Artikkelit

tiedote: Perho LTO:lle Erasmus+ -akkreditointi

Ideasta hankkeeksi – ideasta osaamiseksi.

Perho Liiketalousopisto on saanut ”kausikortin” Erasmus+ -ohjelmaan. Akkreditointi takaa Perho Liiketalousopistolle vuosittaisen hankerahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027. Akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että olemme laatineet suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme.

tiedote: Perho LTO:lle Erasmus+ akkreditointi

Liilaa valkoisella! Sertifikaatti meille myönnetystä Erasmus+ -akkreditoinnista.

Akkreditoitu eli laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyytemme on arvioitu arviointikriteereillä, jotka ovat samat kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville maille. Yhteisillä kriteereillä arvioidaan organisaatioiden ja verkostojen toiminnan operatiivista ja strategista pitkäjänteisyyttä sekä sitoutuneisuutta ohjelman laatustandardeihin.

Perho Liiketalousopiston Erasmus+ suunnitelman päätavoitteet

Tavoite 1: Mahdollistaa kansainvälisyyden/liikkuvuuden koko henkilöstölle ja opiskelijoille suunnitelmallisesti ja laadukkaasti KV-strategian ja pedagogisen strategian mukaisesti.

Tavoite 2: Haluamme kehittää ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa kansainvälisessä oppimisympäristössä, niin että yhteistyö on jatkuvaa ja tavoitteellista.

Tavoite 3: Haluamme nostaa oppilaitoksen osaamisen tasoa ja opetuksen laatua sekä lisätä oppilaitoksen ja koulutusalojen vetovoimaisuutta.

Tavoite 4: Haluamme lisätä sähköisten apuvälineiden käyttöä ja virtuaalisuutta ulkomaanjaksoilla.

🌍 🌎 🌏


Perho Liiketalousopiston 1.3.2021 voimaan astunut akkreditointi tarjoaa väylän hakea rahoitusta kv-liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä.


Perho LTO:lle Erasmus+ -akkreditointi – lisätiedot

Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
050 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi