Vastuullinen koulutus Perho PROssa

KEKE-opas:
Kestävä kehitys osana ammatillista kasvua

Perho PROn ra ravintoa-, matkailu- ja liiketoiminnan lisä- ja täydennyskoulutuksiin osallistuvat oppivat, kuinka he voivat omassa työssään ja työyhteisössään ohjata muitakin ottamaan huomioon kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Vastuullinen koulutus Perho PROssa

Ympäristön kunnioitus ja vastuullisuus Perho PROssa

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ei ole pelkkää kierrätystä, vaan siihen sisältyy näkökulmat taloutta, henkilöstön hyvinvointia ja ympäristöä ajatellen.

Meillä on valmiudet järjestää merkittävä osa koulutuksista virtuaalisesti. Tämä vähentää hiilijalanjälkeä, kun opiskellakseen ei tarvitse matkustaa oppilaitokseen. Tarjoamme mahdollisuuden käyttää sähköisiä koulutusmateriaaleja. Kaikissa koulutuksissamme on mukana myös Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit, joilla tuetaan opiskelijoidemme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista kaikilla koulutusaloillamme.

Koulutuksemme järjestetään niin, että ne tuottavat lisäarvoa opiskelijoille ja työnantajille. Laajennamme ja vahvistamme verkostoja ja tuemme opiskelijoidemme tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista, opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia koulutusten aikana.


Perho PROn koulutusalat

Ravintola-ala
Keittiökoulutuksissa hyödynnämme Green City Farmin tuotteita. Raaka-aineiden hankinta suunnitellaan ympäristöä kunnioittaen. Kiinnitämme huomiota ennen kaikkea energiatehokkuuteen, raaka-ainevalintoihin ja hävikin minimointiin; käytössämme on Hävikkimestari -ohjelma.

Perho PROn Kokkikoulussa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon kestävän kehityksen eri teemat ja näin ollen myös lähialueen tuottajat. Kokkikoulun kaikki menut ovat suoraan kasvisruokailijoille sopivia, joko lakto-ovo tai vegaanisia. Liha- ja kalatuotteiden osalta käytämme tarkoin valittujen tuottajien tuotteita ja suosimme lähituottajia.

Hyödynnämme sesongin tuotteita muun muassa säilömällä ja kuivaamalla oman peltomme tuotteita tulevien kokkikoulujen ja keittiökoulutusten varalle. Samalla saamme levitettyä tietoisuutta Green City Farmin toiminnasta kokkikoulun asiakkaille ja opiskelijoillemme. Juomatuotteina perinteisten viinien rinnalla kokkikoulussa on tarjolla Suomen vanhimman pienpanimon, Perhon panimon, omaa olutta.

Perhon oma Juustola on osa Perho PROn toimintaa. Juustolan toiminta sai alkunsa kouluttajamme intohimosta lähiruokaa ja vastuullisuutta kohtaan. Juustolassa valmistetaan tuore-, sinihome- ja Appenzeller-juustoja vastuullisten kuluttajien iloksi.

Liiketoiminta
Johtamisessa ja esimiestyössä kestävä kehitys nähdään kokonaisvaltaisena vastuullisen toiminnan osaamisena, ja näissä geneerisissä esimieskoulutuksissa painottuvat erityisesti sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys, toiminnan läpinäkyvyys ja eettisyys. Kestävän kehityksen näkökulma sisältyy kaikkiin koulutusohjelmien teemoihin niin strategian, henkilöstön, asiakkuuksien ja talouden johtamiseen kuin kehittämiseenkin.  Opiskelijan oman toimialan kestävän kehityksen erityispiirteet ja painopisteet tulevat esiin soveltavissa oppimistehtävissä ja lopulta osaamisen näytöissä.

