Artikkelit

tiedote: Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopisto on saanut kunniamaininnan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa.

Perho Liiketalousopisto oli mukana kisaamassa parhaasta laadunhallinnan kokonaisvaltaisuudesta ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaadusta. Tänään ke 25.11.2020 myönnetty takan reunuksella nyt jo komeileva kunniamaininta on

tunnustus onnistumisestamme laatutyössä ja ammatillisen koulutuksen kehittäjänä.


Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi pitelee tuoretta laatupalkintokilpailun kunniamainintaa vasemmalla puolellaan sen luovuttanut opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson. Takana vasemmalta oikealle Perho Liiketalousopiston hallituksen varapuheenjohtaja Timo Lappi ja puheenjohtaja Tauno Jalonen sekä laatu- ja hankejohtaja Pekka Selenius.


Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopisto Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Se, että kolmessa ja puolessa vuodessa olemme nousseet ammatillisen koulutuksen huippuoppilaitokseksi, on saavutus, joka etsii vertaistaan!

Palkintoperustelut

Perho Liiketalousopistossa kestävää tulevaisuutta ja elämäntapaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja se on yksi keskeinen toiminnan painopiste. Kestävän tulevaisuuden edistäminen osana kaikkea toimintaa välittyi johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämä- ja muiden sidosryhmien puheissa. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja sen johtaminen on tunnistettu muodostuvan vastuullisuudesta, kaikkien toimijoiden arvostuksesta, palvelevuudesta ja siitä, että kukin tietää omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa käytännön tekoina ja opetusta ohjaavina valintoina. Opiskelijatyytyväisyys on korkea.

Kestävän tulevaisuuden systemaattinen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti on piirre, josta Perho Liiketalousopisto erottautuu ja jossa se toimii esimerkillisesti.

Perho Liiketalousopistolla on useita hyviä, toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, mikä indikoi hyvää reagointikykyä ja luovuutta sekä kehittämis- ja kehittymispotentiaalia. Muutosten johtaminen on toteutettu haastamalla ja osallistamalla henkilöstöä aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen. Henkilöstöllä on mahdollisuuksia oman osaamisensa vahvistamiseen, kokeilevaan toimintatapaan ja monipuoliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Organisaatiossa ja sen toiminnassa, myös sidosryhmäyhteistyössä, näkyy ekososiaalisen sivistyksen tavoite sekä arvostus kaikkia toimijoita kohtaan.

Perho Liiketalousopisto hyödyntää jatkuvan parantamisen toimintamallia. Perho Liiketalousopisto kehittää edelleen kestävän kehityksen huomioivaa koulutusmallia, ja samalla se on sitoutunut kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmistuessaan kestävän gastronomian ja matkailun lähettiläitä.


Laatupalkinnon saivat tänä vuonna Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Onnittelut!

Perho Liiketalousopistolle laatupalkintokilpailun 2020 kunniamaininta – lisätietoja

Pekka Selenius, laatu- ja hankejohtaja
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi


Laatupalkintokilpailun järjestäjä on Opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttaja Opetushallitus. Kilpailun yleisinä tavoitteina on edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

​EU-komissiolaisia kylässä

EU-komission kongressivieraat saapuivat Euroopan ammattitaitoviikolla 14.–18.10.2019 Brysselistä Helsinkiin, missä he vierailivat muun muassa Perho Liiketalousopiston Töölön kampuksella.

​EU-komissiolaisia kylässä Perho Liiketalousopistossa

Tuhat vierasta eri puolilta EU:ta saapui OKM:n koordinoiman Euroopan ammattitaitoviikon konferensseihin Suomeen ottamaan selvää, mihin koulutuksemme kansainvälisesti hyvä maine perustuu.

Vastausta etsittiin Finlandia-talon kokoussaleissa sekä oppilaitosvierailuilla. Perho Liiketalousopistoon tehdyn kaksipäiväisen oppilaitosvierailun otsikkona oli rajaton oppimisympäristö ja joustavat opintopolut eli

Let’s see: Borderless Learning Environment and Flexible Learning Pathways!

Vierailijaryhmät kiersivät Töölön kampuksella etsimässä rajattomuudelle ja joustavuudelle todisteita tapaamalla  perholaisia opiskelijoita ja opettajia Perhon Proffassa ja Ravintola Perhon talossa.

EU-vieraiden piipahtaessa Mediakeskuksessa kansainväliset vaihto-opiskelijat kertoivat Erasmus+ -vaihto-opiskelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ohjelman puitteissa ehdittiin tutustua myös muun muassa HoloLens -pilottihankkeeseen >> sekä Green City Farmin >> ja Urhea-linjojen >> toimintaan.

​EU-komissiolaisia kylässä Perho Liiketalousopistossa

​EU-komissiolaisia kylässä Perho Liiketalousopistossa

Perholainen Vocational Excellence

Kongressiviikko tarjosi Perho Liiketalousopistolle tilaisuuden toimia esimerkkinä esimerkillisestä suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta, Vocational Excellence. Samalla se tarjosi oppimis- ja näyttömahdollisuuden 40 matkailualan perholaiselle ja perhoprolaiselle, jotka huolehtivat kongressivieraista Finlandia-talon kokouksissa ja oppilaitosvierailujen aikana sekä vastasivat brysseliläisten bussiopastuksista.

​EU-komissiolaisia kylässä Perho Liiketalousopistossa

Ja totta maar!

Vieraat saivat kuin saivatkin nimenomaisesti tällä oppilaitosvierailulla maisteltavakseen jotain ainutlaatuista: Perhon Juustolan juustoja, Perhon omapaistoleipiä ja -leivonnaisia sekä Perhon Panimon olutta ja mocktaileja!

​EU-komissiolaisia kylässä Perho Liiketalousopistossa

​EU-komissiolaisia kylässä – lisätietoja

Marja Hemmi, koulutusalajohtaja, ravintola-ala
040 480 5577
marja.hemmi (at) perho.fi