Artikkelit

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 5.4. saakka

Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on jatkunut huolestuttavana sulkutilasta ja 8.3. voimaan tulleista lisärajoituksista huolimatta. Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on arvioinut koronatilanteeseen liittyviä riskitekijöitä ja päättänyt, että terveys- ja turvallisuussyistä jatkamme etäopiskelua ainakin pääsiäisen yli, 5.4. saakka. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 valtioneuvoston maanantaisen sulkuesityksen mukaisesti.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan esityksiä mahdollisista alueellisista liikkumisrajoituksista ja muista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävistä toimenpiteistä, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi pääkaupunkiseudulla asuviin. Tällä hetkellä ei ole tietoa toimenpiteiden yksityiskohdista. Pääkaupunkiseudun koronayhteistyöryhmä on tänään linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan pääsiäisen yli, mutta kaupungit tekevät päätökset.

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on 24.3. tehnyt päätöksen, että jatkamme edelleen pääosin etäopinnoissa kaikilla koulutusaloillamme 29.3. – 5.4.2021. Koronatilanteen kehitys ja siihen liittyvät terveydelliset riskit huomioiden tällä hetkellä ei ole edellytyksiä ryhmämuotoiseen lähiopetukseen palaamiseen. Vaikka etäoppiminen ei aina ole optimaalinen ratkaisu oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, pystymme opiskelemaan ja ohjaamaan oppimista verkkoympäristössä turvallisesti.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta tulevien viikkojen aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen opintojen loppuvaiheessa sekä valmistumisen tavoiteaikataulussa.

Valtioneuvosto on 22.3. esittänyt, että tällä hetkellä 28.3. saakka voimassa oleva ravintoloiden sulku jatkuisi kolme viikkoa eli 18.4. saakka. Toteutuessaan ravintoloiden sulku koskisi mm. Uudenmaan aluetta ja se tarkoittaisi, että Ravintola Perhon asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyisivät suljettuina vastaavasti. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Korostamme, että koulun tiloissa asioitaessa ja julkisissa kulkuvälineissä tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme. Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia, enintään kuuden hengen kokoontumisrajoituksia sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Toivomme, että pääsisimme palaamaan normaalimpaan arkeen kevään aikana, koronatilanteen niin salliessa. Perho Liiketalousopistossa valmistaudumme erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja opiskelumalleihin kaikilla koulutusaloilla. Mahdollinen paluu kampuksille ja pienryhmissä tapahtuviin lähiopintoihin tullaan toteuttamaan hallitusti portaittain.

Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Uusimmat koronarajoitukset ja tulevat toimenpiteet

tiedote: Uusimpien koronarajoitusten ja valmisteilla olevien toimenpiteiden vaikutus Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä päätti 19.2.2021, että opintovuosi jatkuu etäopintoina 28.3. asti. Uudet viranomaisohjeet ja päätökset eivät tällä hetkellä vaikuta tähän päätökseen. Ravintola Perhossa valmistaudutaan poikkeustilapäätöksen jälkeen tapahtuvaan asiakastilojen sulkemiseen 8.3. alkaen ja siirtymiseen take away -toimintaan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 
Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on helmikuun loppupuolella jatkunut edelleen huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla. Valtioneuvosto on tänään todennut Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen johdosta.

Tiedotimme 19.2.2021, että 1.3.–28.3.2021 Perho Liiketalousopistossa jatketaan pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021. Lähiopetus on mahdollista edelleen hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Lisäksi pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen ja opintojen loppuvaiheen tarpeet, esimerkiksi työelämässä oppimisen haasteiden ratkaisemisessa sekä oppilaitosnäyttöjen toteuttamisessa.

Rajatuissa lähiopetustilanteissa ja muissa kohtaamissa kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia ohjeita:

 • enintään kuuden hengen kokoontumiset
 • noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta: koronaturvallisuusohjeet, riittävät turvaetäisyydet ja väljät tilat
  • koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuun aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä.

Ravintola Perho valmistautuu asiakastilojensa sulkemiseen

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut poikkeustilaolosuhteisiin liittyvästä ravintolatilojen sulkemisesta määräajaksi, joka toteutuu 8.3. alkaen ja jatkuu ainakin 28.3. asti.

Ravintola Perho valmistautuu ja organisoituu tällä viikolla asiakastilojensa sulkemiseen. Opiskelijoita otetaan työvuoroihin vähemmän kuin normaalisti ja työskentelyyn käytetään opetuskeittiö ja kabinettitiloja, jotta varmistetaan kaikille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Asiakastilojen sulkemisen myötä ravintolassa tullaan keskittymään erityisesti lounaiden jakelutoimintaan take away -tilauksien pohjalta sekä panostamaan koko ajan reitillään jatkavan ruokarekan palveluihin.

Perho Liiketalousopiston kampukset ja Helmi Center

Perho Liiketalousopiston kampukset ovat toistaiseksi avoimina koronarajoitukset ja toimintaohjeet huomioiden. Malmin kampuksella Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun liittyvään harjoitteluun informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Seuraa tiedottamistamme!

Viime viikolla alueelliset viranomaiset ennakoivat mahdollisesti valmisteilla olevaa koulutilojen sulkemista koskevaa viranomaismääräystä, jonka sisällöstä tai aikataulusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos tällainen määräys myöhemmin annetaan, tiedotamme sen vaikutuksista Perho Liiketalousopistossa viivytyksettä. Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme sen vaatimista muutoksista.

Pyydämme edelleen seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuosi jatkuu pääosin etäopintoina talvilomaviikon 8 loppuun eli 28.2.2021 saakka.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on keskiviikkona 27.1.2021 tiedottanut alueellisten rajoitustoimien jatkamisesta pääosin helmikuun loppuun saakka. Päätös koskee myös toisen asteen opiskelun jatkamista etäopintoina 28.2.2021 saakka kuitenkin siten, että koordinaatioryhmä arvioi tilannetta vielä ensi viikon kokouksessaan.

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Lähiopetukseen palataan aikaisintaan ma 1.3.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan alkuvuoden koronaepidemian tilanteen kehitys on edelleen huolestuttava varsinkin Uudenmaan alueella. Erityisesti 16–18 -vuotiaiden ja 19–30 -vuotiaiden ikäryhmissä on HUS-alueella tehdyissä koronatesteissä esiintynyt lisääntyvässä määrin positiivisia koronatestituloksia. Koordinaatioryhmä päätti 27. tammikuuta, että marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla asetettuja koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan pääosin siten, että ne ovat voimassa 28.2.2021 saakka. Aiemmin rajoitusten piirissä olleita alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta­mahdollisuuksia kuitenkin avataan turvallisuusmääräysten noudattamisen vaatimuksin.

Vallitsevassa tilanteessa Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on päättänyt, että opintovuotta 2021 jatketaan pääosin etäopinnoissa. Ryhmissä tapahtuvaan lähiopetukseen palataan laajemmin aikaisintaan maanantaina 1.3.2021, jos siihen on alueellisen koronatilanteen ja viranomais­ohjeistuksen mukaan turvalliset edellytykset. Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina ja Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat käytettävissä myös etäopiskeluvaiheen aikana. Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 20-vuotiaiden ryhmäliikuntaan Malmin kampuksella informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan

Pyrimme koko ajan aktiivisesti löytämään kaikkien perholaisten opiskelijoiden kannalta parhaita oppimisen ratkaisuja poikkeusolosuhteiden edelleen jatkuessa.

Perho Liiketalousopisto järjestää erityisille oppijoille sekä yksilöllisesti lähiopetusta vaativille pienryhmille mahdollisuuden osallistua opetukseen kampuksilla. Näissä tilanteissa oppimistilanteet toteutetaan asianmukaisin turvavälein, maskivaatimuksin ja koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Kaikista opetusaikatauluista ja käytännön asioista tiedotetaan erikseen sähköpostitse sekä Wilmassa koulutusala- ja kampuskohtaisesti.

Seuraa tiedotteitamme

Olemme 27.11.2020 tiedottaneet laajemmin Perho Liiketalousopiston palveluista sekä toimintaohjeista koronatilanteesta johtuvan etäopiskelujakson aikana.

Kehotamme edelleen seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti, kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tai palauttamaan mieleen palveluinformaation ja toimintaohjeet:


Etäopiskelu jatkuu 28.2.2021 saakka

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Perho Liiketalousopistossa uusi opintovuosi 2021 alkaa pääosin etäopiskelulla, joka jatkuu kaikilla koulutusaloilla ainakin su 31.1.2021 asti.

Etäopiskeluaikaa on jatkettu, koska pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on jatkanut alueellisten rajoitustoimien kestoaikaa pääosin 31.1.2021 asti.

tiedote: Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Lähiopetukseen palataan aikaisintaan ma 1.2.2021 – välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan

Koronakoordinaatioryhmän mukaan joulun ja vuodenvaihteen ajan vaikutusta epidemiatilanteen kehi­tykseen on vielä tällä hetkellä vaikeaa arvioida luotettavasti. Koordinaatioryhmä on tänään päättänyt, että marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla asetettuja koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan siten, että ne ovat voimassa 31.1.2021 saakka. Rajoitusten piirissä on ammatillinen koulutus, jota jatketaan etäopetuksessa. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan.

Rajoitusten voimassaolon jatkuessa Perho Liiketalousopiston opintovuosi 2021 käynnistyy pääosin etäopinnoissa ja ryhmissä tapahtuvaan lähiopetukseen palataan aikaisintaan maanantaina 1.2.2021, jos alueellinen koronatilanne ja viranomaisohjeistus antavat siihen edellytykset turvallisesti. Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta.

Tammikuussa 2021 opintonsa aloittavat

Tammikuussa 2021 tutkinto-opintonsa aloittaville uusille ryhmille järjestetään mahdollisuus käynnistää opintoja turvallisesti ja kokoontumisrajoitukset huomioiden pienryhmissä sekä Malmin että Töölön kampukselle. Aikatauluista ja käytännön asioista tiedotetaan koulutusala- ja kampuskohtaisesti sähköpostitse ja Wilmassa.

Tukipalvelut

Perho Liiketalousopiston tukipalvelut ovat edelleen käytettävissä myös etäopiskeluvaiheen aikana.

Helmi Centerin tilat Malmin kampuksella pysyvät kiinni sisäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti. Olemme 27.11.2020 tiedottaneet laajemmin Perho Liiketalousopiston palveluista sekä toimintaohjeista koronatilanteesta johtuvan etäopiskelujakson aikana.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tai palauttamaan mieleen palveluinformaation ja toimintaohjeet:


Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita.

Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Koronarajoitusten pitkittyessä etäopiskelu jatkuu 31.1.2021 asti

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

tiedote: Perho Liiketalousopisto etäopiskeluun ma 30.11. alkaen

Perho Liiketalousopistossa siirrytään kaikilla koulutusaloilla etäopiskeluun ma 30.11. alkaen toistaiseksi. Ryhmämuotoista lähiopetusta ei järjestetä ainakaan enää loppuvuoden 2020 aikana.

Opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta kampuksemme ovat rajoitetusti avoimena. Myös muut tukipalvelumme ovat käytettävissä etäopiskeluvaiheen aikana.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina 27.11. klo 12 pitämässään tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta sekä päätöksistä uusista alueellisista koronarajoituksista ja suosituksista. Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa, mikä tarkoittaa viranomaisten vahvistamalla 3-portaisella asteikolla vakavinta tautitilannetta. Viime viikkojen aikana todettujen koronatartuntamäärä on lisääntynyt merkittävästi. Vakavan tautitilanteen takia koordinaatioryhmä on päättänyt 26.11. uusista toimintaohjeista ja rajoituksista, jotka tulevat voimaan maanantaista 30.11. 2020 alkaen.

Uudet toimintaohjeet ja rajoitukset pääkaupunkiseudulla

Keskeisimmät uudet pääkaupunkiseutua koskevat toimintarajoitukset ja suositukset ovat 30.11. alkaen:

 • Toisen asteen koulutus siirtyy kokonaan etäopetukseen viimeistään 3.12., lukuun ottamatta välttämättömiä lähiopetuksen tarpeita (esim. näytöt ja erityisopetuksen tarpeet). Varhaiskasvatus ja perusopetus säilyvät lähiopetuksena.
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa sulkevat kaupunkien julkiset sisäliikuntatilat ja palvelut lähes kokonaan. Muun muassa uimahallit ja liikuntatilat suljetaan.
 • Vain välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut palvelutiloineen säilyvät käytettävissä, muutoin palvelutilat suljetaan.
 • Yleisötilaisuudet kielletään sisä- ja ulkotiloissa (10 hengen rajoituksin, lakisääteiset kokoukset).

Rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon määräajaksi. Rajoitusten kestoajan osalta koronatilanteen kehittymistä sekä rajoitusten vaikuttavuutta seurataan ja sen pohjalta tehdään uusia päätöksiä.

Perho Liiketalousopiston toimenpiteet ja siirtyminen etäopiskeluun

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän toimintaohjeiden mukaisesti Perho Liiketalousopisto on päättänyt siirtyä etäopiskeluun ja sulkea opetustilansa viimeistään maanantaina 30.11.2020. Tämä tarkoittaa, että

 • lähiopetus Malmin ja Töölön kampuksilla keskeytetään toistaiseksi
 • oppiminen siirtyy Perho Liiketalousopiston verkkokampukselle.

Siirtyminen etäopetukseen koskee kaikkia koulutusaloja ja lähtökohtaisesti kaikkia opetusryhmiämme. Opetusta ja ohjausta järjestetään kevään tapaan vaihtoehtoisilla tavoilla erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä koulun IT-palveluihin.

Opettajat antavat tarvittavat ohjeet etäopiskelua varten opiskelijaryhmittäin normaaliin tapaan Wilmassa ja lähemmin toteutuskohtaisesti iPerhossa.


Opiskeltavien kurssien opintosisältöihin, tehtäviin tai suoritustapaan liittyvissä kysymyksissä opettaja on oikea henkilö vastaamaan ja auttamaan eteenpäin. Wilma on myös etäopiskeluaikana pääasiallinen viestintäkanavamme. Opettaja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa iPerhossa, Teamsilla tai puhelimitse.

Opettajiemme ja muun henkilöstömme yhteystiedot ovat opiskelijoiden ja huoltajien saatavilla Wilmasta sekä kotisivuiltamme:


Jokainen arkipäivä on koulupäivä myös etänä

Etäopiskeluun siirryttäessä meillä on maalis-toukokuun etäopiskelujaksosta hyvää kokemusta ja toimivat toimintamallit. Koulun puolesta lähtökohtana on, että jokainen arkipäivä on koulupäivä ja sille on oppimista edistävää tekemistä – verkkoympäristössä etäyhteyksillä.

Henkilöstön osalta haemme ratkaisuja etätyön tekemiseksi ja niiden myötä siirrytään mahdollisimman laajasti etätyöskentelyyn. Joidenkin henkilöstöryhmien työnkuva muuttuu olennaisesti opiskelijoiden etäopiskeluun siirtymisen myötä. Etätyöskentelystä ja työnkuvan järjestelyistä sovitaan oman lähiesimiehen kanssa.

Seuraavassa käydään toiminnoittain ja henkilöstöryhmittäin toistaiseksi tehtyjä järjestelyjä ja ratkaisuja. Niitä tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan tilanteen kehittyessä.

Etäopiskelua koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Työjärjestykseen merkitty opettaja toteuttaa etäopetusta ja -oppimista ryhmittäin vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Näin säilytään opiskelijoilla opintojen rytmi mahdollisimman pitkälti normaalin koulunkäynnin aikataulun mukaisena.
 2. Wilma-viestinnässä nuorten kotiväen vastuuta ja roolia korostetaan nuoren oppimisen tukemisessa ja edistämisessä.
 3. Pyrimme varmistamaan, että opiskelijaryhmien opiskelijat saavat etäoppimisen sujumaan: ensin varmistelut yhteyksistä ja iPerhoon pääsemisestä. Opiskelija voi myös olla yhteydessä IT-palveluihin ja/tai verkkokampuksen tukiryhmään teknisissä ja muissa ongelmatilanteissa.
 4. Etäoppimisessa tärkeintä on oppimista ja hyvän tekemisen meiningin säilyttäminen. Itsenäiset ja luovat ratkaisut ovat suotavia sen varmistamiseksi.

Koulutusalajohtajat ja -päälliköt ohjeistavat tarkemmin etäoppimisen ratkaisuja ja auttavat käytännön toteutuskysymyksissä.

Ainakin loppuvuoden kestävän etäopiskelun aikana kampuksilta voi hakea henkilökohtaisia tavaroita ja oppimisen vaatimia tarvikkeita.

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja osaamisen näytöt

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lähtökohtaisesti jatkuu suunnitelman mukaisesti, jos työpaikan olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden turvallisesti. Työnantaja ohjeistaa työssä oppimisen toimintamallin ja tekemisen tavan sekä ohjeet, jos työnantajan tilanne ja turvallisuusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet koronatilanteen johdosta.

Osaamisen näytöt pyritään järjestämään hyödyntäen opiskelijan itse tuottamaa tietoa osaamisestaan ja tarvittaessa esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden tilanteessa, voidaan näyttö järjestää oppilaitosnäyttönä opettajan ohjeistamana näyttötehtävänä. Työssä oppimisessa opettaja voi neuvotella ohjattavien tilanteesta koulutuspäälliköiden tai koulutusalajohtajien kanssa haasteellisissa tilanteissa.

Opiskelu Perho PROn koulutuksissa

Perho PROn ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavissa koulutuksissa noudatetaan etäopiskelua koskevia toimintaohjeita, eikä ryhmämuotoista lähiopetusta toistaiseksi.

Toteutuskohtaisesti annetaan Perho PROn opiskelijoille tarvittava käytännön toimintaohjeet opiskelusta loppuvuoden aikana jatkuvissa koulutuksissa. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan iPerhossa annettavia toimintaohjeita etäoppimisesta ja tarpeen mukaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan ryhmään vetäjään.

Ravintola Perhon ja Helmi Centerin toiminta

Ravintola Perhon toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä yleisiä koronarajoituksia. Toistaiseksi tiedossa ei ole uusia rajoituksia. Ravintola Perhossa työskentelevien opiskelijoiden toiminnassa korostuu huolellisuus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ravintolan tiloissa. Malmin kampuksella Helmi Centerin liikuntatilat suljetaan toimintaohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Opiskeluun liittyvät tukipalvelut palvelevat normaalisti

Opintopalveluiden toiminta jatkuu normaalisti ja opiskelijoita palvellaan heidän opintoihinsa liittyvissä tarpeissa. Toiminnassa prioriteettina on valmistumisvaiheessa olevat ja sitä lähestymässä olevat opiskelijat. Heidän osaltaan tärkeänä tavoitteena on turvata mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun ja edesauttaa jatko-opintoihin siirtymistä.


IT-palveluista saa tukea laitteiden käyttämiseen tai järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Pyydämme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään etäopinnoissa kotiympäristössä käytettävissä olevia tietokoneita tai mobiililaitteita. Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä IT-palveluihin lainakoneen saamiseksi:

Malmin kampus:
Erja Salola
041 515 1604
erja.salola (at) perho.fi

Töölön kampus:
Miko Ijäs
040 169 7070
miko.ijas (at) perho.fi


Ohjausta iPerhon ja Collaborate -luokkahuoneen käyttöön:

Seppo Telinkangas
040 654 1488
seppo.telinkangas (at) perho.fi

Jarmo Åke
040 147 8552
jarmo.ake (at) perho.fi


Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Opiskelijahuolto eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit toimivat myös loppuvuoden aikana pääosin lähityössä kampuksillamme.

Jos opiskelukyvyssä tai muutoin ilmenee haasteita ja tuen tarvetta, voi opiskelijahuoltoon ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.


Noudata varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja kaikessa toiminnassa koulun ulkopuolella

Viimeksi tämän päivän tiedotustilaisuudessa korostettiin, että jokaisella on velvollisuus noudattaa koronaturvaohjeita, jotka tiivistettiin seuraavasti:

 1. Jos on oireita, mene koronatestiin
 2. Turvavälit
 3. Käsien peseminen
 4. Kasvomaskit
 5. Koronavilkku

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Jos sinulla on parannusehdotus tai kehittämisidea yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille.

Perho Liiketalousopisto siirtyy etäopiskeluun maanantaista 30.11. alkaen toistaiseksi

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.