blogi: Palvelualojen tulevaisuus

Tuula Antola, kuntayhtymän johtaja, Omnia
tuula.anttola (at) omnia.fi

Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja, Perho Liiketalousopisto
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään.

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Kuntayhtymän johtaja Tuula Anttola Omniasta ja Perho Liiketalousopiston rehtori ja toimtusjohtaja Juha Ojajärvi peräänkuuluttavat meidän kaikkien arjessa vaikuttavan asiakaspalvelun arvostukselle lisäbuustia

Suomalaiset ovat erinomaisia asiakaspalvelijoita. Tämä on tullut esiin useissa kansainvälissä tutkimuksissa, joissa vertaillaan asiakkaiden kokemaa palvelulaatua eri maissa. Näissä tutkimuksissa suomalaisen asiakaspalvelun valteiksi on tunnistettu luotettavuus, kielitaito, luonteva käytös ja asiakkaalle tilaa antava työote. Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa palvelualojen vetovoimaa sekä entistä vankempaa painoarvoa suomalaisessa kansantaloudessa.

Palvelua ihmiseltä ihmiselle – eilen, tänään ja myös huomisina

Lähes kaikki toimialat ovat voimakkaassa, digitalisaation vauhdittamassa murroksessa. Kaikki, mikä on digitalisoitavissa, digitalisoidaan. Tämä tulee nähdä positiivisena ja työvoimapulasta selviämisen mahdollistavana tulevaisuuden näkymänä, joka samalla tekee tilaa inhimillisen työn ja kohtaamisten arvolle kaikessa, mitä ei voi digitalisoida.

Ihmistä tarvitaan aina, myös jatkossa. Työhön johtavan maahanmuuton lisääntyminen on vain ja ainoastaan hyvä uutinen suomalaisten palvelualojen näkökulmasta, muuten emme tulevaisuuden palvelutarpeista selviä. Samalla palvelukulttuurimme monipuolistuu, mikä on ilman muuta vahvuus, joka samalla palvelee myös monimuotoistuvaa yhteiskuntaamme. Yhä useammassa asiakaskohtaamisessa luonteva palvelukieli on englanti, mutta toki vastaan tulee kielimuurejakin. Jo nyt löytyy hyviä, digitalisaation apuvälineitä kielimuurien ylittämiseksi suomalaisessa työelämässä toimimisen alkuvaiheissa. Näitä asiakaspalvelun apuja tulee aktiivisesti yhdessä kehittää ja käyttöönottaa.

Yritysten tunnistettava selkeämmin asiakaspalvelijoiden rooli tärkeimpinä työntekijöinä

Palvelualojen veto- ja pitovoiman vahvistaminen ja tulevan palvelutason turvaaminen eri toimialoilla edellyttää toimijoiden yhteistä tahtotilaa sekä muutoskyvykkyyttä omalla toimintakentällä.

Maan tulevan hallituksen on tiedostettava, että Suomen sisällä elinkeinorakenteen muutos ja sen vauhti on hyvin erilaista. Tämä tulee huomioida elinkeino- ja koulutuspoliittisessa lainsäädännössä ja muissa painotuksissa siten, että pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvukeskuksilla on parhaat eväät onnistua palvelualan haasteidensa kääntämisessä mahdollisuuksiksi ja vastaavasti Suomen muilla alueilla omista lähtökohdistaan.

Työnantajayritysten on tunnistettava entistä selkeämmin asiakaspalvelijoiden rooli yrityksen tärkeimpinä työntekijöinä, alan veto- ja pitovoimaa tietoisesti vahvistaen. Esimerkiksi ravintola-alan kasvot ja käyntikortti ovat tarjoilijat, jotka voivat hyvällä tilannetajulla ja ammatillisella asenteella varmistaa paitsi lisämyyntiä ravintolalle myös tyytyväisen asiakkaan uuden käyntikerran ja positiivisen kokemuksen jakamisen omissa verkostoissaan. Pohdinnan paikka työnantajalle voisi olla esimerkiksi se, miten tämä yrityksen kannalta olennaisen tärkeä työpanos heijastuu asiakaspalvelutyötä tekevän palkitsemiseen.

Fokus sinne, missä ihmisen työpanos tuottaa suurinta lisäarvoa

Ammatillisen koulutuksen on elettävä ajassa ja pikemminkin vauhditettava muutosta kuin jarruttaa sitä kilpailemalla digitalisoitavien työtehtävien kanssa. Meidän tehtävämme on tukea tulevaisuuden osaajia löytämään ammatillisen roolinsa sieltä, missä ihmisen työpanos tuottaa suurinta lisäarvoa. Palvelualoilta näitä sisällöiltään uudistuneita ja uudenlaisia tehtäviä löytyy jatkossakin paljon, esimerkiksi elämyksellisyyden, high end -palveluiden ja ratkaisukeskeisyyden trendien vahvan nousun myötä.

Muutaman vuoden takaisessa Sitran Eväitä työelämään -julkaisussa nostettiin kuudeksi nuoren aikuisen työelämätaidoksi osaamisen ajan tasalla pitäminen, itsetuntemus, yhdessä tekeminen, verkostoituminen, yrittäjämäisyys ja ongelmaratkaisukyky. Nämä metataidot mahdollistavat olemassa olevan osaamisen ja uusien vastaan tulevien asioiden yhdistämisen kokonaisuuksiksi, jotka vievät nuoria ammattilaisia eteenpäin omannäköisellään työelämän polulla.

Palvelualojen nuori osaaminen esillä ammattitaitokilpailu Taitajassa

TaitajaEspoo2023 ammattiosaamisen suurtapahtumassa on ollut mahdollisuus näyttää ammatillinen osaaminen. Kisassa ratkotaan suomenmestaruudet lähes viidessäkymmenessä lajissa, joiden sisällöt tulevat ammatillisten perustutkintojen osa-alueista.

Tervetuloa 8.–11.5. Taitaja 2023 -kisa-areenoille Espooseen näkemään ja tekemään palvelualojen tulevaisuutta!

Taitaja2023:n pääjärjestäjänä toimii Omnia ja se on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Suomen muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Mukana tapahtuman toteutuksessa on myös yli 1700 opiskelijaa. Tapahtuma tarjoaa oivan mahdollisuuden kurkistaa ammattialojen huippuosaamiseen ja tulevaisuuden näkymiin.

Tervetuloa mukaan näkemään ja tekemään palvelualojen tulevaisuutta!

Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.


 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments