Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

tiedote: Tuuli Merikoski palkittiin vuoden 2022 Urheilugaalassa

Vuoden 2021 urheilun Taustavoima

Perho Liiketalousopiston Urhea-linjojen asiantuntija ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ura-asiantuntija Tuuli Merikoski valittiin Vuoden 2021 Taustavoimaksi 13.1.2022 Urheilugaalassa.

tiedote: Tuuli Merikoski palkittiin vuoden 2022 Urheilugaalassa Kuva:Urheilugaala

Tuuli on menestyksekkäästi tukenut ja edistänyt suomalaiseen urheiluun kuuluvaa vahvaa pyrkimystä siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun. Kuva: Urheilugaala

Tuuli sai Taustavoima -tunnustuksen urheilijan kaksoisuran parissa v 2001 Olympiakomiteassa alkaneelle työlleen, joka on jatkunut Perho Liiketalousopistossa sekä nyt myös Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheassa.

– Koen, että tämä on tunnustus paitsi minulle, myös kaikille niille muille taustavoimille, jotka tekevät töitä urheilijan kaksoisuran eteen urheiluakatemioissa, oppilaitoksissa, liitoissa ja seuroissa, Tuuli painotti kiitospuheessaan.

Jokaisen urheilijan ura on uniikki, joten myös urheilijan kaksoisuran tukeminen on yksilöllistä toimintaa, ihmiseltä ihmiselle. Tätä työtä Tuuli sanoo haluavansa jatkossakin olla mukana tekemässä.

Omasta urapolusta tukea nuorelle

Tuuli korostaa, että jokainen opettaja siinä kuin muukin aikuinen voi olla taustavoimana opiskelijalle, jolle oma urapolku ei ole vielä täysin hahmottunut.

– Meistä jokainen aikuinen pystyy olemaan ”ura-apuna” nuorille, jotka usein ajattelevat, että urat ovat kauhean suoraviivaisia: nyt kun pyrin tuonne ja jos en pääse sinne, niin kaikki on pilalla. Me kuitenkin aikuisina tiedämme, ettei se aina ole niin yksioikoista. Urapolut ovat usein mutkikkaita, ja päämäärään voi päästä useampaa eri reittiä. Joskus päämääräkin voi vaihtua matkalla.

– Miten itse olemme päätyneet tiettyyn työpaikkaan tai opintoihin? Toimiessamme nuorten kanssa voimme avata heille myös omia urapolkujamme, joihin nuori voi sitten reflektoida omaa elämäänsä.

Vuoden 2021 Taustavoima -tunnustusta juhlistettiin koronapilkkuun asti

Vuotuinen Urheilugaala on juhlallinen tapahtuma, jossa palkitaan useassa eri kategoriassa urheilun parissa työskenteleviä ja itse urheilijoita. Tavoitteena on nostaa suomalaisen urheilun ja liikunnan arvostusta yhteiskunnassa ja tehdä näkyväksi myös urheilijoiden taustavoimien arvo.

Tänä vuonna tilaisuudessa paikalla olivat poikkeuksellisesti vain palkintojen saajat ja jakajat – sekä koronatestaus.

– Vaikka gaala ei ollut ihan totutunlainen, tilaisuudessa oli todella kiva tunnelma. Minun osuuteni oli jo klo 16 ohi, jonka jälkeen mentiin perheen kesken juhlistamaan saamaani Unoa meidän lähiravintolaan Mamma Rosaan. Nyt kun on nämä koronarajoitukset, niin kyllähän sitä voi sanoa, että valomerkkiin asti tuli juhlittua eli kotiin lähdettiin klo 17 reikä-reikä, Tuuli tiivistää gaalapäivän fiilarit. Sekkarin tarkasti.

Perho Liiketalousopisto onnittelee Tuulia lämpimästi!


 

tiedote: Muutoksia koronatoimintaohjeisiin

Kevätlukukausi käynnistyi Perho Liiketalousopistossa ma 10.1.2022 pääosin lähiopetuksen merkeissä. Opintovuoden aloitusviikko ei ole ollut helppo eikä lähelläkään normaalia. Kaikkien perholaisten hyvällä yhteistyöllä ja toisista välittämällä meillä on kuitenkin mahdollisuus jatkaa alkanutta opintovuotta kampuksilla.

tiedote: Muutoksia koronatoimintaohjeisiin

Vallitseva koronatilanne on koko yhteiskunnassa ja myös alueellisesti todella haastava. Siihen yhdistyvät muun muassa voimakkaasti kasvaneet tartuntaluvut ja epätietoisuus omikronin vaikutuksista – sekä valitettavasti myös viranomaiskannanottojen ristiriitaisuus valmisteluvaiheessa.

Yleiset muutokset

Helsingin kaupunki ja useat kunnat ovat nyt ilmoittaneet lopettavansa oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa altistuneiden säännönmukaisen tartunnanjäljityksen, eikä kaikkia altistuneita enää aseteta karanteeniin viranomaisten toimesta.

Lisäksi THL on 13.1. vahvistanut muuttavansa karanteeniajan 5–10 päiväiseksi (tartuntatautilääkäri arvioi keston).

Pääkaupunkiseudulla laajaa kasvimaskin käyttösuositusta on jatkettu su 13.2.2022 saakka.

Tartunta- ja altistumistilanteet ja toimintaohjeet

Haluamme edelleen, että lähiopiskelun olosuhteet Perho Liiketalousopistossa ovat hyvin toimivat ja terveysturvalliset niin opiskelijoillemme kuin henkilöstöllemmekin.

Käytämme kampuksillamme kasvomaskeja oman sekä toisten terveyden suojaamiseksi (vahva maskisuositus). Vaihtoehtona kasvomaskille on visiiri. Luonnollisesti ruokailutilanne muodostaa poikkeuksen maskin käyttöön.

Jos opiskelija saa tiedon altistumisestaan koronalle, pyydetään häntä ottamaan viivytyksettä yhteyttä joko omaan uraohjaajaan tai koulutuspäällikköön. Altistunut opiskelija pysyy pois kampukselta ja seuraa opetusta etäyhteyksillä vähintään viiden päivän ajan.

Altistuneen tulee lähipäivinä seurata omaa vointiaan, mahdollisia oireita ja mahdollisuuksien mukaan tehdä koronakotitestit sekä toimia edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Jos altistuit koronalle, tee kotitesti

 • Jos koronakotitestisi on positiivinen, pysy kotona ja pyri välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja vähintään viiden päivän ajanoireiden alkamisesta.
 • Jos tekemäsi koronakotitestit ovat negatiivisia, voit palata kampukselle aikaisintaan, kun olet ollut vähintään kaksi vuorokautta täysin oireeton.

Tällä hetkellä kouluista jaettavista koronakotitesteistä puhutaan julkisuudessa paljon. Sitä koskevat yhteiskunnan ratkaisut käytännön kysymyksistä ovat vielä alkutekijöissään. Mahdollisista ratkaisuista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

Oppitunneille osallistuminen karanteenissa

Opiskelijalla on oman voinnin mukaan mahdollisuus seurata kampuksilla tapahtuvaa lähiopetusta kotoa etäyhteyksin.

Ravintola- ja catering-alan poissaolevien opetus hoituu yksilöllisesti muun muassa verkko-oppimisympäristö iPerhoa hyödyntäen.

Matkailualan ja liiketoiminnan etäopetuksen seuraamista varten opettajat avaavat oppitunnin alussa Collaborate- tai Teams -etäyhteydet sekä kirjaavat ja ohjeistavat mukana olevat.

Perho Liiketalousopiston toimintaohjeet tiivistetysti

Jos opiskelijalla ilmenee koronaan viittaavia tai flunssaoireita:

 • älä tule kampuksille ja vältä tarpeettomia kontakteja
 • tee mahdollisuuksien mukaan koronakotitesti ja toista testi 2–3 vrk:n kuluttua
 • informoi tilanteestasi viivytyksettä omalle yhteyshenkilöllesi Perho Liiketalousopistossa.

Yhteistyöllä ja toisista välittämällä eteenpäin Perho Liiketalousopiston  tiedotteessa 5.1.2022 on koottu laajemmin koronatilanteeseen liittyviä käytännön toimintaohjeita ja sen vaikutuksia eri toimintoihimme. Tilanne kehittyy nopeasti ja muutoksia ohjeisiin voi tulla pikaisestikin. Pyydämme seuraamaan Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

tiedote: Koulutyö alkaa 10.1.2022 pääosin lähiopetuksessa

Opintovuosi 2022 alkaa pääosin lähiopetuksessa terveysturvallisuudesta huolehtien.

Kasvomaskisuositus palaa 24.11.2021

Opintovuosi 2022 käynnistyy koronan osalta haasteellisessa tilanteessa heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Tällä hetkellä koronatartuntojen määrä kasvaa sekä valtakunnallisesti että pääkaupunkiseudulla nopeasti ja tartuntoja on enemmän kuin koskaan epidemian aikaisemmissa vaiheissa.

Perho Liiketalousopiston koulutyön käynnistäminen 10.1. alkaen

Perho Liiketalousopistossa koulutyö käynnistyy maanantaina 10.1. pääosin lähiopetuksessa. Noudatamme ammatillisen koulutuksen ja toisen asteen ohjeistuksia  opetuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla.

