tiedote: Perho Liiketalousopisto etäopiskeluun ma 30.11. alkaen

Perho Liiketalousopistossa siirrytään kaikilla koulutusaloilla etäopiskeluun ma 30.11. alkaen toistaiseksi. Ryhmämuotoista lähiopetusta ei järjestetä ainakaan enää loppuvuoden 2020 aikana.

Opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta kampuksemme ovat rajoitetusti avoimena. Myös muut tukipalvelumme ovat käytettävissä etäopiskeluvaiheen aikana.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina 27.11. klo 12 pitämässään tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta sekä päätöksistä uusista alueellisista koronarajoituksista ja suosituksista. Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa, mikä tarkoittaa viranomaisten vahvistamalla 3-portaisella asteikolla vakavinta tautitilannetta. Viime viikkojen aikana todettujen koronatartuntamäärä on lisääntynyt merkittävästi. Vakavan tautitilanteen takia koordinaatioryhmä on päättänyt 26.11. uusista toimintaohjeista ja rajoituksista, jotka tulevat voimaan maanantaista 30.11. 2020 alkaen.

Uudet toimintaohjeet ja rajoitukset pääkaupunkiseudulla

Keskeisimmät uudet pääkaupunkiseutua koskevat toimintarajoitukset ja suositukset ovat 30.11. alkaen:

 • Toisen asteen koulutus siirtyy kokonaan etäopetukseen viimeistään 3.12., lukuun ottamatta välttämättömiä lähiopetuksen tarpeita (esim. näytöt ja erityisopetuksen tarpeet). Varhaiskasvatus ja perusopetus säilyvät lähiopetuksena.
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa sulkevat kaupunkien julkiset sisäliikuntatilat ja palvelut lähes kokonaan. Muun muassa uimahallit ja liikuntatilat suljetaan.
 • Vain välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut palvelutiloineen säilyvät käytettävissä, muutoin palvelutilat suljetaan.
 • Yleisötilaisuudet kielletään sisä- ja ulkotiloissa (10 hengen rajoituksin, lakisääteiset kokoukset).

Rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon määräajaksi. Rajoitusten kestoajan osalta koronatilanteen kehittymistä sekä rajoitusten vaikuttavuutta seurataan ja sen pohjalta tehdään uusia päätöksiä.

Perho Liiketalousopiston toimenpiteet ja siirtyminen etäopiskeluun

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän toimintaohjeiden mukaisesti Perho Liiketalousopisto on päättänyt siirtyä etäopiskeluun ja sulkea opetustilansa viimeistään maanantaina 30.11.2020. Tämä tarkoittaa, että

 • lähiopetus Malmin ja Töölön kampuksilla keskeytetään toistaiseksi
 • oppiminen siirtyy Perho Liiketalousopiston verkkokampukselle.

Siirtyminen etäopetukseen koskee kaikkia koulutusaloja ja lähtökohtaisesti kaikkia opetusryhmiämme. Opetusta ja ohjausta järjestetään kevään tapaan vaihtoehtoisilla tavoilla erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä koulun IT-palveluihin.

Opettajat antavat tarvittavat ohjeet etäopiskelua varten opiskelijaryhmittäin normaaliin tapaan Wilmassa ja lähemmin toteutuskohtaisesti iPerhossa.


Opiskeltavien kurssien opintosisältöihin, tehtäviin tai suoritustapaan liittyvissä kysymyksissä opettaja on oikea henkilö vastaamaan ja auttamaan eteenpäin. Wilma on myös etäopiskeluaikana pääasiallinen viestintäkanavamme. Opettaja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa iPerhossa, Teamsilla tai puhelimitse.

Opettajiemme ja muun henkilöstömme yhteystiedot ovat opiskelijoiden ja huoltajien saatavilla Wilmasta sekä kotisivuiltamme:


Jokainen arkipäivä on koulupäivä myös etänä

Etäopiskeluun siirryttäessä meillä on maalis-toukokuun etäopiskelujaksosta hyvää kokemusta ja toimivat toimintamallit. Koulun puolesta lähtökohtana on, että jokainen arkipäivä on koulupäivä ja sille on oppimista edistävää tekemistä – verkkoympäristössä etäyhteyksillä.

Henkilöstön osalta haemme ratkaisuja etätyön tekemiseksi ja niiden myötä siirrytään mahdollisimman laajasti etätyöskentelyyn. Joidenkin henkilöstöryhmien työnkuva muuttuu olennaisesti opiskelijoiden etäopiskeluun siirtymisen myötä. Etätyöskentelystä ja työnkuvan järjestelyistä sovitaan oman lähiesimiehen kanssa.

Seuraavassa käydään toiminnoittain ja henkilöstöryhmittäin toistaiseksi tehtyjä järjestelyjä ja ratkaisuja. Niitä tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan tilanteen kehittyessä.

Etäopiskelua koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Työjärjestykseen merkitty opettaja toteuttaa etäopetusta ja -oppimista ryhmittäin vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Näin säilytään opiskelijoilla opintojen rytmi mahdollisimman pitkälti normaalin koulunkäynnin aikataulun mukaisena.
 2. Wilma-viestinnässä nuorten kotiväen vastuuta ja roolia korostetaan nuoren oppimisen tukemisessa ja edistämisessä.
 3. Pyrimme varmistamaan, että opiskelijaryhmien opiskelijat saavat etäoppimisen sujumaan: ensin varmistelut yhteyksistä ja iPerhoon pääsemisestä. Opiskelija voi myös olla yhteydessä IT-palveluihin ja/tai verkkokampuksen tukiryhmään teknisissä ja muissa ongelmatilanteissa.
 4. Etäoppimisessa tärkeintä on oppimista ja hyvän tekemisen meiningin säilyttäminen. Itsenäiset ja luovat ratkaisut ovat suotavia sen varmistamiseksi.

Koulutusalajohtajat ja -päälliköt ohjeistavat tarkemmin etäoppimisen ratkaisuja ja auttavat käytännön toteutuskysymyksissä.

Ainakin loppuvuoden kestävän etäopiskelun aikana kampuksilta voi hakea henkilökohtaisia tavaroita ja oppimisen vaatimia tarvikkeita.

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja osaamisen näytöt

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lähtökohtaisesti jatkuu suunnitelman mukaisesti, jos työpaikan olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden turvallisesti. Työnantaja ohjeistaa työssä oppimisen toimintamallin ja tekemisen tavan sekä ohjeet, jos työnantajan tilanne ja turvallisuusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet koronatilanteen johdosta.

Osaamisen näytöt pyritään järjestämään hyödyntäen opiskelijan itse tuottamaa tietoa osaamisestaan ja tarvittaessa esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden tilanteessa, voidaan näyttö järjestää oppilaitosnäyttönä opettajan ohjeistamana näyttötehtävänä. Työssä oppimisessa opettaja voi neuvotella ohjattavien tilanteesta koulutuspäälliköiden tai koulutusalajohtajien kanssa haasteellisissa tilanteissa.

Opiskelu Perho PROn koulutuksissa

Perho PROn ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavissa koulutuksissa noudatetaan etäopiskelua koskevia toimintaohjeita, eikä ryhmämuotoista lähiopetusta toistaiseksi.

Toteutuskohtaisesti annetaan Perho PROn opiskelijoille tarvittava käytännön toimintaohjeet opiskelusta loppuvuoden aikana jatkuvissa koulutuksissa. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan iPerhossa annettavia toimintaohjeita etäoppimisesta ja tarpeen mukaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan ryhmään vetäjään.

Ravintola Perhon ja Helmi Centerin toiminta

Ravintola Perhon toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä yleisiä koronarajoituksia. Toistaiseksi tiedossa ei ole uusia rajoituksia. Ravintola Perhossa työskentelevien opiskelijoiden toiminnassa korostuu huolellisuus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ravintolan tiloissa. Malmin kampuksella Helmi Centerin liikuntatilat suljetaan toimintaohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Opiskeluun liittyvät tukipalvelut palvelevat normaalisti

Opintopalveluiden toiminta jatkuu normaalisti ja opiskelijoita palvellaan heidän opintoihinsa liittyvissä tarpeissa. Toiminnassa prioriteettina on valmistumisvaiheessa olevat ja sitä lähestymässä olevat opiskelijat. Heidän osaltaan tärkeänä tavoitteena on turvata mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun ja edesauttaa jatko-opintoihin siirtymistä.


IT-palveluista saa tukea laitteiden käyttämiseen tai järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Pyydämme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään etäopinnoissa kotiympäristössä käytettävissä olevia tietokoneita tai mobiililaitteita. Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä IT-palveluihin lainakoneen saamiseksi:

Malmin kampus:
Erja Salola
041 515 1604
erja.salola (at) perho.fi

Töölön kampus:
Miko Ijäs
040 169 7070
miko.ijas (at) perho.fi


Ohjausta iPerhon ja Collaborate -luokkahuoneen käyttöön:

Seppo Telinkangas
040 654 1488
seppo.telinkangas (at) perho.fi

Jarmo Åke
040 147 8552
jarmo.ake (at) perho.fi


Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Opiskelijahuolto eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit toimivat myös loppuvuoden aikana pääosin lähityössä kampuksillamme.

Jos opiskelukyvyssä tai muutoin ilmenee haasteita ja tuen tarvetta, voi opiskelijahuoltoon ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.


Noudata varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja kaikessa toiminnassa koulun ulkopuolella

Viimeksi tämän päivän tiedotustilaisuudessa korostettiin, että jokaisella on velvollisuus noudattaa koronaturvaohjeita, jotka tiivistettiin seuraavasti:

 1. Jos on oireita, mene koronatestiin
 2. Turvavälit
 3. Käsien peseminen
 4. Kasvomaskit
 5. Koronavilkku

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Jos sinulla on parannusehdotus tai kehittämisidea yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille.

Perho Liiketalousopisto siirtyy etäopiskeluun maanantaista 30.11. alkaen toistaiseksi

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.