Entries by Jonna Ordning

Mehiläistarhaus

KEKE-opas Mehiläiset – talouskasvun ja monimuotoisuuden tekijät Perho Liiketalousopiston mehiläispesät ovat Malmin kampuksella Green City Farmin yhteydessä. Mehiläiset tuottavat hunajaa, mutta niillä on myös valtavan suuri merkitys viljeltyjen ja luonnonkasvien pölytyksen kannalta. Eri mehiläisten on arvioitu pölyttävän 75–85 prosenttia maailman kasvilajeista. Pölytystyö on todella arvokasta, sillä se tukee alueen ja maan taloutta sekä luonnon monimuotoisuutta. Perholaiset […]

Jätteensynnyn ehkäisy ja kierrätys

KEKE-opas Paras jäte on syntymätön jäte Jos ja kun jätettä kuitenkin syntyy, lajittele se oikein ja laita kiertoon. Luonto ja kiertotalous kiittävät! Jätteiden syntyä voidaan vähentää materiaalitehokkuudella eli materiaalien säästäväisellä käytöllä ja ympäristövastuullisilla hankinnoilla, jolloin kierrätettävyys on monesti huomioitu jo tuotteen suunnittelussa. Jätteen synnyn kannalta olennaiset valinnat tehdään tuotteiden hankintavaiheessa. Silloin ratkaistaan, halutaanko kertakäyttö- vai […]

Kestävä kulutus ja vastuulliset hankinnat

KEKE-opas Kestävä hyvinvointi syntyy vastuullisista valinnoista Materiaalitehokkuus ja vastuulliset hankinnat ovat kestävää kulutusta, jolla jätteiden syntyä voidaan vähentää ja kulutuksen vaikutuksia ympäristöön pienentää. Sekä ekotehokkuutta että kohtuutta voi jokainen edistää omilla kulutusvalinnoilla. Pienilläkin teoilla saavutetaan vuositasolla isoja ekologisia ja taloudellisia säästöjä. Muutos omissa kulutustavoissa ei tarkoita paluuta aikaan ennen sähkölampun keksimistä. Päinvastoin se voi olla muutos kohti uudenlaista […]

Kestävän kehityksen sitoumus

KEKE-opas Kansallinen kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja konkreettinen kestävän toiminnan työkalu. Agenda 2030 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. ELO-säätiö ja Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to julkaisivat omat kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­men­pide­si­tou­muk­sen­sa toukokuussa 2017. Si­tou­muk­sil­la on yh­tei­nen ta­voi­te ja […]

Vastuullinen matkailuala

KEKE-opas Vastuullinen matkailuala on kasvava elinkeino Maailman matkailujärjestö UNWTO uutisoi kansainvälisen matkailijamäärän vuonna 2019 ylittäneen 1,5 miljardia matkailijaa. Suomessa matkailun merkitys vientialana ja tärkeänä työllistäjänä on tunnustettu. Vuonna 2019 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 7,1 miljoonaa oli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Matkailun kasvu vaatii kestävää kehittämistä ja vastuullista toimintaa Vastuullinen toiminta on […]

Opiskelijoiden webinaari vastuullisista valinnoista

Perholaiset liiketoiminnan PM17B-ryhmän opiskelijat järjestivät 24.4.2020 iPerho-verkkokampuksella ensimmäisen virtuaaliseminaarinsa. Otimme kopin tapahtumasta nopeasti ja kitkattomasti virtuaaliluokkahuoneessa. Jakaannuimme pienryhmiin, ja suunnittelimme niissä webinaarin ohjelman sekä hoidimme yhteydet muun muassa yhteistyökumppaneihin ja Perho Liiketalousopiston henkilökuntaan. Kutsuimme mukaan myös talon tapahtumatuotannon ja asiakaspalvelun opiskelijoita. Kolme blokillista vastuullista asiaa ja vastuullisia asiantuntijavieraita Webinaarissamme käsiteltiin kolmeen blokkiin jaetusti vastuullisia valintoja liittyen ruokavalintoihin, vaatteisiin ja […]

Kumppanuusmaatalous

KEKE-opas Community Supported Agriculture (CSA) Kumppanuusmaatalouden (engl. Community Supported Agriculture) viides pääperiaate on riskien ja hyötyjen jakaminen tuottajan ja kuluttajan välillä. Kumppanuusmaataloustiloja on paljon erilaisia, mutta pääpiste nojaa viljelijän ja syöjän välisessä suorassa suhteessa. Toisin sanoen viljelijä tietää, kenelle hän ruoan tuottaa ja ruoan syöjä tietää, mistä hänen ruokansa on peräisin. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti […]

Perho Liiketalousopiston KEKE-työryhmä

KEKE-opas Hyvää huomista! Perho Liiketalousopiston henkilökunnasta ja opiskelijoista koottu kestävän kehityksen työryhmä, KEKE-työryhmä, vastaa kestävän kehityksen toiminnan suunnittelusta, tavoitteiden asettamisesta sekä vuosittaisten teemojen valinnasta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden perholaisten kanssa. Lisäksi KEKE-työryhmä vastaa oppilaitoksen kestävän kehityksen itsearviointiprosessista, tuloksien tiedottamisesta sekä auditoinnissa esille nousseiden kehittämiskohteiden työstämisestä. Työryhmä toimii kokokoonpanollaan vuoden. KEKE-työryhmän yhteystiedot   KEKE-opas – sivunavigaatio  

Biodiversiteetti – luonnon monimuotoisuus

KEKE-opas Luonnon hyvinvointi on lukemattomien osien summa Luonnon monimuotoisuuden väheneminen heikentää ekosysteemeitä, mikä on uhka myös ihmisen olemassaololle. Luonnon monimuotoisuuden lyhyt oppimäärä Monimuotoinen luonto on rikas luonto Perho Liiketalousopisto on mukana suojelemssa luonnon monimuotoisuutta opettamalla sen merkitystä opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen. Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia (2012–2020) pyrkii pysäyttämään biodiversiteetin köyhtymisen Suomessa vuoteen 2020 […]