Panostamme edelleen vahvasti terveysturvallisuuteen ja toimenpiteisiin, joilla vähennetään lähikontakteja ja ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Perho Liiketalousopistossa ovat toistaiseksi voimassa seuraavat koulutyöhön liittyvät järjestelyt 10.1. alkaen:

 • koulutusaloilla ns. jatkuvan haun opiskelijaryhmät ja lisäkoulutuksen opiskelijaryhmät etäopiskelevat verkkokampuksellamme ja vain täysin välttämättömät lähiopetukselliset kontaktit kampuksilla ovat sallittuja
 • koulutusaloittain annetaan erilliset käytännön toimintaohjeet ryhmille
 • kaikilla koulutusaloilla lähiopiskelussa olevien ryhmien opinnot sekä ruokailuajat aikataulutetaan siten, että ryhmien keskinäiset kontakteja ja liikkumista ruuhka-aikoina julkisissa liikennevälineissä vältetään
 • kampuksilla ryhmät opiskelevat mahdollisimman tilavissa luokissa ja muissa väljissä tiloissa, jotta opiskelijoiden keskinäiset etäisyydet turvataan
 • Malmin kampuksella hyödynnämme käytettävissä olevia ammattikorkeakoulun (Haaga-Helia) tiloja niin kauan, kuin ammattikorkeakoulussa tehdään etäopintoja
 • suosimme monimuoto-opiskelua ja verkkokampuksen hyödyntämistä kaikissa siihen soveltuvissa toteutuksissa ja oppimistilanteissa.

Pääkaupunkiseudun laajan maskisuosituksen mukaisesti kampuksilla käytetään kasvomaskia sisätiloissa.

Wilmassa olevia työjärjestyksiä noudatetaan, mutta niihin voi tulla muutoksia nopealla aikataululla. Pyydämme seuraamaan työjärjestyksiä ja ryhmittäin annettavia ohjeita päivittäin Wilmassa.

Perhon ravintoloiden palvelut ja lounasruokailut

Perhon ravintoloissa noudatetaan voimassa olevia alueellisia rajoituksia ja toimintaohjeita. Opiskelija- ja henkilöstöruokailun toteuttaminen terveysturvallisesti on keskiössä 10.1. alkaen sekä Perhon Helmessä (Malmin kampus) että Perhon Herkussa (Töölön kampus).

Ravintoloidemme odotus- ja ruokailutilat osin ruuhkautuvat lounasaikoina, vaikka pyrimme sitä välttämään aikataulujärjestelyin ja porrastuksin. Pyydämme kaikkia ruokailijoita pitämään mahdollisimman hyvää etäisyyttä muihin, noudattamaan hyvää käsihygieniaa sekä noudattamaan vahvaa kasvomaskisuositusta muissa kuin ruokailutilanteissa.

Helmi Center ja liikuntapalvelut

Helmi Centerin liikuntatiloissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia käyttörajoituksia, jotka ovat voimassa toistaiseksi 17.1.2022 asti. Tilat ovat seurojen käytettävissä vain 2004 tai myöhemmin syntyneiden ohjattuun harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun ja siihen rinnastettavaan toimintaan. Opiskelijaryhmien liikuntatunteihin tiloja ei rajoitusten voimassa ollessa käytetä.

Tilaisuudet ja kokoukset

Perho Liiketalousopisto ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia fyysisesti kampuksillaan, vaan mahdolliset tilaisuudet toteutetaan virtuaalisesti. Henkilöstön kokoukset ja opiskelijoiden kokoontumiset (esimerkiksi opiskelijakunta) suositetaan toteutettavaksi etäkokouksina tai riittävän väljissä tiloissa.

Matkustaminen

Vallitsevassa kansainvälisessä tilanteessa suhtaudumme pidättyväisesti kansainvälisiin opinto- ja työmatkoihin. Kunkin matkan tarve ja sen vaatimat erityisjärjestelyt arvioidaan tapauskohtaisesti kansainvälisissä palveluissamme. Arvioinnissa huomioidaan maakohtaiset ja Suomen hallituksen 21.12. asettamia sisärajavalvonnan sekä maahantuloon liittyvät rajoitukset.

Yhteistyö

Hyvällä yhteistyöllä ja toisista välittämällä, meillä on mahdollisuus jatkaa opintovuotta 2022 kampuksilla lähiopetuksessa. Se vaatii meiltä kaikilta edelleen kärsivällisyyttä ja jaksamista myös epämukavuutta aiheuttavissa olosuhteissa.

Käytännön toimintaohjeet kampuksilla ja epidemiatilanteen seuranta

Opiskelijoiden ja henkilökunnan on turvallista toimia kampuksilla, kun kaikki noudattavat samoja ohjeistuksia ja pelisääntöjä:

 • Tule vain terveenä ja täysin oireettomana kampukselle tai työssäoppimispaikallesi.
 • Jos saat koronaan viittaavia oireita koulupäivän aikana, ilmoita asiasta opettajalle/ohjaajalle ja poistu viivytyksettä koulun tiloista ja hakeudu koronatestiin.
 • Käytä aina kampustiloissa kasvomaskia (poikkeuksena vain painavat terveydelliset syyt).
 • Huolehdi vähintään 2 metrin turvavälistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualla aina tullessasi kampukselle, ennen ruokailua sekä esim. niistettyäsi tai yskittyäsi, sekä usein päivän mittaan.
 • Käytä käsidesiä, jos käsienpesu ei ole mahdollista.
 • Yski ja aivasta hihaan ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Tervehdi tuttavallisesti, mutta ilman kättelyä, halaamista tai fyysistä kosketusta.
 • Etsi kampukselta hyvä ja väljä työskentelytila. Jos työskentelet yhteistilassa, työskentele samassa pisteessä koko päivän ajan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat työpisteet ja työvälineet käytettyäsi niitä.
 • Vältä ovenkahvoihin ja pintoihin koskemista paljain käsin.
 • Huomioi turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla. Pidä muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.
 • Kulje koululle polkupyörällä tai jalan, jos mahdollista. Pyri välttämään ruuhkabusseja ja -junia.

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan, ja muutoksista arjen käytänteisiin liittyen tiedotetaan Wilmassa sekä kotisivuillamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

tiedote: Kasvomaskisuositus palaa 24.11.2021

Kasvomaskisuositus voimaan 24.11.2021 Perho Liiketalousopistossa

Koronaepidemian leviäminen on osoittanut yhä kiihtymisen merkkejä viime viikkojen aikana. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti ti 23.11.2021 klo 16 linjauksesta, joka koskee kasvomaskien käyttöä. Linjauksen mukaan pääkaupunkiseudulla palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. Suosituksen piirissä ovat myös oppilaitokset ja opiskelijat 6. luokasta lähtien. Tämä suositus on voimassa 16.1.2022 saakka.

Kasvomaskisuositus palaa 24.11.2021

Uuden linjauksen mukaisesti Perho Liikatalousopisto suosittaa kasvomaskin käyttämistä kampuksilla kaikissa tiloissa sekä liikuttaessa julkisissa liikennevälineissä.

Suositus koskee opiskelijoita, henkilökuntaamme ja kampuksilla asioivia rokotussuojan tasosta riippumatta. Vaihtoehtona kasvomaskille on visiirin käyttäminen.

Luonnollisesti ruokailutilanne muodostaa poikkeuksen tästä. Molemmilla kampuksilla opiskelijaryhmien lounasaikoja pyritään porrastamaan ruuhkien välttämiseksi. Huomioi mahdollisuuksien mukaan turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla.  Pyri pitämään muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.

Kuluvan opintovuoden viimeinen periodi jatkuu 17.12.2021 saakka, ja toistaiseksi opintoja jatketaan kaikilla koulutusaloilla voimassa olevien työjärjestysten ja aikataulujen mukaisesti pääosin lähiopetuksessa. Toivomme, että koronatilanteen kehitys ei vaatisi muutoksia syksyn aikana hyvin sujuneeseen koulutoimintaan ja lähiopiskeluun kampuksilla. Pystymme jokainen osaltamme vaikuttamaan tähän!

Pyydämme, että kaikki perholaiset suhtautuvat vakavasti uudelleen heikentyneeseen tautitilanteeseen ja noudattavat maskisuositusta.

Kaikkien perholaisten hyvällä yhteistyöllä ja toisista välittämällä meillä on mahdollisuus jatkaa opintovuotta kampuksilla lähiopetuksessa. Tiedotamme jälleen viivytyksettä muutoksista, kun tilanne muuttuu.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

tiedote: Perho Liiketalousopiston GRI-raportti kestävän kehityksen toiminnasta

Tiedote 11.11.2021   

Perho Liiketalousopisto Oy on julkaissut opintovuodet 2019–2021 kattavan Global Reporting Initiative -vastuullisuusraportin. Raportti on kattava läpileikkaus vastuullisuustyön tuloksista ja käytännön toiminnasta.

Perho Liiketalousopiston GRI-raportti kestävän kehityksen toiminnasta

Perho Liiketalousopiston tavoitteena on kasvattaa perholaisen yhteisön ympäristökädenjälkeä

Perho Liiketalousopiston toimintaa ohjaa Kestävän koulutuksen strategia, joka toimii viitekehyksenä myös nyt tuoreeltaan julkaistulle GRI-vastuullisuusraportille. Raportti on vuonna 2017 toimintansa aloittaneen kouluyhtiön toinen laatuaan; ensimmäinen julkaistiin syksyllä 2019.

GRI-vastuullisuusraportissa on käsitelty vastuullisuusnäkökohdat, joissa Perho Liiketalousopisto haluaa kehittyä sekä yhteiskunnallisena yrityksenä että ammatillisena kouluttajana.

”Tavoitteemme on kasvattaa perholaisen yhteisön ympäristökädenjälkeä. Haluamme myös istuttaa työelämään laajalti vastuullisen tavan toimia ja ratkoa haasteita myös meiltä valmistuneiden ammattilaisten ja työpaikoilla osaamista hankkivien opiskelijoidemme, kestävän kehityksen lähettiläidemme, toimesta”, sanoo Perho Liiketalousopiston rehtori ja toimitusjohtaja Juha Ojajärvi.

Julkaistu GRI-vastuullisuusraportti ei ole kertaluonteinen pöydän putsaus, vaan välietappi, jossa tarkastellaan tuloksia sekä kehittämistarpeita avoimesti. Raportti auttaa siten seuraavien kehittämistavoitteiden asettamisesta, päätöksenteossa ja investoinneissa sekä tulosten arvioinnissa. 

Kestävän koulutuksen strategia ja Perho Liiketalousopistolle myönnetty ammatillisen oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti asettavat vaateen jatkuvalle kehittymiselle vastuullisuustyössä.


Perho Liiketalousopiston GRI-vastuullisuusraportti 2019–2021 – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi 

Maria Runonen, kestävän kehityksen asiantuntija
050 5351 001
maria.runonen (at) perho.fi


Perho Liiketalousopisto on helsinkiläinen ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen yksityinen ammatillinen oppilaitos, jolla on valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen status. Toimimme kolmella kampuksella: Malmilla ja Töölössä sekä verkossa. Oppimisympäristöjämme ovat lisäksi Perhon ravintolat, kaupunkipelto Green City Farm ja hyvinvointikeskus Helmi Center sekä Urhea-kampus ja kansainväliset toimintaympäristöt. 

 

tiedote: Perho LTO:lle Erasmus+ -akkreditointi

Ideasta hankkeeksi – ideasta osaamiseksi.

Perho Liiketalousopisto on saanut ”kausikortin” Erasmus+ -ohjelmaan. Akkreditointi takaa Perho Liiketalousopistolle vuosittaisen hankerahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027. Akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että olemme laatineet suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme.

tiedote: Perho LTO:lle Erasmus+ akkreditointi

Liilaa valkoisella! Sertifikaatti meille myönnetystä Erasmus+ -akkreditoinnista.

Akkreditoitu eli laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyytemme on arvioitu arviointikriteereillä, jotka ovat samat kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville maille. Yhteisillä kriteereillä arvioidaan organisaatioiden ja verkostojen toiminnan operatiivista ja strategista pitkäjänteisyyttä sekä sitoutuneisuutta ohjelman laatustandardeihin.

Perho Liiketalousopiston Erasmus+ suunnitelman päätavoitteet

Tavoite 1: Mahdollistaa kansainvälisyyden/liikkuvuuden koko henkilöstölle ja opiskelijoille suunnitelmallisesti ja laadukkaasti KV-strategian ja pedagogisen strategian mukaisesti.

Tavoite 2: Haluamme kehittää ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa kansainvälisessä oppimisympäristössä, niin että yhteistyö on jatkuvaa ja tavoitteellista.

Tavoite 3: Haluamme nostaa oppilaitoksen osaamisen tasoa ja opetuksen laatua sekä lisätä oppilaitoksen ja koulutusalojen vetovoimaisuutta.

Tavoite 4: Haluamme lisätä sähköisten apuvälineiden käyttöä ja virtuaalisuutta ulkomaanjaksoilla.

🌍 🌎 🌏


Perho Liiketalousopiston 1.3.2021 voimaan astunut akkreditointi tarjoaa väylän hakea rahoitusta kv-liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä.


Perho LTO:lle Erasmus+ -akkreditointi – lisätiedot

Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
050 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi

 

seminaari: SusCop – ruoalla jarrua ilmastonmuutokselle

Kutsuvierastilaisuus

Aika: ti 9.11.2021 klo 16–18
Paikka: Ravintola Perhon kabinetti, Perhonkatu 11, Töölö


Kestävän tulevaisuuden ruoka on hyvää ja ravinteikasta

Olemme siitä varmoja, koska me ravintola-alan huippu-kouluttajat viidestä Euroopan maasta olemme kehittäneet ja kokanneet sitä  lokakuusta 2018 asti Sustainable Cooking for the Planet -hankkeessa.

kutsu: SusCop – jarrua ilmastonmuutokselle -seminaari 9.11.

Here we are! Hankkeessa tuottamaamme opintojaksoa voidaan käyttää tulevaisuuden keittiöammattilaisten kouluttamiseen vaihtoehtoisten proteiinien käytössä.

Emme ole uurastaneet vain työmme ilosta.

Ruoka aiheuttaa noin viidesosan (so. saman verran kuin liikenne) ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä, joista pääosa syntyy liha- ja maitotuotteiden tuotannossa eli

ruokavaliomme tarvitsee vastuullisia vaihtoehtoja, joista yksikään ei ole jatkuva nälkä.

Muun muassa proteiineille on jo kehitetty vaihtoehtoisia ja vastuullisia lähteitä. Voimme siis laittaa keittiöstä käsin jarrua ilmastonmuutokselle, ja niin myös teemme.

Mutta miten ja mitä – siitä kuulet tarkemmin seminaarissamme, jonka aiheina ovat muun muassa

 • SusCop project presentation and presentation of alternative proteins
  /Johanna Rajakangas-Tolsa, osaamisaluejohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Insects as food and feed-current state and future prospects
  /Topi Kairenius, hyönteiskokki, ravintola Fat Lizard.
kutsu: SusCop – jarrua ilmastonmuutokselle -seminaari 9.11.

Desirable, sellable and feasible future food. Vaihtoehtoisesta proteiinista puhuessamme tarkoitamme muun muassa hyönteisiä ja uusia kasvipohjaisia proteiininlähteitä, joilla voidaan korvata perinteinen punainen liha, siipikarja ja kala.

Kestäviä saavutuksia ja tuloksia á la SusCop – ruoalla jarrua ilmastonmuutokselle -seminaari

Lisätiedot

Mervi Vilén-Peltoniemi, koulutuspäällikkö, ruokatuotanto
040 738 9375
mervi.vilen-peltoniemi (at) perho.fi

Johanna Rajakangas-Tolsa, osaamisaluejohtaja
029 447 1177,
johanna.rajakangas-tolsa (at) haaga-helia.fi

kutsu: SusCop – jarrua ilmastonmuutokselle -seminaari 9.11.2021

kutsu: SusCop – jarrua ilmastonmuutokselle -seminaari 9.11.

Erasmus+ KA202- 2018-1-NL01-KA202-038884 Sustainable Cooking for the Planet (SusCop)

The project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Participants
Perho Culinary, Tourism & Business College, Haaga-Helia University of Applied Sciences, EntoCube, ROC Da Vinci College, Ikaslan Gipuzkoa, Ridgwater and Taunton College and Stichting Landstede. Learn more: suscop.com >>

 

Ruokahävikistä ruokakävikiksi

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta päätyy biojätteeksi. Koko maailmassa noin 30 % ja Suomessa noin 10–15 % kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin.

Ruokahävikistä ruokakävikiksi

Suomessa haaskataan syömäkelpoista ruokaa vuosittain yhteensä 360 miljoonaa kiloa, josta kotitalouksien jätteisiin heittämää on yli 100 miljoonaa kiloa.

Eikä se haaskuu ole siinä kaikki.

Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen aiheuttavat huomattavasti päästöjä. Jos ruoka päätyy roskiin, ovat päästöt(-kin) syntyneet turhaan.

Että mitäs jos…

 • Ei mennä ruokakauppaan nälkäisenä.
 • Arvioidaan pää kylmänä ruoan tarve. Ei haksahdeta paljousalennuksiin, jos ei ole oikein ajatusta, miten aikoo tuotteet hyödyntää.
 • Ostetaan hedelmät yms. mieluummin irtotuotteina. Valmispakkauksissa yksi homeinen hevi pilaa nopeasti kaveritkin.
 • Pelastetaan hyvät elintarvikkeet haaskuulta ja säästetään samalla eli shopataan (myös) punaisilla hintalapuilla varustettuja tuotteita.
 • Avataan uusi paketti vasta, kun edellinen on syöty loppuun.
 • Siivotaan ja tsekataan jääkaappi säännöllisesti ja sijoitetaan nopeimmin pilaantuvat ruoat jääkaapin etuosaan, jotta muistetaan käyttää ne ajoissa.
 • Viilennetään kokkailut mahdollisimman nopeasti ja laitetaan jääkaappiin tai pakastimeen, jotta bakteerit eivät pääse lisääntymään.
 • Tuunataan ylijääneestä ruoasta uusi ruokalaji. Esimerkiksi vihannesten leikkuujätteitä ei kannata heittää haaskuuseen. Keitetään niistä vaikka herkullinen liemi, jota voi hyödyntää jo vaikka seuraavana päivänä keitoissa, padoissa ja kastikkeissa tai laitetaan pakkaseen (muttei tehdä pakastimesta ruuan hautuumaata).
 • Luetaan ruokatuotteiden päiväysmerkintöjä:
  Parasta ennen -päiväys tarkoittaa, että tuote säilyy vielä tämän jälkeen, mutta sitä kannattaa arvioida haistamalla ja maistamalla.
  Viimeinen käyttöpäivä -merkintä tarkoittaa, että tuote on käytettävä viimeistään kyseisenä päivänä.
 • Opetellaan paremmiksi ruoanlaittajiksi: osa ruokahävikistä syntyy, kun ruoanlaitossa menee jotain pieleen – palaa, kärähtää tai vettyy – tai maustuu vähän turhankin pikantisti 🥵
Ruokahävikistä ruokakävikiksi

