blogi: Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Katriina Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
katriina.klen (at) perho.fi

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen – oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään, tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Perho Liiketalousopistossa opiskelijan lähiohjaajana toimii opiskelijan oma uraohjaaja, joka on opiskelijan tärkein tukihenkilö ja lähiaikuinen opintojen arjessa. Kuvassa Katriina Klén

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Haastattelimme Perho Liiketalousopiston pedagogisen johtoryhmän puheenjohtaja Katriina Kléniä. Kysyimme myös opiskelijoita edustavilta järjestöiltä, mitä ajatuksia aihe herättää.

OSKU ry:n >> edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti ja SAKKI ry:n >> edunvalvonnan asiantuntijaa Matti Tujula kuvaavat tilannetta nuorten näkökulmasta.

– Ehdottomasti tärkeintä on huolehtia opiskelijapalveluiden riittävyydestä ja niiden resurssoinnista. Tämä teema on ollut paljon esillä jo ennen koronaa, mutta korostuu entisestään. Koska rajoitukset ovat osuneet todella vahvasti pääkaupunkiseutuun, tämän tärkeys näkyy siellä erityisen paljon. Myös yhteisöllisyys on kärsinyt; opiskelijat eivät pääse tapaamaan toisiaan ja yksinäisyys on lisääntynyt. Kaikenlaisten matalan kynnysten palveluiden tukeminen ja mahdollistaminen olisi tärkeää, Emma Holsti sanoo.

– Opiskelijat eivät välttämättä tiedä, mistä tukea voi hakea, tai että tukea voi ylipäätään saada. Kyselyissä on useasti noussut esiin, että tukea ei ole välttämättä tajuttu olevan saatavilla. Lisäksi jonkinlainen ”vuositarkastus” joko opiskeluterveydenhuollosta tai muuten hyvinvointitoimijoiden toteuttamana, olisi paikallaan. Tällaisessa hakevassa, tai kaikkia koskevassa toiminnassa, tavoitettaisiin myös ne, jotka ovat passiivisimpia ja siten eniten vaarassa tippua, Matti Tujula painottaa.

Perhossa oppimisen tuki on kokonaisuus

Perho Liiketalousopistossa oppimisen tuen, ohjauksen ja hyvinvoinnin palvelut muodostuvat monen eri toiminnon ja palvelun yhdistelmästä. Tavoitteena on, että palvelut yhdistyvät opiskelijan näkökulmasta saumattomaksi hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Pedagoginen strategia on päästrategia, jota toteutetaan siten, että kaikki toiminnot muodostavat kokonaisuuden.

– Korona-aika on pakottanut meitä mukauttamaan toimintojamme. Erinomaisesti toimiva kokonaisuus on valjastettu uuteen digitaalisuuteen painottuvaan ympäristöön, jossa tuetaan opiskelijaa, sanoo Klén.

Perho Liiketalousopistossa opiskelijan hyvinvointia edistävät toiminnot jaetaan neljään osa-alueeseen:

  1. Uraohjaus
  2. Yhteisöllinen hyvinvointitoiminta
  3. Hyvinvointiin ja pedagogiikkaan keskittyvä HYPE -toiminta
  4. Opintojen tuen ja ohjauksen palvelut (erityisopetus, opinto-ohjaus, uravalmennus).
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on kokonaisuus

Opiskelijat arvostavat kiinnostunutta otetta heidän arjestaan

Tukea kaikkiin nuorten elämään liittyviin asioihin

Uraohjauksen tavoitteena on kannustaa ja tukea opiskelijaa oppimiseen, opiskeluun, hyvinvointiin ja ammatti-identiteetin omaksumiseen koko opintopolun aikana

– Opiskelijan lähiohjaajana toimii meillä opiskelijan oma uraohjaaja, joka on opiskelijan tärkein tukihenkilö ja lähiaikuinen oppilaitoksessa. Uraohjaaja myös tukee ja edistää opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia, Klén kertoo.

