Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

tiedote: Palailemme lähiopetukseen ma 26.4. alkaen!

Perho Liiketalousopistossa palataan asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkavalla periodilla koulutusaloittain annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu rajoitetusti jo 19.4. alkaen ja Helmi Centerin toiminta jatkuu voimassa olevien ryhmäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti.

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Pääkaupunkiseudun koronatartunta- ja koronailmaantuvuusluvut ovat pienentyneet merkittävästi maaliskuun lopun ja huhtikuun ajan.

Ammatillisen koulutuksen osalta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä >> on korostanut lapsiin ja nuoriin vaikuttavien koronarajoitusten purkamista ensisijaisesti, tautitilanteen niin salliessa. Koronakoordinaatio­ryhmä on jo aiemmin linjannut lähiopetukseen palaamisesta ammatillisessa koulutuksessa asteittain ja harkiten, huhtikuun puolivälistä alkaen.

Perho Liiketalousopistossa aktivoidaan harkitusti ja asteittain lähiopetusta

Kevätkauden viimeisen periodin aikana 26.4.–28.5.2021 tavoitteenamme on saada lisättyä lähiopetuksen osuutta kampuksillamme sekä kampusten lähiympäristössä harkitusti ja asteittain.

Olemme arvioineet kunkin Perho Liiketalosuopiston ryhmän opintojen vaiheen ja periodin lähiopetustarpeet, terveysturvallisesti käytettävissä olevat kampustilat Töölössä ja Malmilla sekä opetustilanteiden ja ruokailujen järkevän rytmityksen. Viimeisen periodin toteuttamisen lähtökohtana on kunkin perholaisen ryhmän ja opiskelijan Wilma -työjärjestykseen perustuva suunnitelma, johon pyritään tekemään mahdollisimman vähän muutoksia.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta lähiopetuksessa sekä muista kevään viimeisellä periodilla huomioitavista käytännön asioista. Ehdottoman tärkeää on, että vain terveenä ja hyvävointisena saa tulla kouluun ja osallistua opetukseen. Lisäksi on tärkeää varautua siihen, että aina kampustiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamisessa kaikissa tiloissamme.

Lähiopetuksen järjestämisessä noudatamme 26.4.–28.5. seuraavia yhteisiä periaatteita ja painotuksia:

 • Maksimissaan 1/3 normaalista opiskelijavahvuudesta saa olla yhtäaikaisesti läsnä kampuksella, mikä vastaa pääkaupunkiseudulla ammatillisessa koulutuksessa noudatettavaa koronakoordinaatioryhmän tekemää linjausta. Toteutuminen varmistetaan päivittäin huolellisella lähiopetuksen aikataulu- ja ryhmäkoko­suunnittelulla, ruokailuihin ilmoittautumisilla sekä läsnäolotarkistuksilla ryhmittäin.
 • Kampuksilla käytetään monipuolisesti erilaisia ryhmäoppimisen mahdollisuuksia (ml. ulkona toteutettavat toiminnalliset ratkaisut) ja kampusrakennuksissa tilat valitaan siten, että kullakin ryhmällä on koko ajan käytettävissään riittävän väljä ja turvavälit mahdollistava tila.
 • Kun harkitaan eri ryhmien/opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua lähiopetukseen, painotamme harkinnassa
  • valmistumisvaiheessa tai sitä lähellä olevia opiskelijoita
  • syksyllä 2020 ja keväällä 2021 opintonsa aloittaneita opiskelijaryhmiä
  • opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita mm. pienryhmin ja tukipajoin.
 • Kampuksilla tapahtuvan ryhmämuotoisen opiskelun tilat, oppituntien aikataulut, ruokailuajat ja opiskelijoiden kulku kampuksille pyritään toteuttamaan niin, että ryhmät ovat mahdollisimman vähän kosketuksissa toistensa kanssa ja että ruokailu- ja yhteiskäyttötiloissa turvavälien ylläpitäminen on koko ajan mahdollista.
 • Kaikkien lähiopetuksessa käytettävien kampustilojen tuuletukseen, ilmanvaihtoon, siivoukseen sekä desinfiointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ryhmien siirtymisiä opetustilasta toiseen saman opintopäivän aikana vältetään kaikin keinoin.

Ravintola Perhon tiloissa palvellaan rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikkarajoituksin

Ravintoloiden sulkutilan päätyttyä Ravintola Perhon asiakasruokailutiloja on avattu 19.4. pääasiassa lounasasiakkaiden tarpeita huomioiden. Toistaiseksi aukioloaika on arkipäivisin klo 11–15. Lisäksi tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa jatketaan ja Ravintola Perhon ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Luonnollisesti asiakaspaikkamäärissä sekä terveysturvallisuudessa noudatamme kaikkia voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Ravintola Perhon asiakasvarauksella käytettävissä olevien kabinettitilojen varaaminen on mahdollista rajoitetusti pienten asiakasryhmien käyttöön. Jo tiloja varattaessa varmistamme, että ryhmäkoko noudattaa Etelä-Suomen alueellisia kokoontumisrajoituksia ja että tilaisuudet ovat muutoinkin järjestettävissä asianmukaisin turvavälein ja terveysturvallisella tavalla.

Liikuntakeskus Helmi Centerin liikuntatilat avoinna ammattiurheiluun ja nuorten harjoitteluun

Helmi Center pysyy edelleen suljettuna kuitenkin niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää. Toistaiseksi liikuntatilojen käyttämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka ja ne koskevat myös opiskelijoidemme liikuntaa Helmi Centerin tiloissa.

Helmi Center huolehtii tilojen varauksen yhteydessä, että mainittuja käyttörajoituksia noudatetaan. Tiloja varanneet seurat ja harjoitustilanteita toteuttavat valmentajat puolestaan vastaavat turvallisuudesta ja koronaohjeistuksen noudattamisesta.

Kampusrakennusten aukiolo ja palvelut

Perho Liiketalousopiston kampustilat ovat avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut) sekä Töölössä että Malmilla. Palvelutiloissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palvelutilanteet pystytään hoitamaan henkilökohtaisesti ja asianmukaisia turvavälejä noudattaen.

Käytännön toimintaohjeet kampuksilla

tiedote: Palaamme asteittain lähiopetukseen 26.4.2021 alkaen

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan ja muutoksista arjen käytänteisiin tiedotetaan. Tiedotamme muutoksista ja pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa sekä nettisivujamme perho.fi.

Jokaisella perholaisessa yhteisössä toimivalla on tärkeä rooli ja vastuu yhteisestä turvallisuudestamme. Seuraavassa toimintaohjeet kaikille Perho Liiketalousopiston tiloissa työskenteleville, opiskeleville ja vieraileville:

 • Tule vain terveenä ja hyvävointisena kampukselle.
 • Jos saat koronaan viittaavia oireita koulupäivän aikana, ilmoita asiasta opettajalle/ohjaajalle ja poistu viivytyksettä koulun tiloista ja hakeudu koronatestiin.
 • Käytä aina kampustiloissa kasvomaskia (poikkeuksena ainoastaan painavat terveydelliset syyt, jotka on varauduttava perustelemaan).
 • Huolehdi 2 metrin turvavälistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Pese kädet kuumalla vedellä ja saippualla aina tullessasi kampukselle, ennen ruokailua sekä esim. niistettyäsi tai yskittyäsi – ja vähän väliä päivän aikana.
 • Käytä käsidesiä, jos käsienpesu ei ole mahdollista.
 • Yski ja aivasta hihaan ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan.
 • Tervehdi tuttavallisesti, mutta ilman kättelyä tai halaamista.
 • Etsi kampukselta hyvä ja väljä työskentelytila. Jos työskentelet yhteistilassa, työskentele samassa pisteessä koko päivän ajan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat työpisteet ja työvälineet käytettyäsi niitä.
 • Vältä ovenkahvoihin ja pintoihin koskemista paljain käsin.
 • Huomioi turvavälit taukotiloissa ja lounastauolla. Pidä muihin väliä ruokajonossa ja myös ruokaillessa.
 • Kulje koululle polkupyörällä tai jalan, jos mahdollista. Pyri välttämään ruuhkabusseja ja -junia.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

 

tiedote: Lähiopetukseen asteittain ma 26.4. alkaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti jatkamme etäopiskelua 23.4. saakka Perho Liiketalousopistossa. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 saakka. Ravintola Perhon noutomyynti ja ruokarekka jatkavat normaalisti toimintaansa. Helmi Center pysyy toistaiseksi suljettuna kuitenkin niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää.

tiedote: Lähiopetukseen asteittain ma 26.4. alkaen

Koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa pääkaupunkiseudulla rajoituksista ja sulkutilasta huolimatta. Onneksi viimeisten päivien aikana tartuntaluvut ovat kuitenkin kääntyneet laskuun. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 30.3. linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan vielä pääsiäisen jälkeen.

Perho Liiketalousopisto jatkaa etäoppimisen ratkaisuin käynnissä olevan jakson loppuun eli 23.4.2021 asti.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita pyritään tukemaan kaikin keinoin, jotta tavoiteaikataulussa valmistuminen olisi mahdollista.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Perho Liiketalousopisto palaa lähiopetukseen asteittain maanantaina 26.4. alkaen kevätkauden viimeisellä periodilla.

Noudatamme lähiopetuksen ratkaisuissa terveysviranomaisten sekä pääkaupunkiseudun asiantuntijoiden linjauksia ja päätöksiä. Vaikka lähiopetukseen siirryttäisiin, opiskelija pystyy halutessaan osallistumaan opetukseen myös etäyhteyksin. Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta lähiopetuksessa tulevien viikkojen aikana.

 • Ravintola Perhoon sulkutila vaikuttaa siten, että asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyvät suljettuina 18.4. saakka. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään.
 • Helmi Center pysyy suljettuna niin, että vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet sekä ammattiurheilijat voivat sitä käyttää.
 • Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut ovat saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ja julkisissa kulkuvälineissä on maskipakko. Ainoastaan terveydentilan estäessä maskia voi olla käyttämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme.

Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia, tällä hetkellä kuusi henkilöä, sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Epidemiatilanteen etenemistä seurataan ja muutoksista arjen käytänteisiin tiedotetaan. Lisäksi seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Tiedotamme muutoksista ja pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa sekä kotisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

 

webinaari: Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö

Aika: ti 30.3.2021 klo 14–15
Paikka: webinaari Teams

Perho Liiketalousopistossa ravintola-alan opiskelijat ovat jo parin vuoden ajan saaneet mahdollisuuden käydä ammatillisen koulutuksen tulevaisuudessa, jossa virtuaalisuus laventaa oppimisympäristöä silmin nähden potenssiin äks.

Tervetuloa tutustumaan virtuaaliseen Perho HoloLens -oppimisympäristöömme

Tiistain 30.3. miniwebinaarissamme klo 14–15 esittelemme virtuaalisen Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön.

Perho HoloLens -sovellus opastaa ja ohjeistaa opiskelijaa työprosessien eri vaiheissa, kun tämä voi puolestaan käskyttää sovellusta katseilla ja eleillä.

Opiskelijalle on kädet vapaana tehdä ja työskennellä sekä lisäksi mahdollisuus silmäillä älylaseille tallennettua opetusmateriaalia ja kommunikoida etäyhteydellä; myös virtuaalisessa oppimisympäristössä opettaja on katseen kantamassa tukemassa ja ohjaamassa.


Virtuality goes real in our restaurant and culinary studies

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Perho HoloLens 2 – yhteistyössä Softability XR Studio

webinaari: Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö

ViSu-miniwebinaari PHL2 30.3.

Perholaiset esittelivät Perho Hololens -oppimisympäristöä 14.–18.10.2019 VET Expossa

Perho HoloLens kehitettiin yhdessä Softability XR Studion >> kanssa vuonna 2020. Virtuaalisen ja simuloidun ravintola-alan oppimisympäristön tarjoavasta Perho HoloLens -sovelluksesta on nyt julkaistu uusi versio. Sovellus on ladattavissa HoloLens 2 -älylaseihin Microsoftin äppikaupassa:


Perho HoloLens -pilottioppimisympäristö – lisätietoja

Jarmo Åke, koulutusteknologian kehittämispäällikkö, lehtori
040 147 8552
jarmo.ake (at) perho.fi

Katja Winogradow, lehtori, uravalmentaja
040 809 3636
katja.winogradow (at) perho.fi


Perho HoloLens pilottioppimisympäristö -webinaari on osa opetushallituksen rahoittamaa Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa -hankkeen miniwebinaarisarjaa (pdf) >>

 

 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 5.4. saakka

Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on jatkunut huolestuttavana sulkutilasta ja 8.3. voimaan tulleista lisärajoituksista huolimatta. Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on arvioinut koronatilanteeseen liittyviä riskitekijöitä ja päättänyt, että terveys- ja turvallisuussyistä jatkamme etäopiskelua ainakin pääsiäisen yli, 5.4. saakka. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 valtioneuvoston maanantaisen sulkuesityksen mukaisesti.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan esityksiä mahdollisista alueellisista liikkumisrajoituksista ja muista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävistä toimenpiteistä, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi pääkaupunkiseudulla asuviin. Tällä hetkellä ei ole tietoa toimenpiteiden yksityiskohdista. Pääkaupunkiseudun koronayhteistyöryhmä on tänään linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan pääsiäisen yli, mutta kaupungit tekevät päätökset.

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on 24.3. tehnyt päätöksen, että jatkamme edelleen pääosin etäopinnoissa kaikilla koulutusaloillamme 29.3. – 5.4.2021. Koronatilanteen kehitys ja siihen liittyvät terveydelliset riskit huomioiden tällä hetkellä ei ole edellytyksiä ryhmämuotoiseen lähiopetukseen palaamiseen. Vaikka etäoppiminen ei aina ole optimaalinen ratkaisu oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, pystymme opiskelemaan ja ohjaamaan oppimista verkkoympäristössä turvallisesti.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta tulevien viikkojen aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen opintojen loppuvaiheessa sekä valmistumisen tavoiteaikataulussa.

Valtioneuvosto on 22.3. esittänyt, että tällä hetkellä 28.3. saakka voimassa oleva ravintoloiden sulku jatkuisi kolme viikkoa eli 18.4. saakka. Toteutuessaan ravintoloiden sulku koskisi mm. Uudenmaan aluetta ja se tarkoittaisi, että Ravintola Perhon asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyisivät suljettuina vastaavasti. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Korostamme, että koulun tiloissa asioitaessa ja julkisissa kulkuvälineissä tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme. Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia, enintään kuuden hengen kokoontumisrajoituksia sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Toivomme, että pääsisimme palaamaan normaalimpaan arkeen kevään aikana, koronatilanteen niin salliessa. Perho Liiketalousopistossa valmistaudumme erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja opiskelumalleihin kaikilla koulutusaloilla. Mahdollinen paluu kampuksille ja pienryhmissä tapahtuviin lähiopintoihin tullaan toteuttamaan hallitusti portaittain.

Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Uusimmat koronarajoitukset ja tulevat toimenpiteet

tiedote: Uusimpien koronarajoitusten ja valmisteilla olevien toimenpiteiden vaikutus Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä päätti 19.2.2021, että opintovuosi jatkuu etäopintoina 28.3. asti. Uudet viranomaisohjeet ja päätökset eivät tällä hetkellä vaikuta tähän päätökseen. Ravintola Perhossa valmistaudutaan poikkeustilapäätöksen jälkeen tapahtuvaan asiakastilojen sulkemiseen 8.3. alkaen ja siirtymiseen take away -toimintaan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 
Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on helmikuun loppupuolella jatkunut edelleen huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla. Valtioneuvosto on tänään todennut Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen johdosta.

Tiedotimme 19.2.2021, että 1.3.–28.3.2021 Perho Liiketalousopistossa jatketaan pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021. Lähiopetus on mahdollista edelleen hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Lisäksi pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen ja opintojen loppuvaiheen tarpeet, esimerkiksi työelämässä oppimisen haasteiden ratkaisemisessa sekä oppilaitosnäyttöjen toteuttamisessa.

Rajatuissa lähiopetustilanteissa ja muissa kohtaamissa kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia ohjeita:

 • enintään kuuden hengen kokoontumiset
 • noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta: koronaturvallisuusohjeet, riittävät turvaetäisyydet ja väljät tilat
  • koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuun aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä.

Ravintola Perho valmistautuu asiakastilojensa sulkemiseen

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut poikkeustilaolosuhteisiin liittyvästä ravintolatilojen sulkemisesta määräajaksi, joka toteutuu 8.3. alkaen ja jatkuu ainakin 28.3. asti.

Ravintola Perho valmistautuu ja organisoituu tällä viikolla asiakastilojensa sulkemiseen. Opiskelijoita otetaan työvuoroihin vähemmän kuin normaalisti ja työskentelyyn käytetään opetuskeittiö ja kabinettitiloja, jotta varmistetaan kaikille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Asiakastilojen sulkemisen myötä ravintolassa tullaan keskittymään erityisesti lounaiden jakelutoimintaan take away -tilauksien pohjalta sekä panostamaan koko ajan reitillään jatkavan ruokarekan palveluihin.

Perho Liiketalousopiston kampukset ja Helmi Center

Perho Liiketalousopiston kampukset ovat toistaiseksi avoimina koronarajoitukset ja toimintaohjeet huomioiden. Malmin kampuksella Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun liittyvään harjoitteluun informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Seuraa tiedottamistamme!

Viime viikolla alueelliset viranomaiset ennakoivat mahdollisesti valmisteilla olevaa koulutilojen sulkemista koskevaa viranomaismääräystä, jonka sisällöstä tai aikataulusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos tällainen määräys myöhemmin annetaan, tiedotamme sen vaikutuksista Perho Liiketalousopistossa viivytyksettä. Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme sen vaatimista muutoksista.

Pyydämme edelleen seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka

Eilen annettuja viranomaissuosituksia ja linjauksia arvioituaan Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuosi jatkuu pääosin etäopintoina talvilomaviikon 8 jälkeen 1.3–28.3.2021 välisen ajan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pitivät torstaina 18.2.2021 tiedotustilaisuudet koronatilanteen kehittymisestä ja tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Pääkaupunkiseudulla kehitys on helmikuun aikana jatkunut huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on päättänyt vallitsevassa tilanteessa, että toisella asteella ja ammatillisen opetuksessa voidaan palata osittain lähiopetukseen. Koordinaatioryhmän linjauksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa enintään 1/3 opiskelijoista voi olla kerrallaan lähiopetuksessa rajatusti ja terveysturvallisesti. Muilta osin alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun 2021 loppuun.

Opintovuotta 2021 jatketaan kaikilla koulutusaloilla maaliskuun loppuun pääosin etäopinnoissa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuotta jatketaan 1.3.–28.3.2021 pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021.

Lähiopetus on mahdollista hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Kaikissa lähiopetus-, tukipaja- ja ohjaustilanteissa saa olla enintään 1/3 normaalista ryhmäkoosta ja opetuksessa hyödynnetään kampusrakennusten tilavimpia luokka- ja muita tiloja. Opetus- ja ohjaustilanteissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita sekä riittäviä turvaetäisyyksiä.

Korostamme, että kaikissa opetustilanteissa ja koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei ole yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuussa sekä ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti (erityisen tuen tarpeet) lähiopetusmahdollisuuksista koululla. Uraohjaajamme ovat jatkossakin opiskelijoiden ensisijaisia kontaktihenkilöitä ja hakevat aktiivisesti toimivimpia oppimisen ratkaisuja – turvallisuusohjeistukset huomioiden.

Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina ja Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat käytettävissä alkuvuodesta totuttuun tapaan. Helmi Centerin tilojen informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä. Tarpeen mukaan tarkennamme toimintaohjeita erikseen sähköpostitse sekä Wilmassa, koulutusala- ja kampuskohtaisesti.

Toivomme, että talvilomaviikko antaisi poikkeustilanteesta ja rajoituksista huolimatta perholaisille opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden hengähtää hetkeksi sekä nauttia Suomen talvesta!

Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka – lisätiedot

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

 

artikkeli: Kultakellosta elinikäiseen oppimiseen 

Helmikuun puolen välin jälkeen starttaa taas valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen.  Peruskoulun ja lukion päättävät enemmistönä ottavat suuntaa elämälle valitsemalla itselleen jatko-opinnot, joiden nyasasaurus parringtonin aikaan oli määrä kantaa koko loppuelämän.

Yleensä niin kävikin – ja käy edelleen, vaikka ”ammattiluokkaan” synnytään enää harvoin suoraan. Oppimisesta on tullut arkea, ja oppia voi milloin ja missä vain.

Olemme aidosti läsnä ja tukena opiskelijoiden arjessa

Prosessit ovat mallillaan Perho Liiketalousopistossa, josta valmistuu vuosittain satoja työelämän arvostamia ammattilaisia ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan aloille. Olemme aidosti läsnä ja tukena opiskelijoiden arjessa kaikissa oppimisympäristöissä muuallakin kuin kampuksillamme Malmilla, Töölössä ja verkossa.

Hyvällä perustutkinnolla voi myös päästä suoraan sisään ammattikorkeaan ilman pääsykoetta

”Innostavat ja käytännön oppimista edistävät paikat, opetustavat ja sisällöt ovat opintojemme suola, jota on tarjolla kaikissa oppimisympäristöissämme ja hyvin tuloksin”, kertoo Perho Liiketalousopiston matkailualan koulutusalajohtaja Satu Sandman.

Perho Liiketalousopistolla on tarjota omasta takaakin työelämälähtöisiä, suoraan liike-elämään kytkettyjä oppimisympäristöjä, kuten ravintola Perho, liikuntakeskus Helmi Center ja Perhon Ruokarekka. Opiskelijalle on kuitenkin kohokohta se, kun pääsee talosta ulos kentälle oikeisiin töihin.

Työpaikoillaan meiltä valmistuneet, siinä kuin vielä opiskelevatkin, matka-asiantuntijat, matkailupalvelujen tuottajat, vastaanottovirkailijat, merkonomit, kokit ja tarjoilijat käärivät hihansa pyytämättäkin. Alojensa ammattiosaajina he hallitsevat palvelun lisäksi suvereenisti myös vastuullisen toiminnan periaatteet niin, että heitä voi hyvällä omatunnolla kutsua kestävän kehityksen lähettiläiksi.

Kestävä kehitys on tänään jo oleellinen osa meillä hankittua ammatillista osaamista. Kaikkien alojemme opinnoissa vastuullista toimintaa ja ammattietiikkaa opitaan muun muassa Malmin kampuksellamme sijaitsevalla omalla kaupunkipellolla, Green City Farmilla.

Pelto tuottaa ekologista lähiruokaa opetusravintolamme sekä muiden kestävään gastronomiaan sitoutuneiden ravintoloiden tarpeisiin ja auttaa oppimisympäristönä kaikkien alojemme opiskelijoita ymmärtämään kestävän tuotantoketjun eri vaiheita: raaka-ainetuotanto, logistiikka, jalostus, tuotteistus, markkinointi, myynti ja kierrätys.

Kestävä tulevaisuus on kestävää yleissivistystä ja ammattiosaamista – kuten uusi koulutustuotteemme

Lukio tarjoaa yleissivistystä ja läpäistyt kirjoitukset valkolakin, mutta ne voi hankkia myös ammatillisissa opinnoissa. Tarjoamme elokuusta 2021 alkaen Eiran aikuislukion kanssa liiketoiminnan ja matkailualan perustutkintojen kaksoistutkinnot, joissa lukion kursseja voi suorittaa aina lukion päättötodistukseen saakka.

”Olemme vakuuttuneita, että myös kestävän kehityksen näkökulmien painotus tutkinnonosien sisällöissä tulee innostamaan ja kannustamaan opiskelijoitamme yhä enemmän. Uuden kaksoistutkintotuotteemme tutkinnonosat

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • Vastuullinen matkailu

kestävällä kehityksellä maustettuina ovat mielestämme osa kestävästi toimivaa tätä päivää ja tulevaisuutta myös työmarkkinoilla”, sanoo liiketoiminnan koulutusalajohtaja Katriina Klén.

Kestävän kehityksen näkökulmilla painotettujen lukio- ja ammatillisten aineiden sisältöjen lisäksi Töölön kampuksella odottavat opiskelijoitamme nurkan takana työpaikat ja muut elävät oppimisympäristöt sekä julkisen liikenteen ja muun keskustainfran mahdollisuudet.


Skippaa välivuosi ­– hanki lukiopohjainen perustutkinto

Lukiopohjaiseen perustutkintoon valmistuu meiltä keskimäärin 1,5 vuodessa. Se tekee esimerkiksi uravalinnasta epävarmalle ylioppilaalle ammatillisesta perustutkinnosta varteenotettavan vaihtoehdon. Opintojen aikana varmistuu, onko alavalinta oikea.

Myös korkeakouluopintojen rahoitus osa-aikatöillä on järkihommaa ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen turvin, joiden hankkimiseen saadut opintoetuudet eivät nakerra korkeakouluopintojen vastaavia etuuksia.

 • Perustutkinnossa hankitaan työkokemusta ja luodaan kontakteja työelämään.
 • Opintojen aikana voi meillä suorittaa restonomi- ja tradenomiopintoja (väyläopinnot) ja edistää näin mahdollisia amk-opintoja jopa yhdellä opintovuodella.
 • Hyvällä perustutkinnolla voi päästä suoraan sisään ammattikorkeaan ilman pääsykoetta.
 • Käytännönosaaminen avittaa teoriaopintoja.
 • Perustutkinto osatutkintona sopii myös täydennyskoulutukseksi.

Perho Liiketalousopisto on myös valtakunnallinen urheiluoppilaitos. Vuonna 2018 Perho Liiketalousopisto sai kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatin ja 2020 kunniamaininnan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa.


Artikkeli on julkaistu Länsiväylässä 15.2.2021 >>

 

blogi: Noora, Taitaja2021 & Visuaalinen myyntityö

Mirjami Lehikoinen, lehtori
mirjami.lehikoinen (at) perho.fi

Tervetuloa kurkistamaan Taitaja 2021-semifinaalien 3.2. Visuaalinen myyntityö -lajin kilpailutehtävän (pöytäesillepanon rakentaminen) tunnelmiin Malmille!

Noora, Taitaja2021 & Visuaalinen myyntityö

Tämän tekijä jatkaa kyllä finaalikilpailuun!

Kilpailutoiminta tarjoaa henkilökohtaisia haasteita, huomiota ja sparrausta myös tavoitteellisesti opiskeleville. Kilpailutoiminta luo näille opiskelijoille ikimuistoisia kokemuksia, oppia ja itsensä ylittämistä ja on auttanut myös työllistymisessä.

Taitaja-kilpailujen Visuaalinen myyntityö -lajin perholainen semifinalisti oli monilahjakas merkonomiopiskelija Noora Salo KT19LT-ryhmästä. Kilpailusta jäi myös minulle valmentajana hyvä fiilis, sillä ohjattavanani oli ollut opiskelija, joka on selvästi visuaalinen, trendeistä hyvin perillä sekä määrätietoinen ja aina innokas oppimaan uutta.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan ammattitaidon alle 22-vuotiaiden Suomen mestaruuksista

Poikkeusajan järjestelyt myös Taitaja -kilpailussa

Korona-ajan Taita 2021 -semifinaalit toteutettiin opiskelijan omassa oppilaitoksessa noudattaen tarkkoja sääntöjä ja ohjeita. Nyt oltiin Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella, joka on liiketoiminnan, matkailualan ja urheilijakoulutuksemme pääkampus.

Tänä vuonna kilpailijoilla oli ensimmäistä kertaa ennakkotehtävä: opiskelijan piti valita alueeltaan keittiötuotteita myyvä yritys, sopia tuotteiden lainaamisesta kilpailupäivän pöytäesillepanoa varten, valita tuotteet ja tuoda ne koululle sekä tehdä tästä yhteistyöstä raportti. Ja myöhemmin tietysti palauttaa tuotteet.

Muu etukäteisvalmentautuminen meni varsin perinteisesti: opiskeltiin teoriaa, harjoiteltiin pöytäesillepanoa koulun tuotteilla ja treenattiin asiakasinformaation tekemistä.

90 minuutin rutistus

Kilpailua edeltävänä päivänä Noora oli noutanut valitsemansa tuotteet Stockalta. Minun tehtäväni oli valmistella kilpailutila.

Itse kilpailupäivänä kilpailijalla oli 1,5 tuntia aikaa purkaa tuotteet, tehdä houkutteleva, myyvä ja brändiin sopiva pöytäesillepano sekä asiakasinformaatio – ja kirjoittaa päivästä itsearviointi ja pakata tuotteet. Kilpailijan huoltaja-valmentaja-valvojana dokumentoin kilpailun tuomareille Nooran työskentelyä: otin kuvia työn etenemisestä puolen tunnein välein.

Kilpailupäivä

Klo 13: Kilpailu alkaa

Tuotteet haettu ja valmiina kilpailuun! Noora oli halunnut tehdä yhteistyötä Stockmannin kanssa, joka ei ole aiemmin tehnyt oppilaitosyhteistyötä. Tuotteeksi Noora oli valinnut Casa Stockmann -brändin, josta kertyi neljä kassillista kotimaista designia esille pantavaksi.

Noora, Taitaja2021 & Visuaalinen myyntityö

Stockman Casa -tuotteiden matka kapsäkeistä pöytäesiillepanoksi alkaa

Klo 13.30: Tuoteet purettuna ja valmiina somistukseen

Noora sai puolessa tunnissa purettua tuotteet. Varsinkin lainatavaroiden kohdalla se oli tehtävä varoen ja huolellisesti.

Jo kohta somistus oli pitkällä. Nooran työskentely on johdonmukaista ja tarkkaa; pöytäesillepano noudattaa visuaalisen myyntityön teorian oppeja.

Koko kilpailun aikana kaikilla kisaajilla on ääniyhteys muihin kilpailijoihin ja tuomareihin Teamsin kautta. Omasta puolestani yritin koko kilpailusuorituksen ajan välttää katsekontaktia Nooraan, jottei kumpikaan olisi vahingossakaan puhunut mitään…

Voin sanoa, että koville otti vierestä seuraaminenkin! Vaikka en itse kisaamiseen osallistunutkaan, pulssini oli koko ajan varmasti yli 200.

Klo 14: Kohta valmista!

Noora, Taitaja2021 & Visuaalinen myyntityö

Somistus on jo melkein valmis. Noora tekee hinnastoa.

14.30: Takaisin alkuun ;)

Noora, Taitaja2021 & Visuaalinen myyntityö

Valmista finaaliin!

Tehtävä suoritettu! Noora purki ja pakkasi tavarat huolellisesti Stockmannille palautusta varten, kun minä lähetin kilpailutehtävät ja päivän kuvat tuomaristolle.

Tulos: finaalipaikka lunastettu!

Kuten kilpailutyöstä (ks. kuva yllä) voi arvatakin, Nooraa jatkaa finaaliin.

”Ammattimainen, tasapainoinen, mielenkiintoinen, vahva tarinankerronta”, tuomarit arvioivat, huippupisteiden lisäksi.

”Noora vaikuttaa vanhemmalta kuin on.”

”Huippuopiskelija” kuvaavat perholaiset uraohjaaja ja opettajat Nooraa.

Lähdemme ilolla ja innolla treenaamaan haastavaan Taitaja-finaaliin!


P.S.

Noora on btw saanut käytännön kokemusta visuaalisesta myyntityöstä muun muassa viime kesän työharjoittelussaan Green City Farmilla:

 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuosi jatkuu pääosin etäopintoina talvilomaviikon 8 loppuun eli 28.2.2021 saakka.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on keskiviikkona 27.1.2021 tiedottanut alueellisten rajoitustoimien jatkamisesta pääosin helmikuun loppuun saakka. Päätös koskee myös toisen asteen opiskelun jatkamista etäopintoina 28.2.2021 saakka kuitenkin siten, että koordinaatioryhmä arvioi tilannetta vielä ensi viikon kokouksessaan.

