Artikkelit

tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Lokakuun aikana on valtakunnallisesti pääosin luovuttu toiminnallisista koronarajoituksista ja tavoitteena on vähin erin paluu normaaliin arkeen. Syyslomaviikon jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla luovutaan koronapoikkeusajan lähiopetuksen ryhmäkokoja ja etäisyyksiä koskevista ohjeista.

tiedote: Korona-arki syysloman jälkeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat 12.10.2021 antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. THL:n mukaan koronaviruksen tartuntariski oppilaitoksissa on ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä suositusta. Yleinen oppilaitosten maskisuositus poistuu syyslomaviikon jälkeen 25.10.2021 alkaen.

Kasvomaskien käyttäminen kampuksilla

Syyslomaviikon 42 jälkeen Perho Liiketalousopiston kampuksilla kasvomaskien käyttäminen on jokaisen omassa harkinnassa. Viranomaisarvioiden mukaisesti on kuitenkin edelleen suositeltavaa, että

käytät kasvomaskia, mikäli sinulla ei ole täyttä rokotesuojaa (kaksi rokotetta) tai et ole sairastanut koronavirustautia alle kuutta kuukautta aiemmin.

Lisäksi maskin käyttämistä on hyvä edelleen harkita esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa ollaan suuremmissa ryhmissä lähekkäin pidemmän aikaa.

Toiminta oppimistilanteissa ja yhteistiloissa

Perho Liiketalousopiston opetuksessa ja kouluarjessa luovutaan syysloman jälkeen korona-ajan erityisjärjestelyistä, jotka liittyvät ryhmäkokoihin ja opetustiloihin. Toteutamme oppimistilanteet lähtökohtaisesti normaalien ryhmä- ja tilamitoitusten mukaisesti. Opiskelijaryhmät voivat myös liikkua vapaasti kampukselta toiselle ja osallistua useamman ryhmän yhteisiin oppimistilanteisiin ilman rajoituksia. Myös turvaetäisyyksistä eli kahden metrin turvavälien ylläpitämisen suosituksesta luovutaan.

Huolehdithan myös muiden terveydestä ja hyvinvoinnista

Jokainen kantaa osaltaan vastuunsa muiden perholaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sen takia on hyvin tärkeää, että koululle tullaan vain täysin terveinä ja oireettomina. Koronaepidemia jatkuu edelleen ja influenssakausi lähestyy, joten jokaisen tulee aktiivisesti seurata omaa vointiaan ja jäädä oireiden ilmetessä pois lähiopetuksesta (muistathan myös sairauspoissaolon ilmoittamisen). Korostamme, että koronaepidemian jatkuessa

lähikontakteja, muun muassa kättelyä ja halaamista, on edelleen syytä välttää ja on tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa ja huolehtia säännöllisestä käsienpesusta tai desinfioinnista, jos käsien peseminen ei ole mahdollista. Erityisen tärkeää käsihygienia on kampuksille tultaessa, ennen ruokailua sekä kampuksilta poistuttaessa.

Toiminta koronatartunta ja -altistumistilanteissa

Korona-aikana Perho Liiketalousopisto on aktiivisesti toiminut tietoon tulleissa koronatapauksissa ja altistumistilanteissa tartuntavaaran minimoimiseksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa etäopiskelu ja -työskentelyjärjestelyitä sekä omaehtoista karanteenia jo ennen viranomaisohjeita. Toistaiseksi tiedossamme ei ole yhtään koronatartuntatilannetta, jossa tartunta olisi saatu tai tartuntaketju olisi lähtenyt Perho Liiketalousopiston kampuksilta. Myös tietoomme tulleet altistumistilanteet on saatu rajattua nopeasti ja tehokkaasti.

OKM:n ja THL:n 12.10.2021 oppilaitoksille antamien suositusten mukaisesti jatkossa huolehditaan siitä, että

koronatartunnan saanut opiskelija tai henkilöstön jäsen jää viivytyksettä pois kampuksen koulutyöstä.

