uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveiset

Katja Winogradow, lehtori
katja.winogradow (at) perho.fi

uutiskirje: Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kesäterveisetOhjaus tavoittaa! -hankkeessa on mukana yksitoista ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea ja on yksi Oikeus osata kehittämisohjelman hankkeista. Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen haku- ja opiskeluvaiheessa sekä valmistumisen jälkeisessä ura- ja jatko-ohjauksessa.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Kevään aikana hankeverkoston oppilaitokset ovat tavanneet toisiaan Teamsissa. Keskeistä tapaamisissa on ollut vertaisoppiminen, aiemmin tehdyn kehittämistyön kokemukset ja kevään aikana tehdyn kehittämistyön kokemusten ja tulosten esittely. Tapaamisissa on tutustuttu mm. ThingLinkin käyttöön, esitelty videoiden tekoa ja alustavia tuloksi Annieappin pilotoinnista sekä keskusteltu chatbottien kehittämisestä.

Tässä hankkeen Perho Liiketalousopiston kehittämistyön tuloksia!

Ohjaustapaamisten saavutettavuuden edistäminen ajanvarauksella

Ohjauspalveluiden saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus edistää ja tukee opiskelijoita. Erilaiset kommunikaatiotavat lisäävät saavutettavuutta, kun ohjattava voi valita itselleen sopivimman vuorovaikutus- ja yhteydenottotavan. Perho Liiketalousopistossa käynnistettiin hankkeen alkuvaiheessa erilaisten digitaalisten varausjärjestelmiin tutustuminen ja päädyttiin testaamaan Microsoft Booking-varausjärjestelmää. Opiskelijoille tuli mahdollisuus henkilökohtaisten etäohjausaikojen varaaminen digitaalisesti opinto-ohjaajien ja uravalmentajien työkalentereista.

Kokemuksia Microsoft Booking -varausjärjestelmästä

Testausten yhteydessä kerättiin Webropol-kyselyiden kautta tietoa käyttäjäkokemuksia niin ohjaajilta kuin opiskelijoita. Digitaalisen järjestelmän käytettävyys koettiin helpoksi ja nopeaksi tavaksi yhteisen ajan sopimiseen, varsinkin poikkeustilan aikana, kun lähitapaamiset eivät olleet mahdollisia. Opiskelijat kokivat digitaalisen varausjärjestelmän ja virtuaaliset ohjauskeskustelut erittäin näppäräksi tavaksi omien asioiden selvittämiseen. Vuorovaikutuksen joustava saavutettavuus auttoivat opiskelijoita ratkaisemaan pohdituttavien asioiden eteenpäin viemisessä.

Perho Liiketalousopistossa jatketaan ajanvarausjärjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2021 käynnistetään sen jalkauttaminen laajemmin käyttöön oppilaitoksessa henkilöstökoulutuksilla.

Kokemustemme innoittamana Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa moni oppilaitos on aloittanut Microsoft Booking-järjestelmän pilotoinnin kevään aikana.

Työpaikkaohjaajien osaamisen edistäminen

Työpaikkaohjaajan ohjausosaaminen on merkityksellinen opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen aikana. Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa Perho Liiketalousopisto halusi luoda yritysten työpaikkaohjaajille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinnon osa, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp, Perho Liiketalousopiston opiskelijana.

Hanketoiminnan tavoitteena on yritysten työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen edistäminen ja alan opiskelijoiden tukeminen työelämässä hankittavan osaamisen aikana. Tutkinnon osan suorittaminen vahvistaa työpaikkaohjaajalle ymmärrystä oman ammattialan perustutkinnon muodostumisesta ja hän osaa kohdentaa sen oikein suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Samalla työpaikkaohjaaja selkeyttää itselleen, kuinka ammatillisen perustutkinnon opiskelija hankkii osaamista työelämässä ja miten osaaminen arvioidaan tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tärkeintä on vahvistaa työpaikkaohjaajan taitoja hyvän ohjaamisen keinoihin ja palautteen antamiseen. Yrityksille työntekijöiden tutkinnon osan suorittaminen parantaa ohjausosaamisesta määrällisesti ja laadullisesti sekä yrityksen maine hyvänä työpaikkana kasvaa opiskelijoiden tietoisuudessa. Tutkinnon osan toteuttaminen ja kehittäminen jatkuu Perho Liiketalousopiston toisessa hankkeessa: Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen.

Voit lukea koko uutiskirjeen täältä >>