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Lähiopetukseen palataan aikaisintaan ma 1.3.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan alkuvuoden koronaepidemian tilanteen kehitys on edelleen huolestuttava varsinkin Uudenmaan alueella. Erityisesti 16–18 -vuotiaiden ja 19–30 -vuotiaiden ikäryhmissä on HUS-alueella tehdyissä koronatesteissä esiintynyt lisääntyvässä määrin positiivisia koronatestituloksia. Koordinaatioryhmä päätti 27. tammikuuta, että marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla asetettuja koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan pääosin siten, että ne ovat voimassa 28.2.2021 saakka. Aiemmin rajoitusten piirissä olleita alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta­mahdollisuuksia kuitenkin avataan turvallisuusmääräysten noudattamisen vaatimuksin.

Vallitsevassa tilanteessa Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuotta 2021 jatketaan pääosin etäopinnoissa. Ryhmissä tapahtuvaan lähiopetukseen palataan laajemmin aikaisintaan maanantaina 1.3.2021, jos siihen on alueellisen koronatilanteen ja viranomais­ohjeistuksen mukaan turvalliset edellytykset. Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina ja Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat käytettävissä myös etäopiskeluvaiheen aikana. Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 20-vuotiaiden ryhmäliikuntaan Malmin kampuksella informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan

Pyrimme koko ajan aktiivisesti löytämään kaikkien perholaisten opiskelijoiden kannalta parhaita oppimisen ratkaisuja poikkeusolosuhteiden edelleen jatkuessa.

Perho Liiketalousopisto järjestää erityisille oppijoille sekä yksilöllisesti lähiopetusta vaativille pienryhmille mahdollisuuden osallistua opetukseen kampuksilla. Näissä tilanteissa oppimistilanteet toteutetaan asianmukaisin turvavälein, maskivaatimuksin ja koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Kaikista opetusaikatauluista ja käytännön asioista tiedotetaan erikseen sähköpostitse sekä Wilmassa koulutusala- ja kampuskohtaisesti.

Seuraa tiedotteitamme

Olemme 27.11.2020 tiedottaneet laajemmin Perho Liiketalousopiston palveluista sekä toimintaohjeista koronatilanteesta johtuvan etäopiskelujakson aikana.

Kehotamme edelleen seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti, kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tai palauttamaan mieleen palveluinformaation ja toimintaohjeet:


Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Perho Liiketalousopistossa uusi opintovuosi 2021 alkaa pääosin etäopiskelulla, joka jatkuu kaikilla koulutusaloilla ainakin su 31.1.2021 asti.

Etäopiskeluaikaa on jatkettu, koska pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on jatkanut alueellisten rajoitustoimien kestoaikaa pääosin 31.1.2021 asti.

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Lähiopetukseen palataan aikaisintaan ma 1.2.2021 – välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan

Koronakoordinaatioryhmän mukaan joulun ja vuodenvaihteen ajan vaikutusta epidemiatilanteen kehi­tykseen on vielä tällä hetkellä vaikeaa arvioida luotettavasti. Koordinaatioryhmä on tänään päättänyt, että marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla asetettuja koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan siten, että ne ovat voimassa 31.1.2021 saakka. Rajoitusten piirissä on ammatillinen koulutus, jota jatketaan etäopetuksessa. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan.

Rajoitusten voimassaolon jatkuessa Perho Liiketalousopiston opintovuosi 2021 käynnistyy pääosin etäopinnoissa ja ryhmissä tapahtuvaan lähiopetukseen palataan aikaisintaan maanantaina 1.2.2021, jos alueellinen koronatilanne ja viranomaisohjeistus antavat siihen edellytykset turvallisesti. Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta.

Tammikuussa 2021 opintonsa aloittavat

Tammikuussa 2021 tutkinto-opintonsa aloittaville uusille ryhmille järjestetään mahdollisuus käynnistää opintoja turvallisesti ja kokoontumisrajoitukset huomioiden pienryhmissä sekä Malmin että Töölön kampukselle. Aikatauluista ja käytännön asioista tiedotetaan koulutusala- ja kampuskohtaisesti sähköpostitse ja Wilmassa.

Tukipalvelut

Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat edelleen käytettävissä myös etäopiskeluvaiheen aikana.

Helmi Centerin tilat Malmin kampuksella pysyvät kiinni sisäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti. Olemme 27.11.2020 tiedottaneet laajemmin Perho Liiketalousopiston palveluista sekä toimintaohjeista koronatilanteesta johtuvan etäopiskelujakson aikana.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tai palauttamaan mieleen palveluinformaation ja toimintaohjeet:


Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita.

Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711