Vaikka kestävän kehityksen mukainen toiminta on myös jokaisen työntekijän omalla vastuulla, sisältyy johtajan ja esimiehen rooliin erityinen vastuu; miten kestävä kehitys näkyy organisaation strategiassa, toteutuvatko kirjatut tavoitteet myös käytännön tasolla, mikä mielikuva on asiakkailla, miten henkilöstön hyvinvointia, työturvallisuutta ja osaamista edistetään.

Liiketoiminnan tutkinnoissa kestävä kehitystä käsitellään kannattavan liiketoiminnan, eettisen toiminnan sekä laadukkaiden ja turvallisten työprosessien kautta. Liiketoiminnan ala on laaja ja esimerkkejä pyritään ottamaan opiskelijoiden toimialoilta. Esimerkiksi somepainotteisessa koulutuksessa puhutaan vastuullisesta ja eettisestä viestinnästä sekä eettisestä ja hyvästä asiakaspalvelusta.

Matkailuala
Matkaopaskoulutuksissa opiskelija oppii vastuullisuudesta niin teoriassa kuin käytännössä. Ammattimaisesti toimiva opas osaa valita työnantajansa vastuullisuuden näkökulmasta. Itse tuotteistamiaan kierroksia tarjoava matkaopas osaa puolestaan huomioida vastuullisuuden kaikissa muodoissa:

Hän tietää, että tarjotun palvelun tulee kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä; esimerkiksi opastettu kaupunkikierros voidaan toteuttaa kokonaan jalan tai pyöräillen, ja asiakkaalle muistutetaan, että Suomessa voi juomapullon täyttää maailman puhtaimmalla kraanavedellä ilman, että tarvitsee ostaa juomavettä kaupasta. Luontoon kohdistuvat opastukset toteutetaan kokonaisvaltaisesti luontoa kunnioittaen.

Taloudelliseen kestävyyteen liittyy muun muassa kyky osata hinnoitella oma opastuspalvelu markkinatilanne huomioiden ja oma toimeentulo turvaten. Matkaopas toimii myös reilusti yhteistyökumppaneidensa kanssa ja tuntee toimintaansa koskevat lait ja verotuskäytännöt. Toisaalta hän osaa huomioida paikallisuuden esimerkiksi oheistuotteita tarjotessaan tai suositellessaan jotakin alueen ravintolaa matkailijalle.

Matkaoppaan työ on asiakkaiden palvelemista. Vieraiden kulttuurien tunteminen, erilaisten ihmisten huomioiminen ja kunnioittaminen, turvallisuusseikkojen hallitseminen, opastuksen vastuullisuus myös kerronnallisesti sekä paikallisen kulttuurin esille nostaminen ovat edelleen esimerkkejä kestävään kehitykseen liittyvistä tiedoista ja taidoista, joita opiskelija koulutuksessa oppii.


Muu täydennys- ja lisäkoulutus

Perho PRO järjestää viinikursseja Lontoolaisen Wine & Spirit Education Trustin (WSET) valtuuttamana. WSET on vuodesta 2019 laittanut materiaalit kierrätettäviin materiaalikoteloihin muovisten sijaan. Turhasta papereiden lähettämisestä on luovuttu ja esimerkiksi tentteihin liittyvät paperit lähetetään sähköpostilla. Viinikurssien maisteltavissa viineissä on mukana orgaanisia viinejä, ja kursseilla käsitellään kestävän kehityksen aiheita.

Laatu on vastuullisen toiminnan keskeisiä käsitteitä. Oppilaitoksen omistama ja yksinoikeudella operoima matkailu- ja palvelualoille tarkoitettu Laatutonni -koulutus on laadun kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen valmentava kokonaisuus. Laatutonni perustuu kansainvälisiin laatupalkintokriteeristöihin. Olemme toteuttaneet Laatutonni-koulutuksia vuodesta 2001 ja niihin on osallistunut tähän mennessä yli 1100 toimijaa ympäri Suomen.  Käytännönläheisillä ja heti käyttöönotettavilla työkaluilla yritykset pääsevät jo valmennuksen aikana kiinni konkreettiseen laatutyöhön.


 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments