Entries by Jonna Ordning

Kumppanuusmaatalous

KEKE-opas: Community Supported Agriculture (CSA) Kumppanuusmaatalouden (engl. Community Supported Agriculture) viides pääperiaate on riskien ja hyötyjen jakaminen tuottajan ja kuluttajan välillä. Kumppanuusmaataloustiloja on paljon erilaisia, mutta pääpiste nojaa viljelijän ja syöjän välisessä suorassa suhteessa. Toisin sanoen viljelijä tietää, kenelle hän ruoan tuottaa ja ruoan syöjä tietää, mistä hänen ruokansa on peräisin. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti […]

Vastuullinen ravintola-ala

KEKE-opas: Vastuullinen ravintola-ala on tehokas Ra­vin­to­la-alan am­mat­ti­e­tiikassa ko­ros­tu­vat asi­ak­kaan kun­ni­oit­ta­mi­nen, tasa­ver­tai­nen koh­taa­mi­nen ih­mi­se­nä ja tasa-ar­voi­nen pal­ve­lu sekä asi­a­kas­suh­teen luot­ta­muk­sel­li­suus. Vastuullisuus ravintola-alalla edellyttää, että toiminta on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävää. Vastuullinen ravintola-alan yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Se huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan. Alan am­mat­ti­lai­nen ar­vos­taa omaa […]

Lisätietoa ja lähteitä

KEKE-opas: Kehitys kehittyy – opitaan lisää ja uutta 1. Kestävä kehitys Perho Liiketalousopistossa Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos Kestävän kehtityksen sitoumus 2. Monipuoliset oppimisympäristöt Vastuullinen Ravintola Perho Portaat luomuun Vastuullinen liiketoiminta: tkk.fi: Työturvallisuus ja työsuojelu/työturvallisuuden perusteet >> Ra­jan­der-Juus­ti, Rit­va, 2013: Lii­ke­ta­lous­alan osaa­mis­tar­peet – En­na­koin­ti­tie­toa kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun tu­ek­si. Ope­tus­hal­li­tus. Ra­por­tit ja sel­vi­tyk­set 2013:1 Jär­vi­nen, Rai­ja & Ju­vo­nen, […]

Biodiversiteetti – luonnon monimuotoisuus

KEKE-opas: Luonnon hyvinvointi on lukemattomien osien summa Luonnon monimuotoisuuden väheneminen heikentää ekosysteemeitä, mikä on uhka myös ihmisen olemassaololle. Luonnon monimuotoisuuden lyhyt oppimäärä Otsikko Perho Liiketalousopisto on mukana valtavirtaistamassa luonnon monimuotoisuuden suojelua yhteiskuntaan opettamalla luonnon monimuotoisuudesta, biodiversiteetistä, oppilailleen ja henkilökunnalleen. Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia (2012–2020) pyrkii pysäyttämään biodiversiteetin köyhtymisen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. […]

Hey! Bugs on a Plate!

Sustaintable Cooking for the Planet Project SUSCOP – project number: 2018-1-NL01-ka202-038884 The world’s population will grow up to 10 billion people till the year 2100. This means sustainability problems associated to food production. We will need more energy, water and land and the resources are limited apart of the environmental cost – we need Sustaintable Cooking for […]

#tunneruokasi feat. raaka-ainekasvatus

Miten kestävä kehitys huomioidaan raaka-ainekasvatuksessa? Green City Farmin personal farmerit Heidi Hovi-Sippola ja Steven Lowndes kertovat siitä tässä: Perho Liiketalousopiston Green City Farm on kestävän kehityksen oppimispelto, jossa kasvatetaan ekologisesti lähiruokaa. Koko pellon toiminta perustuu kestävän kehityksen huomioimiseen mm. viljelmillä kasvaa monimuotoisesti vihanneksia ja yrttejä sekä tuotetaan taimia järjestetään opetuksellisia elämyskierroksia  

Kestävä kehitys opetuksessa

KEKE-opas: Kestävä kehitys on kaikkien perholaisten opintoja Kestävä kehitys on osa Perho Liiketalousopiston opetussuunnitelmaa ja se on monella tapaa mukana opetuksessa eri oppimisympäristöissä. Opetusta ja ohjausta kestävän kehityksen periaatteista käytäntöihin Perho Liiketalousopiston kaikessa toiminnassa korostuvat kestävä kehitys, yhteisvastuu ja yhdenvertaisuus. Edellytämme  jokaiselta työntekijältämme ja yhteistyökumppaniltamme vastuullisuutta, jota opetamme ja peräänkuulutamme myös opiskelijoiltamme. Kestävää kehitystä opiskellaan niin verkossa […]