Entries by Jonna Ordning

#tunneruokasi feat. Viljami

Tältä näyttää kestävä kehitys tokaluokkalaisen Viljamin vinkkelistä: Että näin! Viljami on opiskellut kestävää kehitystä alakoulussa – ja näemmä myös kotona. Miehen mielestä on mahti juttu pitää hyvää huolta maapallosta. Kuten että ihmiset käyttävät omiin tarpeisiin nähden sopivasti ruoanvalmistuksessa tarvittavia raaka-aineita vettä ja sähköä valmiita ruokia Suotavaa on Viljamin mielestä myös lajitella roskat jäteastioihin ja vähentää matkustamista […]

Jokaisella teolla on väliä

KEKE-opas: Muu­tos läh­tee si­nus­ta Jokaisella teolla on väliä. Jokaisen teolla on väliä. (Marja Heinonen 2018) Kyse ei ole luopumisesta, vaan uudesta alusta. Voit yhä nauttia sinulle mielekkäistä asioista, tee se vain vastuullisemmin. Moni nuori kertookin, että vastuullisemmat valinnat ovat tuoneet hyvää mieltä ja merkityksellisyyttä eikä tekemiseen ole liittynyt luopumisen tunnetta. Eli hihat käärien: Ole en­nak­ko­luu­lo­ton […]

Vastuullinen Ravintola Perho

KEKE-opas: Vastuullinen ravintola on enemmän kuin ravintola Töölön kampuksen Ravintola Perho toimii opetusravintolana. Koko sen toiminta on ympäristömyönteistä. Ravintola noudattaa ympäristövaatimuksia toiminnassaan esimerkiksi raaka-aineita ostettaessa ja käytettäessä. Ravintola täyttää sille asetettuja vaatimuksia energiankulutukselle ja jätehuollolle sekä kemiallisten tuotteiden käytölle ja osa elintarvikkeista on luomua. Henkilökunta ja opiskelijat ovat myös omalla työllään sitoutuneet ympäristötyöhön. Hävikkimestari-sovellus Ra­vin­to­la Per­ho otti […]

Green City Farm

KEKE-opas: Kaupunki tuottaa lähiruokaa Green City Farm rikastuttaa useiden satojen ravintola-alan, matkailun ja liiketoiminnan opiskelijoiden opiskelupolkuja. Se toimii kaikkien Perhon koulutussalojen oppimisympäristönä ja tuo konkreettisesti kestävän viljelyn opiskelijoiden nähtäville. Pellon avulla opiskelijat pääsevät käytännönläheisesti näkemään ja kokemaan, mistä ruoka tulee ja miten se siirtyy ekologisesti ja kestävän gastronomian filosofian mukaisesti pellolta keittiöön ja lautaselle. Pel­to […]

Mehiläistarhaus

KEKE-opas: Mehiläiset – talouskasvun ja monimuotoisuuden tekijät Perho Liiketalousopistolla on yhteensä neljä mehiläispesää, joista kaksi sijaitsee Töölön kampuksella ja toiset kaksi Malmin kampuksella Green City Farmin yhteydessä. Mehiläiset tuottavat hunajaa, mutta niillä on myös valtavan suuri merkitys viljeltyjen ja luonnonkasvien pölytyksen kannalta. Eri mehiläisten on arvioitu pölyttävän 75–85 prosenttia maailman kasvilajeista. Pölytystyö on todella arvokasta, sillä […]

Vastuullinen liiketoiminta

KEKE-opas: Vastuullinen liiketoiminta on talouden megatrendejä Sekä sijoittajat että kuluttajat ovat tänä päivänä tarkkoja tuotteiden vastuullisuusasioissa. Toimimalla vastuullisesti yritys voi nostaa kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Vastuullista liiketoimintaa tarkastellaan ja suunnitellaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden näkökulmista. Vastuullinen työpaikka on turvallinen Vastuullisuus näkyy myös työntekijöiden turvallisuudessa. Työturvallisuutta tarkastellaan työympäristön turvallisuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tur­val­li­suus on lii­ke­ta­lou­des­sa vält­tä­mät­tö­myys […]

Vastuullinen matkailuala

KEKE-opas: Vastuullinen matkailuala on kasvava elinkeino Maailman matkailujärjestö UNWTO uutisoi kansainvälisen matkailijamäärän vuonna 2019 ylittäneen 1,5 miljardia matkailijaa. Suomessa matkailun merkitys vientialana ja tärkeänä työllistäjänä on tunnustettu. Vuonna 2019 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 7,1 miljoonaa oli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Matkailun kasvu vaatii kestävää kehittämistä ja vastuullista toimintaa Vastuullinen toiminta on […]

Jätteensynnyn ehkäisy ja kierrätys

KEKE-opas: Paras jäte on syntymätön jäte Jos ja kun jätettä kuitenkin syntyy, lajittele se oikein ja laita kiertoon. Luonto ja kiertotalous kiittävät! Jätteiden syntyä voidaan vähentää materiaalitehokkuudella eli materiaalien säästäväisellä käytöllä ja ympäristövastuullisilla hankinnoilla, jolloin kierrätettävyys on monesti huomioitu jo tuotteen suunnittelussa. Jätteen synnyn kannalta olennaiset valinnat tehdään tuotteiden hankintavaiheessa. Silloin ratkaistaan, halutaanko kertakäyttö- vai […]

Kestävän kehityksen sitoumus

KEKE-opas: Kansallinen kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja konkreettinen kestävän toiminnan työkalu.   Agenda 2030 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. ELO-säätiö ja Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to julkaisivat omat kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­men­pide­si­tou­muk­sen­sa toukokuussa 2017. Si­tou­muk­sil­la on yh­tei­nen ta­voi­te […]

Opiskelijoiden webinaari vastuullisista valinnoista

Perholaiset liiketoiminnan PM17B-ryhmän opiskelijat järjestivät 24.4.2020 iPerho-verkkokampuksella ensimmäisen virtuaaliseminaarinsa. Otimme kopin tapahtumasta nopeasti ja kitkattomasti virtuaaliluokkahuoneessa. Jakaannuimme pienryhmiin, ja suunnittelimme niissä webinaarin ohjelman sekä hoidimme yhteydet muun muassa yhteistyökumppaneihin ja Perho Liiketalousopiston henkilökuntaan. Kutsuimme mukaan myös talon tapahtumatuotannon ja asiakaspalvelun opiskelijoita. Kolme blokillista vastuullista asiaa ja vastuullisia asiantuntijavieraita Webinaarissamme käsiteltiin kolmeen blokkiin jaetusti vastuullisia valintoja liittyen ruokavalintoihin, vaatteisiin ja […]