tiedote: Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka

Eilen annettuja viranomaissuosituksia ja linjauksia arvioituaan Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuosi jatkuu pääosin etäopintoina talvilomaviikon 8 jälkeen 1.3–28.3.2021 välisen ajan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pitivät torstaina 18.2.2021 tiedotustilaisuudet koronatilanteen kehittymisestä ja tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Pääkaupunkiseudulla kehitys on helmikuun aikana jatkunut huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on päättänyt vallitsevassa tilanteessa, että toisella asteella ja ammatillisen opetuksessa voidaan palata osittain lähiopetukseen. Koordinaatioryhmän linjauksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa enintään 1/3 opiskelijoista voi olla kerrallaan lähiopetuksessa rajatusti ja terveysturvallisesti. Muilta osin alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun 2021 loppuun.

Opintovuotta 2021 jatketaan kaikilla koulutusaloilla maaliskuun loppuun pääosin etäopinnoissa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuotta jatketaan 1.3.–28.3.2021 pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021.

Lähiopetus on mahdollista hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Kaikissa lähiopetus-, tukipaja- ja ohjaustilanteissa saa olla enintään 1/3 normaalista ryhmäkoosta ja opetuksessa hyödynnetään kampusrakennusten tilavimpia luokka- ja muita tiloja. Opetus- ja ohjaustilanteissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita sekä riittäviä turvaetäisyyksiä.

Korostamme, että kaikissa opetustilanteissa ja koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei ole yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuussa sekä ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti (erityisen tuen tarpeet) lähiopetusmahdollisuuksista koululla. Uraohjaajamme ovat jatkossakin opiskelijoiden ensisijaisia kontaktihenkilöitä ja hakevat aktiivisesti toimivimpia oppimisen ratkaisuja – turvallisuusohjeistukset huomioiden.

Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina ja Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat käytettävissä alkuvuodesta totuttuun tapaan. Helmi Centerin tilojen informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä. Tarpeen mukaan tarkennamme toimintaohjeita erikseen sähköpostitse sekä Wilmassa, koulutusala- ja kampuskohtaisesti.

Toivomme, että talvilomaviikko antaisi poikkeustilanteesta ja rajoituksista huolimatta perholaisille opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden hengähtää hetkeksi sekä nauttia Suomen talvesta!

Pääosin etäopintoja 28.3.2021 saakka – lisätiedot

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711