Vihannesten leikkuujätteistä voi keittää herkullisen liemen

Ja syödään leipä viimeiseen muruun 🍞

Suomalaisten ruokahävikistä iso osa syntyy leivästä. Ihan suotta.

 • Ylijäämäleivät voi pakastaa ennen kuin ne ehtivät pilaantua. Pakastettukin leipä maistuu tuoreelta, kun sen käyttää paahtimen kautta.
 • Paahdettuna hieman kuivahtanutkin leipä on maukasta. Lisämakua saat, kun paistat leivän voissa pannulla.
 • Vaaleasta leivästä voi kuivattaa myös rapeita krutonkeja, joilla on hyvä höystää salaatteja ja sosekeittoja.
 • Kuivahtaneen leivän voi myös murustaa korppujauhoiksi, jonka voi hyödyntää esimerkiksi sämpylä- tai jauhelihataikinan jatkeena.

Luovuus keittiössä auttaa vähentämään hävikkiä!

P.S. Jäikö ruokaa juhlista yli?

 • Ilahduta naapuria!

Ruokahävikistä ruokakävikiksi – näin se alkaa!

 

tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Lokakuun aikana on valtakunnallisesti pääosin luovuttu toiminnallisista koronarajoituksista ja tavoitteena on vähin erin paluu normaaliin arkeen. Syyslomaviikon jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla luovutaan koronapoikkeusajan lähiopetuksen ryhmäkokoja ja etäisyyksiä koskevista ohjeista.

tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat 12.10.2021 antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. THL:n mukaan koronaviruksen tartuntariski oppilaitoksissa on ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä suositusta. Yleinen oppilaitosten maskisuositus poistuu syyslomaviikon jälkeen 25.10.2021 alkaen.

Kasvomaskien käyttäminen kampuksilla

Syyslomaviikon 42 jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla kasvomaskien käyttäminen on jokaisen omassa harkinnassa. Viranomaisarvioiden mukaisesti on kuitenkin edelleen suositeltavaa, että

käytät kasvomaskia, mikäli sinulla ei ole täyttä rokotesuojaa (kaksi rokotetta) tai et ole sairastanut koronavirustautia alle kuutta kuukautta aiemmin.

Lisäksi maskin käyttämistä on hyvä edelleen harkita esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa ollaan suuremmissa ryhmissä lähekkäin pidemmän aikaa.

Toiminta oppimistilanteissa ja yhteistiloissa

Perho Liiketalousopiston opetuksessa ja kouluarjessa luovutaan syysloman jälkeen korona-ajan erityisjärjestelyistä, jotka liittyvät ryhmäkokoihin ja opetustiloihin. Toteutamme oppimistilanteet lähtökohtaisesti normaalien ryhmä- ja tilamitoitusten mukaisesti. Opiskelijaryhmät voivat myös liikkua vapaasti kampukselta toiselle ja osallistua useamman ryhmän yhteisiin oppimistilanteisiin ilman rajoituksia. Myös turvaetäisyyksistä eli kahden metrin turvavälien ylläpitämisen suosituksesta luovutaan.

Huolehdithan myös muiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Jokainen kantaa osaltaan vastuunsa muiden perholaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sen takia on hyvin tärkeää, että koululle tullaan vain täysin terveinä ja oireettomina. Koronaepidemia jatkuu edelleen ja influenssakausi lähestyy, joten jokaisen tulee aktiivisesti seurata omaa vointiaan ja jäädä oireiden ilmetessä pois lähiopetuksesta (muistathan myös sairauspoissaolon ilmoittamisen). Korostamme, että koronaepidemian jatkuessa

lähikontakteja, muun muassa kättelyä ja halaamista, on edelleen syytä välttää ja on tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa ja huolehtia säännöllisestä käsienpesusta tai desinfioinnista, jos käsien peseminen ei ole mahdollista. Erityisen tärkeää käsihygienia on kampuksille tultaessa, ennen ruokailua sekä kampuksilta poistuttaessa.

Toiminta koronatartunta ja -altistumistilanteissa

Korona-aikana Perho Liiketalousopisto on aktiivisesti toiminut tietoon tulleissa koronatapauksissa ja altistumistilanteissa tartuntavaaran minimoimiseksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa etäopiskelu ja -työskentelyjärjestelyitä sekä omaehtoista karanteenia jo ennen viranomaisohjeita. Toistaiseksi tiedossamme ei ole yhtään koronatartuntatilannetta, jossa tartunta olisi saatu tai tartuntaketju olisi lähtenyt Perho Liiketalousopiston kampuksilta. Myös tietoomme tulleet altistumistilanteet on saatu rajattua nopeasti ja tehokkaasti.

OKM:n ja THL:n 12.10.2021 oppilaitoksille antamien suositusten mukaisesti jatkossa huolehditaan siitä, että

koronatartunnan saanut opiskelija tai henkilöstön jäsen jää viivytyksettä pois kampuksen koulutyöstä.

Ohjeistuksen antavat tartuntatautilääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset. Perho Liiketalousopisto ei itsenäisesti ryhdy toimen­piteisiin altistumisketjujen selvittämiseksi eikä omaehtoisesti edellytä etäopiskelu- tai etätyöjärjestelyitä mahdollisesta altistumisesta tiedon saatuaan. Luonnollisesti noudatamme terveydenhuollon ammattilaisten antamia karanteeni- ja toimintaohjeita mahdollisessa tartunta- tai altistumistilanteessa.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä sekä mahdollisia muutoksia viranomaisohjeissa ja -suosituksissa. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti tiedotteitamme Wilmassa tai kotisivuillamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa -hankkeen syysterveiset

Anne Maijala, lehtori, matkailuala
040 714 4276, anne.maijala (at) perho.fi

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveisetOhjaus tavoittaa! -hankkeessa on mukana yksitoista ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea. Hanke on yksi Oikeus osata -kehittämisohjelman hankkeista, ja sen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen haku- ja opiskeluvaiheessa sekä valmistumisen jälkeisessä ura- ja jatko-ohjauksessa.

Ohjaus tavoittaa! -hankeverkoston oppilaitoksissa kehittämistyö hyvässä vauhdissa!

Nyt kehitetään muun muassa www-sivuja hakijaystävällisemmiksi, suunnitellaan opiskelijaintraa, testataan ajanvarausjärjestelmiä ja erilaisia tapoja toteuttaa verkko-ohjausta sekä tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa väyläopintojen kehittämisessä. Oppilaitosten tavoitteiden mukaisesti kehittämistyötä tehdään hakeutumisvaiheen ohjauksessa, opintojen aikaisessa ohjauksessa sekä opiskelijoiden ohjaamisessa toiselta asteelta jatko-opintoihin ja työelämään.

Hankeverkoston tapaamisissa on tutustuttu myös muihin ohjaukseen liittyviin hankkeisiin ja niissä hankkeissa tehtävään kehittämistyöhön. Keskeisenä asiana hankeverkoston tapaamisissa on ollut myös kehittämistyön pilotointien ja tulosten jakaminen vertaisoppimisen näkökulmasta.


Case Perho Liiketalousopisto

Prosessikuvaus erityisen tuen opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hankkimisen tueksi oli aiemmin tapana järjestää työpaikkaohjaajakoulutuksia tai toimittaa ohjaajille materiaalipaketteja. Nämä toimintamallit eivät enää saavuta tai kokoa työelämän edustajia. Osaamisen hankkimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille sekä opiskelijoiden ohjauksen ja tuen tarpeiden moninaisuus haastaavat kehittämään uudenlaisia yhteydenpitotapoja.

Digitaalisuutta hyödyntävissä yhteydenpidon menetelmissä yhdistyvät tieto ja pedagogiikka, jotka samalla monipuolistavat ja monimuotoistavat vuorovaikutusta. Tärkeää on myös tiedon molemminpuolinen ajantasaisuus sekä saavutettavuus.

Tästä tarpeesta syntyi ajatus työstää interaktiivinen kuva, jossa on äänitettynä sekä kirjoitettuna ohjeistus jokaiseen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen jakson tueksi sekä opiskelijalle, ohjaajalle sekä opettajalle.

Kuvasta on linkit myös Opetushallituksen tutkinnon perusteisiin sekä videoidut ohjeet arviointilomakkeisiin ja niiden täyttämiseen.


Voit lukea koko uutiskirjeen täältä >>