustayhteisöjemme ja Perho Liiketalousopiston toimintaa. Se ei suinkaan ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn tulosta, kipupisteiden esiin nostamista ja jokapäiväistä tekemistä.

Millaisiin asioihin vaikutamme ja voisimme vaikuttaa?

Listasimme koko organisaation voimin isompia ja pienempiä vastuullisuustekoja ja tapahtumia 5 vuoden alkutaipaleeltamme. Pienryhmissä työskennellen saimme aikajanalle pitkästi yli 100 isompaa ja pienempää tekoa, joista jokainen on ollut tärkeä matkalla kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Mukaan mahtui niin virheistä oppimista, opiskelijoiden mahtavien innovaatioiden toteuttamista kuin ihan arkista työtäkin. Pieniäkään asioita ei pidä vähätellä, sillä niiden toistuessa päivittäin, alkaa pienistä puroista syntyä suuri virta.

Miksi viestintää tarvitaan vastuullisuustyössä?

Vastuullisuuden näkyväksi tekeminen vaatii aina viestintää ja viestintä pohjaa aina tekoihin, joita puheiden on vastattava. Osana sisäistä viestintää teemme kuukausikatsauksia, jotka julkaistaan Perho Liiketalousopiston intranetissä. Kuukausikatsaukset kertovat mielenkiintoisista tapahtumista kohdekuukaudelta, tyypillisesti kuvien ja videoiden kera. Kuukausikatsaus sisältää mm. juttuja kestävän koulutuksen strategiamme toteutumisesta kouluarjessa sekä kestävän tulevaisuuden ryhmämme oman palstan ajankohtaisille asioille ja tapahtumille. Tiedotamme kestävän kehityksen aikaansaannoksista ja julkaisemme niihin liittyviä juttuja myös perho.fi-kotisivuillamme.

Starttasimme opintovuoden 2022 jalkauttamalla arvomme edelläkävijyys ja vastuullisuus valtakunnallisella vegaanihaasteella (linkki kuvassa)

Kunnianhimoisten tavoitteiden toteutuminen vaatii seurantaa

Vastuullisuustyö vaatii paitsi jokapäiväisiä tekoja myös tavoitteita ja niiden seuraamista. Toimenpiteet tulee integroida osaksi kokonaisvaltaista kehitystä ja jokapäiväistä tekemistä. Niille pitää myös asettaa tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Vastuullisuustyön tavoitteiden lähestymistä seurataan Perho Liiketalousopistossa GRI-vastuullisuusraportin (Global Reporting Initiative) >> avulla. Raportti julkaistaan strategiakausittain. Se kertoo toiminnastamme ja tuloksistamme neljällä osa-alueella, jotka ovat: kestäväkoulutus, hyvinvoiva perholainen, ympäristön kunnioittaminen ja tasapainoinen talous.  Raportissa on mukana paljon “caseja” eli nostoja kestävän kehityksen tekemisestä ja raakaa dataa GRI-standardien mukaisesti esitettynä.

Vastuullisuustyön toimenpiteet tulee integroida osaksi kokonaisvaltaista kehitystä ja jokapäiväistä tekemistä. Niille pitää myös asettaa tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Jo saavutetut tavoitteet unohtuvat nopeasti ja usein avaamme itsekin aikaisempia kuukausikatsauksia ja vastuullisuusraportteja kehitysaskeleita mieliin palauttaessamme.

Blogi on julkaistu ti 29.3.2022 VASKI.fi -hankesivuilla >>

 

Back to school, back to business

Paluu tuttuun perholaiseen arkeen on hyvässä käynnissä lähiopetuksen ja kampusaktiviteettien sekä erilaisten hankkeiden ja moninaisten aktiivisten työelämäyhteyksin myötä.

Back to school, back to business

Näin koronapandemian aikana – nyt back to school, back to business!

Korona-aika merkitsi pientä hiljaiseloa myös Perho Liiketalousopiston kampuksilla. Jouduimme rajoittamaan koulun ulkopuolisia projekteja, kv-matkoja, yritysvierailuja ja yritysedustajien vierailuja koulussa.

Opetus rullasi kuitenkin hienosti koko pandemian ajan sekä etänä että turvallisuuden tarkkaan huomioiden myös muun muassa liiketoiminnan pääkampuksellamme Malmilla.

Vaikka koronasulku oli päällä, opinnot etenivät ja opetus sekä sen välineet kehittyivät kuin käsi kädessä

Yhdessä yössä tekemällä oppimisesta virtuaaliseksi oppimiseksi

Kun koulut suljettiin koronan vuoksi kaksi vuotta sitten, polkaisimme käyttöön virtuaaliluokkahuoneet käytännössä yhdessä yössä. Yön jälkeen tuli seuraava päivä, viikko, kuukausi – ja matka jatkui kehittäen ja ottaen käyttöön uusia opiskelutapoja kuten esimerkiksi opiskelijoiden järjestämiä webinaareja ja virtuaalisia myyntineuvotteluja.

Back to school, back to business

Merkonomiopiskelijamme kävivät virtuaalisia myyntineuvotteluita muun muassa itävaltalaisten opiskelijakollegojen kanssa

Pyrimme kuitenkin järjestämään sinnikkäästi myös lähiopetusta  Sen ja oman yhteisön tärkeys korostuivat entisestään korona-aikana. Nuorille kasvokkain kohtaamiset ystävien ja opettajien kanssa – vaikka maskinkin takaa – olivat ja ovat aidosti tärkeitä. Niitä kaivattiin puolin ja toisin!

Kiitos, kumppanit 👏

Työelämäkään ei opiskelijoitamme hylännyt. Muun muassa liiketoiminnan opiskelijamme saivat koko korona-ajan mahdollisuuden työssäoppimiseen useissa Koillis-Helsingin ja Vantaan yrityksissä. Tästä suurkiitos!


Menneitä ja tulevia etappeja & tapahtumia

Etäilyn vastapainoksi ja opintojen etappeja perinteiseen tapaan juhlistaaksemme järjestimme myös vuoden 2021 Talvitanssit eli vanhojentanssit siirtämällä ne tammikuusta marraskuulle.

Liikuntakeskus Helmi Centerissä sädehtikin taas hymyt paljettien kanssa kilpaa, kun opiskelijamme laittoivat jalalla koreasti poloneesista tangoon.

Toukokuussa ovat luvassa lukuvuoden toiset vanhojentanssit, joita tällä kertaa on jouduttu siirtämään vain helmikuulta.

Järjestämme kaksoistutkinto-opetuksen eli ylioppilastutkinnon sekä liiketoiminnan ja matkailun yhdistelmätutkinnon nyt Malmin lisäksi myös Töölön kampuksellamme, joka on totuttu tuntemaan pääsääntöisesti ravintola-alan kampuksena.

Sporttikaksari-kaksoistutkintoa suorittavien urheilijaopiskelijamme suorittavat kaksoistutkinnon kokonaisuudessaan Mäkelänrinteen lukiossa Urhea-kampuksella, joka onkin tätä nykyä neljäs kampuksemme Töölön, Malmin ja verkon rinnalla.

Taitaja2022 -semifinaalikisoja järjestettiin Malmin kampuksellamme helmikuussa >>

Back to school, back to business

Valtakunnallista Taitaja-ammattitaitokilpailua varten treenataan tosimielellä ja kilpaileminen on itsessään haastava mutta palkitseva oppimisprojekti

Syksyllä taas vastuullista lähiruokaa kotiin Sadonkorjuumarkkinoilta

Tervetuloa Sadonkorjuumarkkinoille ekologisille ostoksille ja viihtymään koko perheen voimin!

Green City Farmimme vuotuiset Sadonkorjuumarkkinat järjestetään 18.9.2022 kaikkien koulutusalojemme opiskelijoiden ja opettajien yhteistuotantona. Samalla saa tietoa koulutuksistamme ja pääsee tutustumaan peltoon, joka on kestävän kehityksen oppimmisympäristöjämme.

Back to school, back to business!

t: perholaiset


Hae meille!

Ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen perustutkinnot sekä kaksoistutkinnot ja urheilijakoulutus

Peruskoulupohjaisest opinnot:


Lukio-/muu opinto- ja/tai työkokemuspohjaiset opinnot:


 

tiedote: Talvilomalta lähiopetukseen

Talviloman (vko 8) jälkeen Perho Liiketalousopistossa jatketaan lähiopetuksessa ja palataan ”normaalimpaan” arkeen. Lähiopetukseen palataan suunnitelmien ja työjärjestysten mukaisesti.

Vastuullinen ykkösvalinta.

tiedote: Muutoksia koronatoimintaohjeisiin

Perho Liiketalousopistossa kaikilla koulutusaloilla palataan täysimääräisesti lähiopetukseen talvilomaviikon jälkeen ma 28.2.2022. Kampuksille suunnitellut ja työjärjestykseen merkityt lähiopetustunnit viedään läpi opetustiloissamme, eikä opetusta ole mahdollisuutta seurata enää etänä.

Ehdottoman tärkeää on, että koululle tullaan vain terveenä ja hyvävointisena.

Jos opiskelija saa koronatartunnan tai on muuten sairaana, hänen tulee ilmoittaa asiasta omalle uraohjaajalleen ja pyytää toimintaohjeita. Ohjeissamme pidämme lähtökohtana, että opiskelijalle tulee olla vähintään kahden vuorokauden ajan täysin terveenä ja oireettomana ennen palaamista lähiopintoihin kampukselle tai työssäoppimispaikalle.

Kasvomaskien käyttösuositus voimassa

Panostamme edelleen vahvasti terveysturvallisuuteen ja toimenpiteisiin, joilla vähennetään lähikontakteja ja ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

Pääkaupunkiseudulla on voimassa laaja maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta.

Myös Perho Liiketalousopistossa suositamme oman ja muiden terveyden suojaamiseksi edelleen kasvomaskin tai visiirin käyttöä kampuksilla.

Perhon Ravintolat

Töölössä Ravintola Perho on auki normaalien aukioloaikojen puitteissa, mutta kaikista asiakaspaikoista 75 % on käytössä voimassa olevien ravintolarajoitusten mukaisesti. Ravintola Perhossa ei tällä hetkellä ole käytössä koronapassia.

Opiskelija- ja henkilöstöravintolamme Perhon Herkku Töölössä ja Perhon Helmi Malmilla ovat avoinna normaalisti. Aikataulu- ja ruokailujärjestelyin pyrimme välttämään ruuhkien muodostumista, mutta erityisesti klo 11–12 aikavälillä jonoja saattaa syntyä.

Helmi Center

Liikuntatiloja koskevat koronarajoitukset ja -suositukset ovat poistuneet 14.2. alkaen. Myös Helmi Centerin tilat ovat jälleen opiskelijoiden, henkilöstön ja seurojen käytettävissä terveysturvallisuutta ja -ohjeita noudattaen.

Kampusrakennusten aukiolo ja palvelut

Perho Liiketalousopiston kampustilat ovat avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut) sekä Töölössä että Malmilla. Palvelutilanteissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palvelutilanteet pystytään hoitamaan terveysturvallisesti.

Matkustaminen

Suhtaudumme tapauskohtaisesti harkiten kansainvälisiin opinto- ja työmatkoihin. Kevätlukukauden aikana kunkin matkan tarve ja sen vaatimat erityisjärjestelyt arvioidaan kansainvälisissä palveluissamme. Arvioinnissa huomioidaan maakohtaiset ja Suomen hallituksen asettamia sisärajavalvonnan sekä maahantuloon liittyvät rajoitukset.

Kokoukset ja tapahtumat

Vaikka kokoontumiseen liittyvät rajoitukset ovat poistuneet, Perho Liiketalousopistossa yleisötapahtumia ja suurempia kokouksia järjestetään kampuksilla edelleen huolellista harkintaa käyttäen. Kuitenkin Wanhojen tanssit järjestetään toukokuussa, mikäli muutoksia rajoituksiin ei tule. Myös keväällä perinteisesti pidettävä valmistujaisjuhla pyritään järjestämään.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

artikkeli: Etsitkö jotain erilaista?

Se on tässä!

Pahus, kun ammatilliset oppilaitokset ovat kuin toistensa kopioita, vaikka niiden koulutustarjonta olisikin eri?!?

Onneksi on Perho Liiketalousopisto

Yhteishaku meille on käynnissä nyt >>  ja jatkuva haku 24/7 läpivuoden >>

Perho Liiketalousopistosta ei valmistuta yksistään ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammatteihin. Meiltä valmistutaan myös kestävän kehityksen lähettiläiksi, ylioppilaiksi ja urheilijan kaksoisuralle. Ravintola-alan opintoja voi suorittaa myös englannin kielellä.

Oppimisympäristönä olemme yhteisöllinen ja monipuolinen kestävän kehityksen maustein, mikä kaikki osaltaan varmistaa sen, että opinnot ovat innostavia ja edelläkäyviä. Mukaan mahtuu muun muassa erilaisia opiskelu- ja työelämäprojekteja Suomessa ja ulkomailla.


Perho Liiketalousopisto on vastuullinen ykkösvalinta

Etsitkö jotain erilaista?

Perho Liiketalousopistolla on noin 1600 peruskoulu- ja lukiopohjaista perustutkinto-opiskelijaa sekä kampukset verkossa ja hyvien kulkuyhteyksien varrella Töölössä & Malmilla.

Meillä on omasta takaa myös muun muassa kolme ravintolaa ja ruokarekka, panimo, juustola, liikuntakeskus – ja traktori:

Malmin kampuksemme yhteydessä on oma ekologisesti muokattu ja viljelty hehtaarin kokoinen kaupunkipelto, joka tarjoaa ihan kunnon farmimeiningilläkin tietoa ja osaamista vastuullisesta toiminnasta. Satoa on tarjolla muun muassa ravintoloissamme myös päivittäisillä koululounailla.

Perho Liiketalousopisto on urheiluoppilaitos

Etsitkö jotain erilaista?

Perho Liiketalousopisto on siis ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammatillinen oppilaitos, jolla on kaupunkipelto Green City Farm.

Lisäksi olemme valtakunnallinen urheiluoppilaitos ja Urhean aktiivinen jäsen.

Neljäs kampuksemme onkin Urhea-halli, joka oman liikuntakeskuksemme ohella tarjoaa Urhea-linjamme urheilijaopiskelijoille, muun muassa monipuoliset mahdollisuudet päivittisiin treeneihin osana opintoja.

Liiketoiminnan perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa Sporttikaksari-kaksoistutkintona Urhea-linjalla puurtavien merkonomiopiskelijoidemme kotikampus on koko opiskeluajan Urhea-kampuksella sijaitseva Mäkelänrinteen lukio.

Perho Liiketalousopisto on all-in-one

Lukio-opintoja voi yhdistää kaikkien alojen perustutkinto-opintoihimme ja valmistua samana päivänä ylioppilaaksi sekä kokiksi tai tarjoilijaksi, matka-asiantuntijaksi, matkailupalvelujen tuottajaksi tai vastaanottovirkailijaksi, tai merkonomiksi.


Yhteishaku peruskoulusta perholaiseksi

( )  Lukioon meno ei innosta, koska tykkäät oppia tekemällä ja kokeilemalla, vaikka et sanoisi ei mahdollisille korkeakouluopinnoillekaan.

( ) Haluat lähteä jo samantien oppimaan ja rakentamaan omaa uraa oikeassa työelämässä.

( ) Haluat myös ylioppilaaksi (kaksoistutkinto).

( ) Haluat yhdistää ammattiin opiskelun ja urheilun – myös vaikka lukio-opintoihin

( ) Tiedät, että voit päästä ammattikorkeakouluun suoraan sisään meillä suorittamallasi hyvällä ammatillisella perustutkinnolla.


Jatkuva haku perholaiseksi

( ) Sinulla on peruskoulun jälkeisiä opintoja kuten esimerkiksi lukio, ammatillisia opintoja ja/tai sinulla on työkokemusta.

( ) Tykkäät oppia tekemällä ja haluat työelämään nopeasti.

( ) Haluat lähteä samantien oppimaan ja rakentamaan uraa oikeassa työelämässä.

( ) Haluat yhdistää opiskelun ja urheilun.

( ) Haluat varaslähdön ammattikorkeaan suorittamalla meillä ammatillisen perustutkinnon sekä ruokatuotannon johtamisen, matkailun liikkeenjohdon tai tradenomin väyläopintoja.

( ) Haluat tutustua alaan ennen korkea-asteen opintoihin hakeutumista.


 

tiedote: Tuuli Merikoski palkittiin vuoden 2022 Urheilugaalassa

Vuoden 2021 urheilun Taustavoima

Perho Liiketalousopiston Urhea-linjojen asiantuntija ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ura-asiantuntija Tuuli Merikoski valittiin Vuoden 2021 Taustavoimaksi 13.1.2022 Urheilugaalassa.

tiedote: Tuuli Merikoski palkittiin vuoden 2022 Urheilugaalassa Kuva:Urheilugaala

Tuuli on menestyksekkäästi tukenut ja edistänyt suomalaiseen urheiluun kuuluvaa vahvaa pyrkimystä siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun. Kuva: Urheilugaala

Tuuli sai Taustavoima -tunnustuksen urheilijan kaksoisuran parissa v 2001 Olympiakomiteassa alkaneelle työlleen, joka on jatkunut Perho Liiketalousopistossa sekä nyt myös Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheassa.

– Koen, että tämä on tunnustus paitsi minulle, myös kaikille niille muille taustavoimille, jotka tekevät töitä urheilijan kaksoisuran eteen urheiluakatemioissa, oppilaitoksissa, liitoissa ja seuroissa, Tuuli painotti kiitospuheessaan.

Jokaisen urheilijan ura on uniikki, joten myös urheilijan kaksoisuran tukeminen on yksilöllistä toimintaa, ihmiseltä ihmiselle. Tätä työtä Tuuli sanoo haluavansa jatkossakin olla mukana tekemässä.

Omasta urapolusta tukea nuorelle

Tuuli korostaa, että jokainen opettaja siinä kuin muukin aikuinen voi olla taustavoimana opiskelijalle, jolle oma urapolku ei ole vielä täysin hahmottunut.

– Meistä jokainen aikuinen pystyy olemaan ”ura-apuna” nuorille, jotka usein ajattelevat, että urat ovat kauhean suoraviivaisia: nyt kun pyrin tuonne ja jos en pääse sinne, niin kaikki on pilalla. Me kuitenkin aikuisina tiedämme, ettei se aina ole niin yksioikoista. Urapolut ovat usein mutkikkaita, ja päämäärään voi päästä useampaa eri reittiä. Joskus päämääräkin voi vaihtua matkalla.

– Miten itse olemme päätyneet tiettyyn työpaikkaan tai opintoihin? Toimiessamme nuorten kanssa voimme avata heille myös omia urapolkujamme, joihin nuori voi sitten reflektoida omaa elämäänsä.

Vuoden 2021 Taustavoima -tunnustusta juhlistettiin koronapilkkuun asti

Vuotuinen Urheilugaala on juhlallinen tapahtuma, jossa palkitaan useassa eri kategoriassa urheilun parissa työskenteleviä ja itse urheilijoita. Tavoitteena on nostaa suomalaisen urheilun ja liikunnan arvostusta yhteiskunnassa ja tehdä näkyväksi myös urheilijoiden taustavoimien arvo.

Tänä vuonna tilaisuudessa paikalla olivat poikkeuksellisesti vain palkintojen saajat ja jakajat – sekä koronatestaus.

– Vaikka gaala ei ollut ihan totutunlainen, tilaisuudessa oli todella kiva tunnelma. Minun osuuteni oli jo klo 16 ohi, jonka jälkeen mentiin perheen kesken juhlistamaan saamaani Unoa meidän lähiravintolaan Mamma Rosaan. Nyt kun on nämä koronarajoitukset, niin kyllähän sitä voi sanoa, että valomerkkiin asti tuli juhlittua eli kotiin lähdettiin klo 17 reikä-reikä, Tuuli tiivistää gaalapäivän fiilarit. Sekkarin tarkasti.

Perho Liiketalousopisto onnittelee Tuulia lämpimästi!


 

tiedote: Muutoksia koronatoimintaohjeisiin

Kevätlukukausi käynnistyi Perho Liiketalousopistossa ma 10.1.2022 pääosin lähiopetuksen merkeissä. Opintovuoden aloitusviikko ei ole ollut helppo eikä lähelläkään normaalia. Kaikkien perholaisten hyvällä yhteistyöllä ja toisista välittämällä meillä on kuitenkin mahdollisuus jatkaa alkanutta opintovuotta kampuksilla.

tiedote: Muutoksia koronatoimintaohjeisiin

Vallitseva koronatilanne on koko yhteiskunnassa ja myös alueellisesti todella haastava. Siihen yhdistyvät muun muassa voimakkaasti kasvaneet tartuntaluvut ja epätietoisuus omikronin vaikutuksista – sekä valitettavasti myös viranomaiskannanottojen ristiriitaisuus valmisteluvaiheessa.

Yleiset muutokset

Helsingin kaupunki ja useat kunnat ovat nyt ilmoittaneet lopettavansa oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa altistuneiden säännönmukaisen tartunnanjäljityksen, eikä kaikkia altistuneita enää aseteta karanteeniin viranomaisten toimesta.

Lisäksi THL on 13.1. vahvistanut muuttavansa karanteeniajan 5–10 päiväiseksi (tartuntatautilääkäri arvioi keston).

Pääkaupunkiseudulla laajaa kasvimaskin käyttösuositusta on jatkettu su 13.2.2022 saakka.

Tartunta- ja altistumistilanteet ja toimintaohjeet

Haluamme edelleen, että lähiopiskelun olosuhteet Perho Liiketalousopistossa ovat hyvin toimivat ja terveysturvalliset niin opiskelijoillemme kuin henkilöstöllemmekin.

Käytämme kampuksillamme kasvomaskeja oman sekä toisten terveyden suojaamiseksi (vahva maskisuositus). Vaihtoehtona kasvomaskille on visiiri. Luonnollisesti ruokailutilanne muodostaa poikkeuksen maskin käyttöön.

Jos opiskelija saa tiedon altistumisestaan koronalle, pyydetään häntä ottamaan viivytyksettä yhteyttä joko omaan uraohjaajaan tai koulutuspäällikköön. Altistunut opiskelija pysyy pois kampukselta ja seuraa opetusta etäyhteyksillä vähintään viiden päivän ajan.

Altistuneen tulee lähipäivinä seurata omaa vointiaan, mahdollisia oireita ja mahdollisuuksien mukaan tehdä koronakotitestit sekä toimia edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Jos altistuit koronalle, tee kotitesti

  • Jos koronakotitestisi on positiivinen, pysy kotona ja pyri välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja vähintään viiden päivän ajanoireiden alkamisesta.
  • Jos tekemäsi koronakotitestit ovat negatiivisia, voit palata kampukselle aikaisintaan, kun olet ollut vähintään kaksi vuorokautta täysin oireeton.

Tällä hetkellä kouluista jaettavista koronakotitesteistä puhutaan julkisuudessa paljon. Sitä koskevat yhteiskunnan ratkaisut käytännön kysymyksistä ovat vielä alkutekijöissään. Mahdollisista ratkaisuista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

Oppitunneille osallistuminen karanteenissa

Opiskelijalla on oman voinnin mukaan mahdollisuus seurata kampuksilla tapahtuvaa lähiopetusta kotoa etäyhteyksin.

Ravintola- ja catering-alan poissaolevien opetus hoituu yksilöllisesti muun muassa verkko-oppimisympäristö iPerhoa hyödyntäen.

Matkailualan ja liiketoiminnan etäopetuksen seuraamista varten opettajat avaavat oppitunnin alussa Collaborate- tai Teams -etäyhteydet sekä kirjaavat ja ohjeistavat mukana olevat.

Perho Liiketalousopiston toimintaohjeet tiivistetysti

Jos opiskelijalla ilmenee koronaan viittaavia tai flunssaoireita:

  • älä tule kampuksille ja vältä tarpeettomia kontakteja
  • tee mahdollisuuksien mukaan koronakotitesti ja toista testi 2–3 vrk:n kuluttua
  • informoi tilanteestasi viivytyksettä omalle yhteyshenkilöllesi Perho Liiketalousopistossa.

Yhteistyöllä ja toisista välittämällä eteenpäin Perho Liiketalousopiston  tiedotteessa 5.1.2022 on koottu laajemmin koronatilanteeseen liittyviä käytännön toimintaohjeita ja sen vaikutuksia eri toimintoihimme. Tilanne kehittyy nopeasti ja muutoksia ohjeisiin voi tulla pikaisestikin. Pyydämme seuraamaan Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652