Ohjeistuksen antavat tartuntatautilääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset. Perho Liiketalousopisto ei itsenäisesti ryhdy toimen­piteisiin altistumisketjujen selvittämiseksi eikä omaehtoisesti edellytä etäopiskelu- tai etätyöjärjestelyitä mahdollisesta altistumisesta tiedon saatuaan. Luonnollisesti noudatamme terveydenhuollon ammattilaisten antamia karanteeni- ja toimintaohjeita mahdollisessa tartunta- tai altistumistilanteessa.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä sekä mahdollisia muutoksia viranomaisohjeissa ja -suosituksissa. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti tiedotteitamme Wilmassa tai kotisivuillamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652


 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu 5.4. saakka

Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on jatkunut huolestuttavana sulkutilasta ja 8.3. voimaan tulleista lisärajoituksista huolimatta. Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on arvioinut koronatilanteeseen liittyviä riskitekijöitä ja päättänyt, että terveys- ja turvallisuussyistä jatkamme etäopiskelua ainakin pääsiäisen yli, 5.4. saakka. Ravintola Perhon asiakastilat pysyvät suljettuina 18.4.2021 valtioneuvoston maanantaisen sulkuesityksen mukaisesti.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan esityksiä mahdollisista alueellisista liikkumisrajoituksista ja muista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävistä toimenpiteistä, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi pääkaupunkiseudulla asuviin. Tällä hetkellä ei ole tietoa toimenpiteiden yksityiskohdista. Pääkaupunkiseudun koronayhteistyöryhmä on tänään linjannut, että toisen asteen etäopetusta jatketaan pääsiäisen yli, mutta kaupungit tekevät päätökset.

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on 24.3. tehnyt päätöksen, että jatkamme edelleen pääosin etäopinnoissa kaikilla koulutusaloillamme 29.3. – 5.4.2021. Koronatilanteen kehitys ja siihen liittyvät terveydelliset riskit huomioiden tällä hetkellä ei ole edellytyksiä ryhmämuotoiseen lähiopetukseen palaamiseen. Vaikka etäoppiminen ei aina ole optimaalinen ratkaisu oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, pystymme opiskelemaan ja ohjaamaan oppimista verkkoympäristössä turvallisesti.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta tulevien viikkojen aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lähiopetuksen tarpeita sekä välttämättömien opetustilanteiden ratkaisuja toteutetaan edelleen tarkalla harkinnalla ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen opintojen loppuvaiheessa sekä valmistumisen tavoiteaikataulussa.

Valtioneuvosto on 22.3. esittänyt, että tällä hetkellä 28.3. saakka voimassa oleva ravintoloiden sulku jatkuisi kolme viikkoa eli 18.4. saakka. Toteutuessaan ravintoloiden sulku koskisi mm. Uudenmaan aluetta ja se tarkoittaisi, että Ravintola Perhon asiakasruokailu- ja kabinettitilat pysyisivät suljettuina vastaavasti. Tilauspohjaista lounaiden take away -jakelutoimintaa kuitenkin jatketaan ja ruokarekka kiertää totutusti jakelureitillään. Seuraamme valtioneuvoston mahdollisten liikkumisrajoitusten ja muiden valmisteilla olevien koronaohjeiden etenemistä ja sovellamme niitä toiminnassamme.

Perho Liiketalousopiston kampustilat pysyvät avoimina ja kampusten tukipalvelut saatavilla (esimerkiksi ohjaus- ja tukipajat, opintotoimisto- ja IT-palvelut). Korostamme, että koulun tiloissa asioitaessa ja julkisissa kulkuvälineissä tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kasvomaskiohjeiden noudattamiseen kaikissa tiloissamme. Kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia, enintään kuuden hengen kokoontumisrajoituksia sekä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Toivomme, että pääsisimme palaamaan normaalimpaan arkeen kevään aikana, koronatilanteen niin salliessa. Perho Liiketalousopistossa valmistaudumme erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja opiskelumalleihin kaikilla koulutusaloilla. Mahdollinen paluu kampuksille ja pienryhmissä tapahtuviin lähiopintoihin tullaan toteuttamaan hallitusti portaittain.

Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Pyydämme seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme.

Lisätietoja

Juha Ojajärvi, rehtori
​​​​​​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Uusimmat koronarajoitukset ja tulevat toimenpiteet

tiedote: Uusimpien koronarajoitusten ja valmisteilla olevien toimenpiteiden vaikutus Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä päätti 19.2.2021, että opintovuosi jatkuu etäopintoina 28.3. asti. Uudet viranomaisohjeet ja päätökset eivät tällä hetkellä vaikuta tähän päätökseen. Ravintola Perhossa valmistaudutaan poikkeustilapäätöksen jälkeen tapahtuvaan asiakastilojen sulkemiseen 8.3. alkaen ja siirtymiseen take away -toimintaan.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 
Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on helmikuun loppupuolella jatkunut edelleen huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla. Valtioneuvosto on tänään todennut Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen johdosta.

Tiedotimme 19.2.2021, että 1.3.–28.3.2021 Perho Liiketalousopistossa jatketaan pääosin etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021. Lähiopetus on mahdollista edelleen hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna opintonsa aloittaneita ryhmiä. Lisäksi pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen ja opintojen loppuvaiheen tarpeet, esimerkiksi työelämässä oppimisen haasteiden ratkaisemisessa sekä oppilaitosnäyttöjen toteuttamisessa.

Rajatuissa lähiopetustilanteissa ja muissa kohtaamissa kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia ohjeita:

 • enintään kuuden hengen kokoontumiset
 • noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta: koronaturvallisuusohjeet, riittävät turvaetäisyydet ja väljät tilat
  • koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä.

Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuun aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti uraohjaajien sekä opettajien viesteillä.

Ravintola Perho valmistautuu asiakastilojensa sulkemiseen

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut poikkeustilaolosuhteisiin liittyvästä ravintolatilojen sulkemisesta määräajaksi, joka toteutuu 8.3. alkaen ja jatkuu ainakin 28.3. asti.

Ravintola Perho valmistautuu ja organisoituu tällä viikolla asiakastilojensa sulkemiseen. Opiskelijoita otetaan työvuoroihin vähemmän kuin normaalisti ja työskentelyyn käytetään opetuskeittiö ja kabinettitiloja, jotta varmistetaan kaikille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Asiakastilojen sulkemisen myötä ravintolassa tullaan keskittymään erityisesti lounaiden jakelutoimintaan take away -tilauksien pohjalta sekä panostamaan koko ajan reitillään jatkavan ruokarekan palveluihin.

Perho Liiketalousopiston kampukset ja Helmi Center

Perho Liiketalousopiston kampukset ovat toistaiseksi avoimina koronarajoitukset ja toimintaohjeet huomioiden. Malmin kampuksella Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun liittyvään harjoitteluun informoidaan erikseen seuroja ja muita tilojen käyttäjäryhmiä.

Seuraa tiedottamistamme!

Viime viikolla alueelliset viranomaiset ennakoivat mahdollisesti valmisteilla olevaa koulutilojen sulkemista koskevaa viranomaismääräystä, jonka sisällöstä tai aikataulusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos tällainen määräys myöhemmin annetaan, tiedotamme sen vaikutuksista Perho Liiketalousopistossa viivytyksettä. Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja tiedotamme sen vaatimista muutoksista.

Pyydämme edelleen seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja nettisivujamme perho.fi.

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

 

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa, vaikkakin päivittäiset tartuntamäärät vaihtelevat merkittävästi. Syyskauden aikana Perho Liiketalousopiston opiskelijoilla on ilmoitettu yhteensä kuusi positiivista koronatestitulosta, joista osa on perustunut terveysviranomaisten ilmoitukseen ja osa opiskelijan tai huoltajan yhteydenottoon.

Opiskelijatapauksissa on viivytyksettä ryhdytty kaikkiin viranomaisten ohjeistamiin ja oma-aloitteisiin toimenpiteisiin altistumisvaarassa olleiden opiskelijoiden sekä henkilöstön jäsenten osalta. Tapauksiin ei ole liittynyt laajempia, yli 10 henkilöä koskettaneita altistumistilanteita koulutiloissamme. Henkilöstömme jäsenillä ei toistaiseksi ole todettu positiivisia koronatestituloksia.

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Koulun toiminta ja tilaisuudet loppuvuoden aikana

Tavoitteenamme on, että Perho Liiketalousopiston kampukset pysyvät avoimina ja opiskelu sekä Malmilla että Töölössä on mahdollista turvallisuusohjeet huomioiden koko syyskauden ajan.

Olemme merkittävästi lisänneet etäopiskelun osuutta kaikilla kolmella koulutusalalla, mikä tarkoittaa osin tai kokonaan iPerho-verkkokampuksellamme suoritettavia kursseja, oppimisen etäohjausta sekä ryhmien Collaborate-sessioita.