Yhteisölliseen hyvinvointitoimintaan kuuluvat kaikkien aloittavien ryhmien tapaamiset, joissa käytettävissä on monipuolista osaamista. Tarjolla on mm. psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palveluita.

Hyvinvointiteemoissa tehdään yhteistyötä myös laajasti muiden organisaatioiden kanssa.

– Käsittelemme kaikkia nuorten elämään liittyviä asioita esimerkiksi talous ja seksuaalisuus. Yhteistyötä tehdään niin Takuusäätiön, rikosuhripäivystyksen, Nuorisoaseman, Aseman lasten kuin Punaisen Ristin kanssa, avaa Klén.

Yksilöllisiä tapaamisia koululla ja verkossa

Korona-aikana opiskeluhuolto järjestää opiskelijoille viikoittain tapaamisia verkossa. Opiskelijoilta kerätyn aineiston pohjalta tapaamisissa on erilaisia teemoja esimerkiksi stressi, jaksaminen ja yksinäisyys.

Yksilöllisessä työssä toteutetaan psykologin ja kuraattorin yksilötapaamisia koululla ja verkossa.

– Yhteisöllistä työtä korona-aikana on olosuhteista johtuen tehty vähemmän, yksilötapaamiselle ollut enemmän tarvetta. Käyntimäärät olleet koko ajan kasvussa. Terveydenhoitajan vastaanotto on ollut auki joka päivä. Korona-aikana on mahdollista tulla vastaanotolle lähitapaamiseen. Terveystarkastuksia on tehty myös puhelimitse, Klén sanoo.

Hyvinvointiin ja pedagogiikkaan keskittyvä työ on systemaattista ja tarkkaa opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin kartoittamiseksi tehtävää yhteistyötä.

Yhteisölliseen hyvinvointitoimintaan kuuluvat kaikkien aloittavien ryhmien tapaamiset.

– Olemme havainneet, että etätyöskentelyn myötä on tullut esiin myös positiivisia onnistumisia eli osalle opiskelijoita etäopiskelu sopii hyvin. Iloitsemme yhdessä niin pienistä kuin suuristakin opiskelijoidemme onnistumisista, hymyilee Klén.

– Toisaalta opiskelijoita on valitettavasti osittain korona-aikaan ”kadoksissa”. Osaa on hankala tavoittaa tai heiltä ei saada vastausta. Vaikka opiskelija ei vastaa, niin yritämme aina uudestaan. Pidämme periaatteena, että sitkeästi etsimme tapoja tavoittaa opiskelija, Klén avaa.

Opiskelijat arvostavat kiinnostunutta otetta heidän arjestaan

Kuulumisten vaihtaminen opiskelijoiden kanssa on merkittävässä osassa yhteydenotoissa.

– Osoitamme aidosti välittämistä ja näemme välittämisen kautta saavutettavat tulokset merkityksellisinä. Myös huoltajayhteistyö on korostunut korona-aikaan, Klén toteaa.

Perhossa kehittäminen ei ole pysähtynyt koronaan. Esimerkiksi kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisytyötä moniammatillisena kehittämistyönä jatketaan ja se on tiedolla johtamisen perustana.

– Kartoitamme systemaattiseksi opiskelijan näkemyksiä kiusaamisen ja häirinnän kokemuksista ja puutumme heti epäkohtia havaittuamme tilanteisiin, painottaa Klén.

Opinto-ohjauksen saavutettavuus on ollut erittäin hyvä koronan aikana. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa opiskelemaansa alaa, jatko-ohjaus toisiin opintoihin toimii joustavasti.

– Korona-ajan haasteena on ollut löytää töitä valmistuneille ja opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Vuoden aikana verkkotapaamiset ovat lisääntyneet ja opiskelijat pyytävät enemmän oma-aloitteisesti tukea, Klén sanoo.

Korona-aikana yhteistyö Perhossa on entisestään tiivistynyt henkilökunnan kesken.

– Yhteistyön myötä löytyy se opiskelija, jolla on tuen tarvetta. Yhteistyössä on kaikilta osin voimaa! lopettaa Klén.

Julkaistu 22.4.2021 Sivistan sivuilla >>