tiedote: Oppivelvollisuus laajentui

Uudistunut oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskee kaikkia 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneitä. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes on suorittanut toisen asteen koulutuksen, joka on maksutonta parikymppiseksi.

tiedote: Oppivelvollisuus laajentui

Oppivelvollisuus jatkuu nyt 18 ikävuoteen saakka

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan varmistaa jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus, kaventaa oppimiseroja ja kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Opintojen aikainen koulun ja kodin välinen yhteistyö on jatkossa entistäkin tärkeämpää

Huoltajan valvontavastuu ulottuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon eli

koulunkäynnin ja opintojen etenemisen seuraaminen jatkuu Wilmassa myös ammatillisissa perusopinnoissa.

Onkin erittäin tärkeää, että aktivoitte mahdollisimman pian oman huoltajatunnuksenne käyttöönne.

Myös koulun vastuu oppivelvollisen ohjauksen, seurannan ja valvonnan osalta vahvistuu entisestään. Muun muassa opiskelijan uraohjaaja ja opettajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajan kanssa.


Opintokulut

Toisen asteen koulutus on maksutonta opiskelijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun 1.1.2021 jälkeen ja jatkavat opiskelua esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy

  • sen kalenterivuoden loppuun, jolloin täyttää 20 vuotta
  • perustutkintoon tai kaksoistutkintoon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) valmistumiseen.

Perho Liiketalousopiston opiskelijalle maksuttomia ovat

  • opetus
  • päivittäinen ruokailu
  • oppimateriaalit, joita tarvitaan opintojen aikana (opintojen alkaessa tiedotetaan kaikista oppimateriaaleihin liittyvistä asioista)
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet ja -asut
  • kaksoistutkinnossa lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

Nämä opiskelijan pitää hankkia itse:

  • Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet (Urhea-linjan urheiluvalmentautuminen)
  • Vapaaehtoisesta toiminnasta (esimerkiksi matkat tai vierailut) voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Oppivelvollisuus ja sen myötä lakisääteinen maksuttomuus ei koske perusopetuksen ennen 1.1.2021 päättäneitä nuoria.

Oppivelvollisuus laajentui – lisätiedot

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Katriina Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
050 366 6711
katriina.klen (at) perho.fi


Tule siksi, mikä haluat olla. Ykkösvalinta.