Tätä toimintatapaa jatkamme myös ma 16.11.2020 käynnistyvällä syyskauden viimeisellä periodilla, jollei koronatilanne huomattavasti heikkene ennen periodin alkua tai sen aikana.

Näillä ratkaisuilla vähennämme merkittävästi kampuksella yhtä aikaa olevien opiskelijoiden määrää ja myös koulumatkoihin liittyviä tartuntariskejä.

Seuraa Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja

Perho Liiketalousopiston ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen koulutuksissa on erilaisia oppimisen ratkaisuja ja toteutustapoja. Pyydämme perholaisia opiskelijoita ja huoltajia seuraamaan Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja, joihin voi tulla muutoksia nopeastikin.

Perholaiset opettajat suunnittelevat etäopetuksen ja ohjauksen siten, että yhteys jokaiseen opiskelijaan säilyy koko ajan. He myös informoivat toteutuskohtaisesti oppimistavoista ja lähemmistä aikatauluista.

Turvallisuus- ja hygieniaohjeet yli 20 hengen yleisötilaisuuksille

Tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan alueilla on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, joka asettaa erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeet yli 20 hengen yleisötilaisuuksille (THL ja OKM) ja yleisesti suuria kokoontumisia ei pidetä suositeltavina.

Koska näkymä myös joulukuun ajalle on hyvin epävarma ja nopeita muutoksia koronatilanteen paranemisessa ei ole näköpiirissä, olemme päättäneet, että joulukuussa ei Perho Liiketalousopistossa järjestetä valmistumisjuhlia, yhteisiä puurojuhlia tai muita joulua edeltäviä yhteistilaisuuksia. Nämä ratkaisut on tehty kaikkien perholaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutusalakohtaisesti voidaan kuitenkin järjestää virtuaalisia ja etäosallistumiseen pohjautuvia tapahtumia, joista informoidaan erikseen.

Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Pitkään jatkuneet poikkeusolosuhteet ja epävarmuus vaikuttavat tutkitusti ihmisten jaksamiseen ja ne voivat kuormittaa mielenterveyttä. On tärkeää muistaa, että kaikki Perho Liiketalousopiston ohjaus- ja tukipalvelut ovat käytettävissäsi.

Jos sinulla on mieltäsi vaivaavia kysymyksiä tai huolenaiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä omaan uraohjaajaasi taikka tukeutua koulun opiskelijahuollon asiantuntijoiden apuun.

Apuvoimat ja yhteystiedot erilaisissa hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä:

Myös opintopalvelumme ovat käytettävissäsi molemmilla kampuksilla ja etäyhteyksien avulla:


Suositus kasvomaskin käyttämisestä kampuksilla ja koulutilojen ulkopuolella

Perho Liiketalousopisto suosittaa erittäin vahvasti kasvomaskien käyttöä kampusten sisätiloissa sekä liikuttaessa koululle tai koululta pois julkisissa liikennevälineissä. Jos tulet kampukselle julkisilla kulkuvälineillä, joissa THL:n maskisuositus on voimassa, älä poista maskia astuessasi kampuksen ovesta sisään. Jatka sen käyttöä ja vaihda tarvittaessa puhtaaseen maskiin.

Maskeja suositellaan erityisesti käytettävän jonotus- ja ruuhkatilanteissa, esimerkiksi aulatiloissa ja lounasruokalan linjastoilla. Ota ruokaa maski päälläsi ja poista maski vasta, kun aloitat ruokailun. Vie se asianmukaisesti roskikseen, älä laita likaista maskia esimerkiksi taskuusi tai tarjottimelle.

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee laajasti myös yleisö- ja harrastustiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä (esimerkiksi liikuntahallit, kaupat ja kirjastot). Toivomme, että noudattaisit varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja muussa toiminnassa koulun ulkopuolella. Vastuu omien kasvomaskien hankkimisesta kuuluu opiskelijalle. Kaupoissa on tarjolla laaja valikoima kasvomaskeja, minkä lisäksi kunnilla on maskinjakopisteitä henkilöille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta niitä hankkia.

Jos sinulla on terveydellinen syy, joka estää tai huomattavasti vaikeuttaa kasvomaskin käyttämistä, pyrithän muutoin huolehtimaan koulumme turvaohjeiden noudattamisesta mm. pitämällä riittävää turvaväliä kanssaopiskelijoihin ja henkilökunnan jäseniin.

Tiedotteen lopussa on muistilista neuvoista, joiden avulla kasvomaskin käyttäminen on turvallisempaa ja helpompaa (lähde: THL >>).

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Seuraamme jatkuvasti terveys- ja opetusviranomaisten ohjeistuksia koronatilanteen ja esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Jos sinulla on parannusehdotuksia tai kehittämisideoita yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille!

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.

 

tiedote: Perho Liiketalousopiston tilat suljetaan 18.3.2020 ja koulussa siirrytään etäopiskeluun

Tämä tiedote korvaa pe 13.3. julkaistun tiedotteen.

Suomen hallitus on tänään 16.3.2020 klo 16.45 pitänyt tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. Tiedotustilaisuudessa on muun ohella annettu toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille viruksen leviämisen ehkäisemiseksi kouluissa.

Kuvituskuva, koronavirus (COVID-19)

PERHO LIIKETALOUSOPISTON TILAT SULJETAAN 18.3.2020 JA KOULUSSA SIIRRYTÄÄN ETÄOPISKELUUN

Perho Liiketalousopisto seuraa tarkasti terveydenhuollon asiantuntijoiden ja viranomaisten toimintaohjeita jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Tämän päivän tilanne ja hallituksen toimintaohjeet huomioiden Perho Liiketalousopisto on päättänyt sulkea tilansa keskiviikosta 18.3.2020 alkaen ja siirtyä etäopiskeluun tiistaista 17.3.2020 alkaen. Perho Liiketalousopiston kampuksilla Malmilla ja Töölössä ei siten ole lähiopetusta tiistaina 17.3.2020.

Tiistain aikana koululta voi hakea henkilökohtaisia tavaroita ja oppimisen vaatimia tarvikkeita, minkä jälkeen koulun ovet menevät kiinni ainakin 13.4.2020 saakka.

Perho Culinary, Tourism & Business College to Close on 18.3.2020 and Switch to Distance Learning >>

Etäopiskelu iPerhon verkko-oppimisympäristössä

Perho Liiketalousopiston päätös etäopiskeluun siirtymisestä koskee kaikkia koulutusalojamme ja kaikkia opetusryhmiämme.

Etäopiskelu tapahtuu Perho Liiketalousopiston verkkokampuksella, iPerhon verkko-oppimisympäristössä. Opettajat antavat tarvittavat ohjeet etäopiskelua varten opiskelijaryhmittäin normaaliin tapaan Wilmassa ja lähemmin toteutuskohtaisesti iPerhossa.

tiedote: Siirrymme etäopiskeluun 17.3. alkaen iPerho-verkko-oppimisympäristössä

iPerhon verkko-oppimisympäristöön pääsee kirjautumaan myös kotisivuillamme oikean ylälaidan painikkeesta LOGIN

Pyydämme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään etäopinnoissa kotiympäristössä käytettävissä olevia tietokoneita tai mobiililaitteita. Jos opiskelijan käytettävissä ei tilapäisesti ole tietokonetta tai mobiililaitetta, suositamme ottamaan yhteyttä Perho Liiketalousopiston IT-palveluihin:


Opiskeltavien kurssien opintosisältöihin, tehtäviin tai suoritustapaan liittyvissä kysymyksissä opettaja on oikea henkilö vastaamaan ja auttamaan eteenpäin. Opettaja voi ohjata opiskelijoita tarvittaessa iPerhossa, Skypellä tai puhelimitse. Opettajien yhteystiedot ovat opiskelijoiden ja huoltajien saatavilla Wilmasta ja kotisivuiltamme:


Etäopiskeluun siirryttäessä opiskelijan vanhemman ja huoltajan rooli on erityisen merkittävä oppimisen varmistamisessa. Vaikka tilanne on poikkeuksellinen ja vaatii perheissä venymistä ”useilla rintamilla”, pyydämme käymään säännöllistä keskustelua kotona etäopiskelun etenemisestä.

Koulun puolesta lähtökohtana on, että jokainen arkipäivä on koulupäivä ja sille on oppimista edistävää tekemistä verkkoympäristössä etäyhteyksillä.

Verkkokampuksen tukipalvelut ja tiedottaminen muutoksista

Perho Liiketalousopiston tukipalvelut toimivat kampuksillamme ja palvelevat opiskelijoita normaalisti.

Opiskelijoilla on iPerhossa ohje ns. Collaborate-virtuaaliluokkahuoneen käyttämiseen etäopiskelussa ja siitä on tulossa Perho Liiketalousopiston opettajille video-ohjeet tiistain 17.3. aikana. Ohjausta Collaborate-virtuaaliluokkahuoneen käyttöön ja kaikkiin muihin iPerhoon liittyviin kysymyksiin antavat verkkokampuksen asiantuntijamme:

 • Seppo Telinkangas
  040 654 1488
  seppo.telinkangas (at) perho.fi
 • Jarmo Åke
  040 147 8552
  jarmo.ake (at) perho.fi

Kuten edellä on mainittu, etäopiskelua koskeva päätös on voimassa toistaiseksi ja niin kauan kuin muuta tiedotetaan. Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen jatkuu toistaiseksi

Suomen hallituksen toimintaohjeet oppilaitoksen tilojen sulkemisesta ja lähiopetuksen lakkauttamisesta 13.4.2020 saakka koskevat Perho Liiketalousopiston kampusrakennuksia.

Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuva oppiminen jatkuu toistaiseksi, ellei työpaikkakohtaisesti työnantajan edustaja ole ohjeistanut opiskelijaa toisin esimerkiksi työpaikalla todetun virustartuntariskin tai karanteenin takia. Jos opiskelija ja/tai huoltaja kuitenkin päättää opiskelijan jäämisestä varotoimena kotiin, ohjaava opettaja sopii keskeytyksestä tapauskohtaisesti työnantajan kanssa.

Lisätietoja tiedotteen asioista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Tutteli Nurminen, verkkokampuksen päällikkö
050 324 2450
tutteli.nurminen (at) perho.fi

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652
petri.vainio (at) perho.fi

Koronavirukseen liittyviä yleisiä ohjeita

Tiivistetyt ohjeet hygieniaan

 • Pese kädet vedellä ja saippualla: kostuta kädet kunnolla, ota kaksi painallusta saippuaa automaatista, ja hiero sitä käsiin joka puolelle vähintään 20 sekunnin ajan. Muista myös sormien välit, sormenpäät ja peukalot. Huuhtele kädet huolellisesti ja kuivaa kädet käsipaperiin.
 • Vältä kasvojen koskettamista, ettei mikrobeja joudu silmien, nenän ja suun limakalvoille.
 • Yski tai aivasta olkavarteen (hiha tiukasti suun edessä) tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, laita se heti roskiin ja pese myös kädet. Kämmeneen/käteen/ilmaan yskiessä mikrobit leviävät nopeasti kaikille kosketuspinnoille kuten ovenkahvoihin, hanoihin, läppäreihin ja pöytäpinnoille.
 • Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan.
 • Jos käytät työssäsi kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan. Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttö ei ole tarpeellista. Poikkeuksena on terveydenhuollon henkilöstö, koronavirusinfektioon sairastuneet henkilöt ja heidän lähipiirinsä.

Toimintaohjeet, jos sinulla on virusoireita tai -epäily

Alla oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kuva havainnollistaa, millaisten oireiden ilmetessä koronavirustartuntaa on aiheellista epäillä:

Uuden koronaviruksen tyypilliset oireet

Uusi koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Tyypillisiä oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen puhelimitse

116 117 (24 h)

 • jos sinulla on edellä kuvattuja oireita
 • jos olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa
 • jos saat kuumetta ja hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet oleskellut epidemia-alueella tai tavannut epidemia-alueella olleen
 • jos opiskelijakaveri tai kampustiloissamme asioiva tuo esille virusepäilyn

Sairastumisen yhteydessä noudatettavat THL:n ohjeet >>


 

tiedote: Koronavirukseen liittyviä toimintaohjeita

Tällä tiedotteella päivitetään Perho Liiketalousopiston osalta tilannetta ja opiskelijoillemme suunnattuja toimintaohjeita, jotka liittyvät koronavirukseen (COVID-19).

Kuvituskuva, koronavirus (COVID-19)

Koronaviruksen huomioiminen Perho Liiketalousopistossa toiminnassa 13.3.2020

Tiedossamme ei tällä hetkellä ole Perho Liiketalousopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tartuntatapauksia tai epäilyksiä koronavirustartunnasta. Perho Liiketalousopistossa seurataan tarkasti terveydenhuollon asiantuntijoiden ja viranomaisten toimintaohjeita koronaviruksen ja muiden terveyteen liittyvien mahdollisten uhkien osalta.

Virustilanteen huomioiminen käytännön toiminnassa

Tämänhetkisen tiedon valossa Perho Liiketalousopistossa

 • opetusta järjestetään toistaiseksi molemmilla kampuksilla, Malmilla ja Töölössä, normaalien työjärjestyksien mukaisesti. Jos tilanne muuttuu ja opetusta on tarpeen rajoittaa, siitä tiedotetaan viivytyksettä opiskelijoille ja huoltajille Wilman välityksellä. Perho Liiketalousopiston kampusten opetustiloissa ja -järjestelyissä huomioidaan erityisesti, etteivät opiskelijat olisi lähikontaktissa toisiinsa. Molemmilla kampuksilla on kattavasti hygieniaan liittyvää ohjeistusta ja käsihuuhteita.
 • jos opiskelija ja/tai huoltaja päättää opiskelijan jäämisestä kotiin varotoimenpiteenä oppiminen pyritään toteuttamaan etäopiskelun keinoin, hyödyntäen ensisijaisesti iPerhon verkko-oppimisympäristöä. Opettajat antavat tarvittavan ohjeistuksen etäopinnoista opiskelijalle.
 • myös työpaikoilla tapahtuva oppiminen jatkuu toistaiseksi, ellei työpaikkakohtaisesti työnantajan edustaja ole ohjeistanut opiskelijaa toisin esimerkiksi työpaikalla todetun virustartuntariskin takia. Jos opiskelija ja/tai huoltaja päättää opiskelijan jäämisestä varotoimena kotiin, ohjaava opettaja sopii keskeytyksestä tapauskohtaisesti työnantajan kanssa.
 • peruutamme toistaiseksi kaikki ulkomaan matkat – opiskelijavaihtoihin, kansainvälisiin vierailuihin liittyvät ja muut ulkomaan matkat. Riskialueilla olevia opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä pyritään kotiuttamaan tapauskohtaisesti eri kohdemaiden olosuhteet huomioiden.
 • pidättäydymme lähtökohtaisesti kaikista yleisötapahtumista, mikä koskee sekä tapahtumien järjestämistä että niihin osallistumista viranomaisohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Tiivistetyt ohjeet hygieniaan

 • Pese kädet vedellä ja saippualla: kostuta kädet kunnolla, ota kaksi painallusta saippuaa automaatista, ja hiero sitä käsiin joka puolelle vähintään 20 sekunnin ajan. Muista myös sormien välit, sormenpäät ja peukalot. Huuhtele kädet huolellisesti ja kuivaa kädet käsipaperiin.
 • Vältä kasvojen koskettamista, ettei mikrobeja joudu silmien, nenän ja suun limakalvoille.
 • Yski tai aivasta olkavarteen (hiha tiukasti suun edessä) tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, laita se heti roskiin ja pese myös kädet. Kämmeneen/käteen/ilmaan yskiessä mikrobit leviävät nopeasti kaikille kosketuspinnoille kuten ovenkahvoihin, hanoihin, läppäreihin ja pöytäpinnoille.
 • Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan.
 • Jos käytät työssäsi kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan. Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttö ei ole tarpeellista. Poikkeuksena on terveydenhuollon henkilöstö, koronavirusinfektioon sairastuneet henkilöt ja heidän lähipiirinsä.

Toimintaohjeet, jos sinulla on virusoireita tai -epäily

Alla oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kuva havainnollistaa, millaisten oireiden ilmetessä koronavirustartuntaa on aiheellista epäillä:

Uuden koronaviruksen tyypilliset oireet

Uusi koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Tyypillisiä oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen puhelimitse

116 117 (24 h)

 • jos sinulla on edellä kuvattuja oireita
 • jos olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa
 • jos saat kuumetta ja hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet oleskellut epidemia-alueella tai tavannut epidemia-alueella olleen
 • jos opiskelijakaveri tai kampustiloissamme asioiva tuo esille virusepäilyn

Sairastumisen yhteydessä noudatettavat THL:n ohjeet >>

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyvissä asioissa

Juha Ojajärvi, rehtori
040 093 9269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Petri Vainio
henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652
petri.vainio (at) perho.fi

Sara Holmila, tiedottaja
040 778 0441
sara.holmila (at) perho.fi