blogi: Minäpystyvyys on johtajan perusominaisuus

Katriina ”Kati” Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
katriina.klen (at) perho.fi

Termi minäpystyvyys on läheistä sukua itsetuntemukselle, itseluottamukselle ja minäkäsitykselle.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

blogi: Minäpystyvyys on johtajan perusominaisuus

Minäpystyvyys = itsetuntemus + itseluottamus + minäkäsitys + tulevaisuuden potentiaalin tunnistaminen

Viimeisen vuoden aikana olen osallistunut lukuisiin johtamisen ja esimiestyön kehittämishankkeisiin, lukenut uutta johtamiseen linkittyvää kirjallisuutta, ottanut haltuuni digitaalisen toimintaympäristön uusia työvälineitä esimiestyön tukena sekä tehnyt esimiestyötä jatkuvasti oppien lisää.

Näihin kokemuksiini pohjautuen, esitin itselleni kysymyksen. Mikä olisi ehdottoman tärkeä ominaisuus, joka jokaisen johtajan ja esimiehen tulee omata. Vastaus on selkeä, minäpystyvyys. Miksikö? Perustelen hieman vastaustani.

Minäpystyvyys

Termi minäpystyvyys on läheistä sukua itsetuntemukselle, itseluottamukselle ja minäkäsitykselle. Erottavana tekijänä termeissä on se, että minäpystyvyys kohdentuu myös tulevaisuuden potentiaalin näkemiseen. Siinä, missä vahvan itsetuntemuksen ja -luottamuksen omaava henkilö nojaa kokemukseen kyvyistään tai kykyjen tuomasta arvostuksesta, vahvan minäpystyvyyden omaavalla henkilöllä on kokemus myös tulevien haasteiden vaatimien kykyjen saavuttamisesta.

Johtajana minäpystyvä henkilö kykenee myymään asiat henkilöstölleen osoittaen esimerkiksi muutostilanteissa vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Tällöin korostuu johtajan kokemus omien kykyjensä hallinnasta suhteessa tavoiteltuun toimintaan. Hyvä stressinsietokyky, avoimuus ja epävarmuuden sietäminen ovat ominaisia piirteitä minäpystyvälle johtajalle.

Ilman minäpystyvyyttä johtaja ei uskalla kajota potentiaaliinsa. Ensikritiikki voi saada hänet perumaan aikomuksensa, sillä hän tarvitsee paljon hyväksyntää ympäristöltään. Kehittyminen ja mukautuvuus hidastuvat, jos minäpystyvyys ei vahvistu.

Asenteella vauhtiin

Minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa työyhteisössä kolmella tasolla: yksilön, ryhmän tai tiimin sekä kokonaisen organisaation tasolla. Minäpystyvyys muodostuu ja vahvistuu kokemusten, palautteen, vuorovaikutuksen ja yksilöllisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. On tärkeää, että johtaja pystyy tarkastelemaan omia vuorovaikutusasenteitaan: Miten asennoidun muihin ihmisiin? Miten kohtaan ihmiset arjessa?

Esimiehen on myös pystyttävä antamaan nostavaa ja rakentavaa palautetta. Mitä toiveikkaammin johtaja katsoo omaa työyhteisöään, sitä enemmän ihmiset lähtevät tekemään. Kun ihminen voi luottaa, että häneen uskotaan ja että saa joskus myös epäonnistua, hän alkaa kokeilla, ottaa riskejä ja keksiä uusia asioita. Yksi tapa minäpystyvyyden kohentamiseen työyhteisössä on ryhtyä nostamaan esiin ja huomioimaan pieniä onnistuneita oppimisen hetkiä. Kaikki työyhteisössä voivat alkaa ”kytätä” hyviä oppimistilanteita ja sitten kiittää niistä.

Tavoitteet korkealla – tietysti, miksi eivät olisi?

Mitä korkeampi tunne minäpystyvyydestä johtajalla on, sitä korkeampi on tulosodotuskin. Odotukset kirittävät parempaan suoritukseen ja innovatiivisen työotteen vaikutus on valmis.Innovatiivinen työote tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystytään käyttämään opittuja asioita uudella tavalla; kääntämään näkökulmaa tai ottamaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan, jotta ei lokeroida henkilöitä osaamisen perusteella. Työelämässä tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiita ylittämään rajoja ja rajojen ylittämiseen tarvitaan onnistunutta johtajuutta. Oleellista minäpystyvyydelle on oppiminen, usko omaan oppimiskykyyn ja siihen, ettei oppimisella ole rajaa.

Minäpystyvvä johtaja on luottojohtaja

Loppukiteytyksenä luonnehdinta minäpystyvästä johtajasta: minäpystyvä johtaja luottaa kykyihinsä ja taitoihinsa ja pystyy valjastamaan potentiaalinsa tulevaisuudenkin haasteisiin. Hän on toiveikas ja luottavainen ja kykenee asettamaan itselleen ja työyhteisölleen tavoitteita. Hän uskaltaa sukkuloida epämukavuusalueellaan, välillä paniikkialueellakin, kyeten silti vielä toimimaan.

Näin johtaja kehittyy jatkuvasti ja on luomassa koko työyhteisöönsä innovatiivista työotetta.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments