blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Terhi Suvilehto
terhi.suvilehto (at) perho.fi

Kevään koronarajoituksien aikana on kirkastunut entisestään lähiruoan merkitys – miten tärkeää se ja miten kattavaa sen parissa tehtävä työ on myös Uudellamaalla. Ihmiset myös tarvitsevat päivittäisen annoksensa matkailua ja elämyksiä.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Luonnonmukaisin säännöin viljeltyjä salaatteja kasvamassa Green City Farmin kaupunkipellolla Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella

Farm to Restaurant -hanke

Uudenmaan innovaatiorahoitusta saaneella Perho Liiketalousopiston hallinnoimalla ja koordinoimalla Farm to Restaurant -hankkeella on tuettu kestävästi tuotetun lähiruoan Uudellamaalla tapahtuvaa tuotantoa ja hyödyntämistä sekä etsittiin keinoja tukemaan pientuottajien ja luonnonantimien kerääjien markkinoille pääsyä.

Hankkeen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli helpottaa ravintoloita tilaamaan vastuullisesti tuotettuja, tuoreita ja sesonginmukaisia raaka-aineita suoraan lähialueen pientuottajilta. Keskiössä oli pienten tavaravirtojen tilaamisen ja logistiikan kehittäminen muun muassa muokkaamalla logistiikkayritysten ja nettimarkkinapaikkojen toimintaa näille asiakassektoreille paremmin soveltuvaksi.

Nyt hankkeessa tehdyn kehitystyön ja kokeilujen pohjalta voidaan pientuotannon markkinoinnin pullonkauloja tarkastella entistä tarkemmin silmin sekä ymmärtävämmin mielin – ja jouhevoittaa lähiruoan matkaa niin valmiiksi kuin itsekin katettuun ruokapöytään.

Kestävä gastonomia -tunnus

kega.fi -karttapalvelu tietää mistä löytyy vastuullinen pottu ja porkkana

Perho Liiketalousopisto toteutti hankkeessa kestävän gastronomian kega.fi-karttapalvelun, johon on kerätty vastuullisesti toimivia lähiruoan pientuottajia sekä heidän raaka-aineitaan hyödyntäviä ravintoloita, lähiruokakauppoja ja -kohteita.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Green City Farmin pellolta nostetut ja puhtaaksi pestyt kasvikset odottavat kuljetustaan Helsingin huippuravintoloihin

Alun perin kega.fi -sivusto kehitettiin tietokannaksi  lähiruoasta ja korkealaatuisista sesongin mukaisista raaka-aineista kiinnostuneille ravintoloille sekä kotigastronomeille. Hankkeen aikana kuitenkin huomattiin, että sivusto tukee myös lähi- ja makumatkailua: ihmisiä, jotka haluavat hakea aitoja makuelämyksiä tai piipahtaa maatilalla näkemään, mistä ruoka tulee, kokien samalla maatilan henkeä.

Filtterien avulla palvelusta voi etsiä tarvitsemiaan vastuullisia tuotteita tai palveluita, kuten ravintoloita, panimoita, tilakauppoja tai verkkokauppoja.


ekompi.net -verkkokauppa nappaa luomun ravintolan ja kuluttajan

Verkossa lähi- ja luomuruokaa välittävä Uudenmaan ruoka >> kehitti lisää ravintoloiden suuntaan ekompi.net -myyntialustaansa, joka oli hankkeessa alun perin kuluttajille suunnattu palvelu.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Fat Ramen -ravintola vastaanottaa iloisena Uudenmaan ruoan välittämiä sesonginmukaisia tuoreita luomukasviksia. Kuva: Kimmo Englund

Mukana olevat ravintolat loivat Uudenmaan ruoan kanssa sopimusmallin, jonka avulla he sitoutuvat tilaamaan viikoittain biodynaamisesti kasvatettuja luomukasviksia Kaupunkilaisten omalta pellolta. Samalla kuljetuksella oli mahdollista saada raaka-aineita myös muilta Uudenmaan ruoan pientuottajilta ja alustan ravintolamyynti kasvoi jopa 200 %.


Myös logistiikan loggautui mukaan kokeiluun

Pienlogistiikkaa kehittävä Collico >> vahvisti järjestelmiään toimivilla teknisillä rajapintaratkaisuilla, jotka on mahdollista integroida muihin digitaalisiin alustoihin ja palveluihin. Integrointia pilotoitiin yhdessä muun muassa lähi- ja luomuruokaa välittävän Korjuu.com >> -palvelun ja Uudenmaan ruoan kanssa.

Collicon ja Uudenmaan ruoan myynti ja kuljetukset lisääntyivät koronarajoitusten aikana merkittävästi. Alustojen integrointi mahdollistaa terminaali- ja logistiikkapalvelun käyttöönoton lähi- ja luomuruoan digitaalisiin myyntialustoilla tarjoten helpotusta pientuottajien logistiikkahaasteisiin.


Blogi on julkaistu myös Uudenmaan liiton sivuilla:


P.S.

Perho Liiketalousopisto on vuosien aikana vienyt kestävän kehityksen arvoja eteenpäin useissa eri hankkeissa ja projekteissa.

Elokuussa 2020 päättynyt Farm to Restaurant -hanke oli vain osa pitkää prosessia, jonka pohjatyöt aloitettiin vuoden 2019 aikana käynnissä olleessa Smart & Clean -säätiön >> ylläpitämässä Urban Food -hankkeessa >>


Uudenmaan liitto myönsi vuosina 2016–2019 rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen edistämiseen. Kyse oli Sipilän hallituksen varaamasta AIKO-rahoituksesta sekä sen jatkona Uudenmaan innovaatiorahoitus -nimellä myönnetystä tuesta.

AIKO-rahoituksella käynnistyi kaikkiaan 44 hanketta. Uudenmaan innovaatiorahoitusta myönnettiin 19 hankkeelle. Hankkeita rahoitettiin noin kuudella miljoonalla eurolla.